d1:52Sa 7:14; 1Ch 17:13; Psa 2:7; Ume 13:33
e1:6Deu 32:43; Rom 8:29
f1:7Psa 104:4
g1:8-9Psa 45:6-7
h1:10-12Psa 102:25-27
i1:13Psa 110:1
j1:14Psa 34:7; 91:11

Hebrews 1

NeHalang Tuna I Palaungana Toto Nge Hekulkulonga Mur

1Nge nike, NeHalang hele lala nge rera tete mur nga hetatalonga mur haria. Iri te helele nga etue halang, pe te hele ngaria altototo nga etue nemur. 2 a  Pe heueu, nga etue hetala ngana nemur, NeHalang hele at at nge ita nge Tuna i sipona. Pe Tuna nem, NeHalang i sipona henonou hote ke nauele nena ure mur lochloch. Ke nge I mana, NeHalang ala hote tapa pe ich pe ure lochloch. 3 b  Pe Tuna nem nge tualeme hote Temene nena poinga mur pengpeng. Pe na helenga kikina ngana, rahite ure lochloch ngana nga tapa pe ich pe poia iri ke te umume. Pe mete ke eina lele ke lome ita nga rera poinga poreke ngana mur. Ke het pe la ke are sapele nga kilanga palaungana, nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal nga lut nga tapa. 4 c  Pe temene tal heke i ke i palaungana toto nge angkelo mur iange ene nenge Temene tunge lange i, palaungana toto nga angkelo mur eria.

5 d  NeHalang heleia helenga nei lange tuna ke pomai,

“Tuk toto laka Iong.
Heueu nei O hetue iau ke Temem Iau.”
Pe pule, NeHalang heleia tuna ke teke,

“I temene iau.
Pe iau tuk, laka i.”
Pe helenga nemur, NeHalang tamal hote lange angkelo e ero toto.
6 e  Pe pule nga etue nenge NeHalang kulosia Tuna tengene ana ke sio at nga ich, hele ke mai,

“Lape NeHalang nena angkelo mur lochloch ngana
te heto heke i.”
7 f  NeHalang hele ia nena angkelo mur ke pomai,

“Te poi ke pomanga kileng heingana
nge lohot pe het mulmule.
Pe pule tepoi ke pomanga oan
nge sapellala haka pe mete sio mule.”
8 g  Pe I Tuna pomange angkelo mur ero. Iange NeHalang hele lange Tuna Iesus ke pomai,

“Iong NeHalang, ke o rahite ume palaungana
nenge o nauele hehei pe hana.
Pe ume nem hetala ngana ero.
O nauele hehei pe hana ke nek toto.
9Iange iong lemem taua poinga nge pengpeng
pe lemem ero ia poinga nge poreke.
Ke nga poinga nem mana, Am Soke NeHalang henonou hote iong
pe tunge iechinga palaungana lange iong.
Pe poia iong ke iong palaungana toto nge pekngam mur.”
10 h  Pe pule, hele ke pomai,

“Non Soke, nga talun ngana toto,
O hetakila heke ich nei nga munna
nenge iong sipom o ume hot tele nike
pe pule perim ume hote tapa.
11Pe ure nemur lape te poi ke pomanga
hengeron nike ngana mur nenge te menini toto lo.
Lape olou heke iri ke tema
pe o hetaua iri nga heueu ngana mur.
Pe iong toro mana opoi ke pomanga ure nemur ero,
iange otu ke kokoes mana.”
13 i  Pe pule NeHalang hele lange angkelo e ke mai ero:

“O at ke oare lakoi nga hilik hele nenga pen tamalmal,
ke la het nga etue nenge e hekou sue lem ngarang mur
ke apem ana manga haka muria iri.”
14 j  Iok laol, angkelo mur iri utar? Iri ope mur nenge te ummume nge NeHalang. Pe NeHalang kulosia iri ke te halaulaua iri nenge te mene maulinga ke koko.

Copyright information for `UVL