Acts 5

Ananias Iri Nai Sapaera

1Iok laol, none nge ene Ananias iri nai nehei Sapaera reria ich unne, mele hel te olia pule. Pe Ananias rahite umtutuna nenge ich neu uruna ele. 2 a  Nehei pule eteia pe ngata mana. Ol pe Ananias mene umtutuna ele mana, pe laia nge Iesus nena hana mur iange ele kou talkome lo.

3 b  Pe Petrus hele lange Ananias, “Pomere nenge ongata lange Non Poreke ngana ke o pallakaia Opepengpeng, ke o rahit mule umtutuna ele nga ich uruna nenge o mene nem? 4Ich nem te olia ero kura pe iong lem nike. Pe te olia ke het pe umtutuna nem, iong lem pengpeng. Pe utar nenge pa heke iong ke o poia poinga nei? Iong o pallaklaka ia none mana ero, o pallakaia NeHalang laka nem.”

5Ananias longe helenga nem, pe losio pe mete sapele. Pe iri nenge te longe ure nem nge lohot, mataunga palaungana laua iri. 6Ol pe hana lolomele hel tela ke te ruchite non neu koluna pe te takis hote kela tealo hite.

7Etue mala pol lo pe Ananias nehei iteu at. Pe i eteia utar nenge lohot tala nga etue neu ero. 8Ol pe Petrus onteia i, “O hele at nge iau mukam, lemo ich unne nenge te olia lange imo nai, uruna kaloi?”

Pe ana hei hele, “Oe, uruna lochloch lakalom.”

9Ol pe Petrus hele mule lange i, “Pomere nenge imo nai em a ngata hel ke a totoia NeHalang opene ke pomam? Onau la, hana nenge tealo hite em iau temes nga pele matana neu pe lape te takis hote iong la pule!”

10Nga etue unne neu pengpeng, hei neu losio pe mete sapele. Pe hana lolomele tei teu at pe ana hei mete lo, pomalam te takis hote kela tealo hite i nga ene rikena. 11Ol pe iri lochloch ngana nenge leteria manmanna nge Iesus, pe iri hel pule nenge te longe ure nemur nge te lohotot, iri te matau toto ol.

Iesus Na Hekulkulonga Mur Te Hemas Mule Hulua Halang

12 c  Iesus nena hekulkulonga mur tepoi hote ure papalaungana halang ke hulua lochloch te esia. Pe iri nenge leteria manmanna, te lala ke te eukiraurau nga Solomon Nena Sauach. 13Pe iri nenge te tu nge hot, leteria urana mana nge iri pe teteu pulut mana pe teare luluch nge iri ero. 14Pe hulua halang toto, leteria manmanna nge Iesus pe teteu kela te koko teu nge Iesus nena hana mur. 15Ol pe hehei pe hana tela ke te takis hote iri nenge singiria haleles ke teat ke te emara sue iri nga hete mur nga kue ilina. Pomalam, Petrus itoto pe opene ma hite iri pe temaul. 16Pe hulua lochlolch ngana nga kileng nemur nenge tetu rochroi nge Ierusalem, te longe pe iri pule te takis hote haleles kina mur pe iri nenge uneinei poia iri. Te atia iri pe Iesus nena hana mur te hemas mule iri lochloch.

Tetal Teua Petrus Iri Nai Ioanes Nga Tuele Au Ngana

17Ol pe tunginga ana hana mur aria soke pe pekngana mur nenge iri Satiusi, te esia ure nemur nenge Iesus nena hana mur te poia pe saria keke iri. 18Pomalam te lohaka pe telaua Petrus iri nai Ioanes pe tetal teua iri langa tuele au ngana, kela tetu luluch nge hana porekreke ngana mur. 19 d  Pe nga miliko NeHalang nena angkelo e loe tuele au ngana neu matana pe mene hote Petrus iri nai Ioanes pe hele lange iri ke mai, 20“Ala ke a mes nga NeHalang nena pele palaungana letena pe a hemallaha hote helenga lange hehei pe hana ke nek nga tunga heueu ngana nei.”

21Iok laol, uach sio pe iri nai teteu la sapele nga NeHalang nena pele palaungana pe te talun ke te hetottore hehei pe hana ke pomanga NeHalang nena angkelo neu heleia lo. Pe Anas iriul pekngana mur te iua hana papalauna nenge Israel te eukirau. Pe te hekulo helenga langa tuele au ngana ke te mene Petrus iri nai Ioanes at. 22Iok palpal hussu mur tela ke te lohot nga tuele au ngana pe Iesus nena hana nai neu iri ero lo. Ol pe tela mule pe te hele lange hana papalauna nemur ke mai, 23“Mola ke mo lohot lamau pe mo esia piunga lochloch ngana nga tuele chantom ngana neu, aria chaunga tetu ke tekerkereng. Pe naualanga nemur nenge te umume lamau, temes ke te ronge piunga lochloch. Iok, mo lohe piunga e ke moi teu la, pe hana nemur iri ero.” 24Nga etue nem, hana papalauna mur pe non soke nenge nauelele palpal hussu mur nga NeHalang nena pele pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur te longe ke mau, pe ngaria lohot pe leteria tuanin rara ke te teke, hana pane tela ke merei?

