Ephesians 3

Paulus Haliu Hote Helenga Urana Toto Ngana Lange Hana Lomonmona Ngana Mur

1 a  Iau Paulus koi etutu nga tuele au ngana iange e umume nge Iesus Kristus ke e halaulaua imo hana lomonmona ngana mur.

2 b  Imo lape a longe ke ulolo ke NeHalang letena urana ia iau ke tunge ume nei at nge iau ke e halaua imo. 3 c  Pe hemallaha hote nena helenga talkomkome ngana ke henonoua at nge iau pe ehas sue unne sune lo. 4Pe nenge teke a sisia ure nenge ehas sue, lape a eteia ke iau e etei tote helenga talkomkome ngana nemur nenge Kristus. 5NeHalang hemallaha hote helenga nei lange hana nemur nenge tetu nge nike ero. Pe heueu nei hemallaha hote lange nena hekulkulonga pe hetatalonga pengpeng ngana mur nga ume nenga Opepengpeng. 6 d  Helenga talkomkome ngana nei ngana laka nenge: Helenga urana toto ngana poia imo hana lomonmona ngana mur ke imo pe imem Iuta mur, ita ul ta mene ure urana ngana mur nge NeHalang pe ta lohot ke ita elle. Pe tatu teu pule nga ure nenge NeHalang heleia ke teke poia nge Iesus Kristus.

7 e  Pe e lohot ke iau ume ana non nga helenga urana toto ngana nga NeHalang nena tunginga nga nena poinga urana toto ngana. Pe i sipona hekerkereng ia iau nga ume nem. 8 f  NeHalang nena hana mur lochloch te urana toto nge iau ke toinge e nge iri mene ume palaungana nei, nem lape urana pol. Pe ero. NeHalang tunge tunginga nem at nge iau ke e haliu hot lange hana lomonmona ngana mur nga helenga urana toto ngana nenge lape te mene ure urana ngana nenge Kristus. Ure urana ngana nemur, ta etei teu ke langa het ngana ero. 9Nge nike NeHalang ala hote ure lochloch pe talkome letena tuanin ngana nga ure nenge teke popoia nga etue talun ngana nike. Pe heueu nei tunge ak ume nenge e haliu hote ure talkomkome ngana nem lange hehei pe hana lochloch. 10NeHalang teke poia ke mai, ke ope nemur nenge tenau ele tapa sana nga reria kerkerenga, te esia nena mata pe tenau urume letena matana ngana mur nge ana lala pe lala. 11Ure nei lohot ke pete tote NeHalang letena tuanin hot ngana ia nga talun ngana nike, ke poia ke lohot nge ara Non Soke Iesus Kristus. 12 g  Ita tatu ke elle luluch nge Kristus pe letera manmanna nge i. Ke pomalam tala ke tames nga NeHalang matana pe ta matau ero. 13Ke pomalam e teke e hele lange imo ke letemo meena nga melmelenga nenge lohotot nge iau ero. Ak melmelenga nei lape halau tote imo ke a mene hemalmalinga.

Paulus Hetalaulau Epeses Mur Aria

14Ke nenge nem mana poia iau ke e tualou sio nga Temere matana. 15I mana poia iri lochloch nga tapa pe ich ke tetu. 16Pe e hetalaulau lange i nenge nena hemalmalinga palaungana ke hekerkereng ia letemo nga Opene kikina ngana, 17 h  ke letemo manmanna pe Kristus tuteu nga letemo. Pe e hatalaulau ke mutenga tu ke sik teu toto nge imo pe huna toto nge imo. 18Pe e hetalaulau ke NeHalang hekerkereng ia imo pe nena hana mur lochloch ke a eteia Kristus nena mutenga ke nek. Nga pongponga ngana pe sase ngana pe ana lome nenge langa lut pe sio toto ngana. 19Kristus nena mutenga palaungana toto nga mele etei ngana. Pe e hatalaulau amo ke a eteia mutenga nem, pomalam lape NeHalang hemuta heke tote imo nga ure nemur nenge teke tunge lange imo.

20Pe nga NeHalang nena kerkerenga nenge umume nge ita, i nakuna nge poia ure mur nge halang toto ke te lohot nge ita. Poi ngana nem lape ris tote ure nemur nenge lape ta ontei i ia pe nenge letera tuaninin ia iri. 21Ita lochloch nenge tatu ke elle luluch nge Iesus Kristus pe tatu teu nga NeHalang nena mata ta hemallaha hote nena hemalmalinga palaungana nga etue lochloch ke koko. Manmanna.

Copyright information for `UVL