Acts 3

None Nge Apena Lul

1Nga ulei nga etuene e, Petrus iri nai Ioanes tei teu lala nga NeHalang nena pele palaungana. Tei teu lalamau ke te hetalaulau ke pomanga kokoes te popoia lo. 2Pe NeHalang nena pele palaungana neu matana, te hetue ke ene Rerere. Pe none nge apena lul nga i kino ngana nike arare lamau. Kokoes mana te takisia i ke te laia nga pele matana neu, ke longlong umtutuna nge hehei pe hana nge tei teu lala nga NeHalang nena pele palaungana neu. 3Iok, esia Petrus iri nai Ioanes nge tei teu lala, pe long umtutuna lange iri. 4 a  Ol pe Petrus iri nai Ioanes te nachnei hite i, pe Petrus hele, “Onau at nge imem!” 5Iok, ana non naula nge iri nai pe teke ma lape te tunge ute lala nge i.

6 b  Pe Petrus hele mule lange i, “Iau lek umtutuna ero toto koi, nenge lape e tunge lange iong. Pe lek ure nenge e teke e tunge lange iong ngana koi nei; Nga Iesus Kristus nenge Nasaret ene, e hele lange iong ke omes haka pe oi!” 7La Petrus rahit heke non neu nga penna tamalmal pe ueiuei mana ana non apena takaha pe mes sapele. 8Non neu mes nga apena pe tamu haka pe talun ke i rara sapele. Pe i pe Petrus pe Ioanes tei teu la sapele nga NeHalang nena pele palaungana neu letena. Pe non neu ii pe tamtamu pe heto hekeke NeHalang ene. 9Pe hulua lochloch ngana nga lamau te esia non neu nge ii pe te longe i nge heto hekeke NeHalang, 10ol pe te rura toto pe leteria tuanin rara ke te teke, “Utar toto nenge poia non nem ke urana mule?” Iange tenau urume ke i non nenge arare ke long manmana umtutuna nga pele matana nenge Rerere.

Petrus Haliu Nga NeHalang Na Pele Palaungana

11Iok laol, hulua lochloch ngana te longe ure neu nge lohot pe te song ke tela nga sauach nenge te hetue ke Solomon na Sauach. Tela pe non neu lau hite Petrus pe Ioanes ke temes. 12Pe Petrus esia hulua lochloch ngana nemur nge te rura ia non neu nge i mule pe hele, “Imo hana nenge Israel, pomere nenge a nachnei sakililia imem ke pomam? Imo a teke lemem kerkerenga palaungana pe imem toto kai, nenge mo poia non nei ke i mule mai? 13 c  Ra tete mur aria soke NeHalang nenge Apraham pe Isak pe Iakop te heto hekeke, tunge hemalmalinga lange nena hekuleileinga, Iesus lo. I laka nenge a tunge i langa hana nenge Rom peria. Pe Pilatus hele ke teke hottaua ute nge non nem poia ke poreke ero, pomalam teke papa ala ana nga helenga pallaklaka ngana nenge a poia lange i. Pe imo a hulia patangamo lange i pe a toto ita toto lange Pilatus ke a teke, non nei mete. 14Non nei, NeHalang nena non toto. Ke na poinga pe na ume mur pengpeng mana. Pe imo lememo ero ia i ke a teke lake mete. Pe a hele lange Pilatus ke mene non nenge hunun hana munna. 15Ke imo a hune non nenge tunge maulinga at nge ita laka. Pe ana non, NeHalang hemaul heke mule i lo. Imem nai mo esia ke ngana koi nenge mo heleia. 16Ke imem nai letemem manmanna toto nge Iesus. Imo a esia non nenge apena lul nem, i urana mule nga kerkerenga nenga Iesus ene. Ke letemem manmanna ngana nge Iesus laka nenge poia non nem ke urana mule.

17 d  “Pe titik mur, e eteia ke ulolo. Imo ul amo papalauna mur, a poia poinga nei lange Iesus iange a eteia ero. Ke ngana laka nenge lememo ero ia i. 18Pe e hele lange imo pengpeng, NeHalang hele hote nga hetatalonga mur haria nge nike lo. Nenge hele ke teke, ‘Non Mesias nenge at ke mene mule nena hana mur, lape takisia melmelenga palaungana.’ Ke nga poinga nenge a poia nem, pete tote NeHalang hele ngana. 19 e  Pomalam apoi ke pomai koi; A hulia letemo nga lemo poinga poreke ngana mur pe a nanasia NeHalang. Pomalam lape NeHalang letena porekeia imo nga lemo poinga poreke ngana mur. 20Nenge teke apoi ke pomam, lape NeHalang hekulo sue opemo ana ngaunga at nge imo. Ke lape kulosia Mesias nenge i sipona henonou hote lo, ke at mene mule nena hana mur nenge hesilei hote iri lo. Ke Mesias nem laka Iesus i sipona. 21Pe i lape tunga tapa mukam ke kulele etue nenge NeHalang talue ke teke, poia ure lochloch ngana ke te lohot ke heueu ngana mule. Helenga nem, NeHalang i sipona hele hote nga nena hetatalonga mur haria nge nike. Pe hetatalonga nemur, NeHalang talue iri ke altoto ke te poia ume nem pengpeng. 22 f  Ke nge nike, Moses hele tote Ne Iesus ke mai,

“‘Amo Soke NeHalang lape henonou hote mele e nge imo sipomo,
pe talue i ke i hetatalonga ke mange iau.
Pe teke hele ke mere lange imo,
a longo taua nena helenga mur.
23Pe mele hel nenge te longo taua hetatalonga nem nena helenga ero,
lape tetu teu langa NeHalang nena hana mur ero.
Pe lape NeHalang hun sue iri ke tehet.’
24“Pe hetatalonga lochloch ngana nge nike, te hele hote utar nenge te lohotot heueu nei. Talun nge hetatalonga Samuel pe ole lange pekngana nemur nenge te nanasia i. 25 g  Pe imo lape a mene ure nemur nenge hetatalonga mur te heleia. Pe NeHalang hele hote ure nemur nga etue nenge, i pe lemo tete mur te talue helenga tomunga hel nem. Iange i hele lange Apraham ke pomai, ‘Lape e pete hulua lochloch nga ich, pe petanga nem lape at nge iong sipom alom.’ Nge nike, NeHalang tunge helenga nem lange Apraham, pe heueu nei, petanga nem sio at nge imo ol. 26 h  Ke pomalam NeHalang henonou hote nena non pe kulosia i ke at tala nge imo ke pete imo pe halaua imo elle pe elle, ke a hile lemo poinga poreke ngana mur.”

Copyright information for `UVL