25Ol pe none at pe hele, “A nau at, hana nenge atal teua iri langa tuele au ngana nem, ngaria kou te hetottore hehei pe hana nga NeHalang nena pele palaungana letena.” 26Ol pe palpal hussu mur iriul aria soke, tela ke te mene iri pe te mene iri ke nek mana pe te poia ute hel lange iri ero, iange te mataua hulua lochloch ngana nemur nge lape telope aria um.

27Iok laol, palpal hussu nemur te mene iri ke tela te hemesia iri nga hana nenge te longlongo helenga mataria. Pe Anas lohaka pe hele, 28 e  “Imem moheo ele tote imo nge a hetore hehei pe hana nga non nem ene. Pe ero. Imo a hetottoro pe kura, ke hehei pe hana nga kileng lochloch ngana nge Ierusalem te longe lemo helenga mur lo. Pe pule, imo a tue helenga at nge imem ke a teke mo hune non nem ke mete.”

29 f  Pe Petrus iri ul Iesus nena hekulkulonga mur te tuacholia hana nemur reria helenga ke mai, “Imem mo nanas tau pulut mene hana pele hel nga ich nei reria helenga ero. Mo nanas mene NeHalang na helenga mur!” 30Imo a heon heke Iesus nga manga toto, ke nga poinga nem, a hune i ke mete. Pe ratete mur aria Soke NeHalang hemaul heke mule i nga metenga lo. 31 g  Pe mene heke i kela hetakile nga ilina nga penna tamalmal. Nga lamau Iesus lohot ke i naungaala ana non pe hemasinga ana non. Iange NeHalang teke Israel mur te hulia leteria pe te mene maulinga ke koko. 32Imem mo esia utar nenge NeHalang poia lo. Pe imem toro ero. Imem ul Opepengpeng. I laka, NeHalang nena tunginga nenge tunge lange iri nenge te longo taua i.

33Iri hana papalauna nemur nge Israel, te longe ke mau pe leteria inin toto nenge te teke te hune Iesus nena hana mur ke te mete. 34Pe ero, Non Paresio e nge ene Kamaliel mes haka nga hana papalauna nemur leteria pe hele ke teke, te mene hote Iesus nena hana mur kela temes pol nge hot mukam. Ana non i hotonga ana hetoronga ke hulua lochloch ngana tepoi ke nek lala nge i. 35Pe hele lange hana papalauna nemur ke mai, “Imo hana nenge Israel, anau ke nek toto nga utar nenge a teke a popoia lala nge hana nemur. 36 h  A eteia, nga lia manmana none nge ene Tiutas lohot pe teke i non palaungana pe na kerkerenga halang. Pe hana iri ana non kina iri ana non kina elle (400) leteria manmanna nge i pe te nanasia i. Pe nga etue nenge te hune i ke mete, nena hana mur te ua parai pe tepoi hote ume pele ero. 37Iok, nga hoena Iutas nenge na nge Kalelea lohaka. Lohaka nga etue nenga sisalanga nge hehei pe hana lohot, ke tehas susue eria. Ana non teu nga hulua leteria ke te nanasia i ke tepoi heke hunelinga, iange lemeria ero ure neu nge lohot. Iok te hune i ke mete pe iri lochloch ngana nenge te nanasia i nem te ua parai pule. 38Pe nga ure nenge lohot heueu nei, e hele lange imo pengpeng, a poia ute lange hana nemur ero toto. A hile hote iri ke tela! Iange nenge teke ure nenge te popoia nei, iri siporia tepoi heke mene, lape ure nem sisparai sio mule. 39Pe nenge teke NeHalang i sipona poi heke, imo nakumo ero toto nge apoi ele iri. Nenge teke apoi poreke iri heueu, apoi poreke NeHalang ke ulolo!” Laol pe hana papalauna nemur te nanas mene Kamaliel nena helenga.

40 i  Iok, teiu teu mule Iesus na hekulkulonga nemur at pe te palia iri. Te palia iri ke het pe te hele ke kerkereng toto mule lange iri ke te hetore hehei pe hana nga Iesus ene ero ol. Ke het pe te kulos hote iri ke tela sapele.

41 j  Iok laol, hekulkulonga nemur te hile sue hana papalauna nemur ke tela ol pe te iech toto iange NeHalang teke nakuria nge te mene meinga palaungana toto nga Iesus ene. 42Pe kokoes mana nga etue lochloch tela ke te haliu hotote NeHalang nena helenga urana toto ngana lala nge hehei pe hana nge reria pele mur, pe pule nga NeHalang nena pele palaungana letena. Te haliu hote helenga urana toto ngana nenge Iesus i sipona i Mesias, nenge NeHalang kulosia ke at mene mule hehei pe hana nenge NeHalang hesilei hote iri lo.

Copyright information for `UVL