Galatians 1

1Iau Paulus koi. Pe iau, Iesus nena hekulkulonga. Pe none mana henonou hote iau ke e rahite ume nei ero. Pe pule none mana kulosia iau ero. Iesus Kristus i sipona poia iau ke e rahite ume nei. Ana Non, Temere NeHalang hemaul heke mule I nga metenga. 2Pe titik mur nenge leteria manmanna nge Iesus koi tetu luluch nge iau. Imem lochloch mo hekule alalaha nei lange imo NeHalang nena hana mur nge Kalasia.

3Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria poreke ia imo pe te hemaluche letemo ke ma ke elle. 4 a  Temere NeHalang letena tuanin hote nike ke teke Tuna Iesus tunge i sipona ke mene mule ita nga rera poinga poreke ngana mur. Poia poinga nem ke hekerkerenga nenga etue poreke ngana nei rahit tote ita ero ol. 5Pomalam ta heto hekeke NeHalang nga etue lochloch sapele. Manmanna.

Helenga Urana Toto Ngana Nenge Manmanna

6Iau e rura toto pe letek tuanin ke halang nga poinga nenge a poia nei, nenge ueiuei mana pe ahul rumemo ia NeHalang. Kristus letena ia imo ke mene mule imo ke ulolo. Pomalam NeHalang hetue imo ke tutuna mur ia imo. Pe pomere nenge ahul mule pe letemo manmanna nga “helenga urana ngana” e nge altoto? 7 b  Pe “helenga urana ngana” panem manmanna ero? Hana hel tepoi heke mene helenga nemur iange te teke te hepiriu ele letemo nga Helenga Urana Toto Ngana nenge Kristus. 8 c  Imem mo haliu hote Helenga Urana Toto Ngana lange imo. Pe nenge teke imem ma NeHalang nena angkelo e nga tapa, mo channanga manaia helenga e nge pomam, lape NeHalang tuachol ia at nge imem ke poreke toto! 9Helenga mo heleia lange imo ke ulolo pe lape e hele mule pule. Nenge teke mele haliu hote helenga e nge altoto nga Helenga Urana Toto Ngana nenge a rahite lo, mele nem lape NeHalang chacharuch heke i nga oan.

10 d  Heueu nei e teke e poia hehei pe hana ke leteria urana nge iau ero. E teke e poia NeHalang ke letena urana pe iech. Eh, imo letemo ma ke mere? A teke iau nge e popoia hehei pe hana ke te iech mana ia? Nenge teke e poia ke pomam lape Kristus nena non iau ero toto.

NeHalang Iua Paulus Ke Raite Nena Ume

11 e  Titik mur pe liliuk mur, e teke e hele lange imo pengpeng. Helenga Urana Toto Ngana nenge e haliu hotote nei none nga ich nei olou heke mene ero. 12Pe pule none mana tunge at nge iau ero pe hetoro iau ia ero pule. Iesus Kristus i sipona henonoua at nge iau.

13 f  Iau Iuta pe etu ngak nge nike imo a eteia ke ulolo. E heparachrai ia NeHalang nena hana mur pe e hunune iri. 14 g  Oe, nga etue nem iau e lohotot ke iau non nge urana nge Iuta mur lochloch nenge imem ul ke emem opo elle. Pe e nanas tau tote hotonga mur nenge lemem tete mur te hesio tele at nge imem. 15 h  Nga NeHalang nena halaunga, henonou hote iau nga etue nenge etu nga hetak letena nike. 16Pe I iech toto nge hemallaha hote Tuna at nge iau ke e haliu hote nena Helenga Urana Toto Ngana lange hehei pe hana lomomona ngana mur. Mele pele heleia ure nei at nge iau. NeHalang isipona hemallaha hote. 17Pe iri nenge te rahit tele ume nei nge iau pe tetu nge Ierusalem, ela ke e esia iri ero pule. E lohaka mana pe ela sapele nga tuele kina nenge Arapia. Ke het pe ela mule nga tuele tana nenge Tamaskus.

18 i  Etu ke hesinga mol la ke het pe e lohaka ke ela nge Ierusalem ke enau tote Petrus. Enau tote i pe etu luluch nge i ke etue iri analoch pe lime (15).

19Pe nga lamau enau mene Ieims i toro. Ieims nenge Non Soke tina. Pe Iesus nena hekulkulonga mur hel pule, e kolkol iri. 20Pe e hele ke manmanna toto lange imo nga NeHalang matana, ke ure nemur nenge e hasas ia iri nei, e pallaklaka imo ia ero. 21 j  Ke het pe e lohaka ke ela nga kileng nemur nenge Siria pe Silisia.

22Pe NeHalang nena mata mur nge Iutea nenge leteria manmanna nge Kristus, te naue ramak ero kura. 23Pe te longo mene pingak nge song ke teke, “Non pa nenge hunune ita nenge letera manmanna nem, ngana pa i haliu hot mulmule Helenga Urana Toto Ngana lo. Nga tele ngana heporeke mukam, pe nei ero ol.” 24Ke poinga nenge NeHalang poia at nge iau neu, poia hehei pe hana ke te heto haka totote NeHalang ene.

Copyright information for `UVL