a3:1-2Num 12:7; Hip 4:14; 7:26
b3:5Num 12:7; Deu 18:15-19
c3:7-11Psa 95:7-11
d3:8Exo 17:7; Num 20:2-5
e3:11Num 14:21-23
g3:16Num 14:1-35

Hebrews 3

Iesus I Palaungana Toto Nge Moses.

1 a  Ke pomalam titik mur, imo nenge a longe NeHalang nena iunga pe a nanasia i, letemo tu ke kerkereng toto nge Iesus. Iange Iesus, NeHalang kulosia at ke i ara tunginga Ana Non Soke. Pe i, halaulaua ita ke ta lala nge NeHalang. Pe Iesus nem, ta hele hote i nga letera manmanna ngana lo. 2Pe i poia ana ume ke lohot ke pengpeng toto lange Non nenge henonou hote i. Pe Moses pule poia ana ume ke pengpeng toto nge nauele NeHalang na hana mur Israel. 3Pe Iesus ene haka toto nge Moses iange non nenge lele pele e, i palaungana nga pele nem. 4Pele pele mes haka mana ero. Mele e hemes heke. Pe NeHalang ume hote ure lochloch ngana. 5 b  Moses ume ke pengpeng toto nga NeHalang na pele letena ke pomanga I NeHalang nena hekuleileinga. Pe na ume nem nau tautaua helenga hel nge lape lohot nge he kura. 6Pe Iesus i NeHalang tuna nge nauele temene na pele ke pengpeng toto. Pe ita, NeHalang nena pele koi ita. Pomalam ta rahite letera manmanna ngana pe sara kikina ngana nge Non Soke.

Iri Nenge Leteria Manmanna Ero, Tenau Ala Aria Kenek

7 c  Iange Opepengpeng hele ke teke,
“Nenge teke a longe nena helenga heueu nei,
8 d  letemo kerkereng hite poinga poreke ngana ero,
ke pomanga etue nenge a longo ole taua NeHalang
nga totoinga nenge lohot nga ich sana lomona.
9Nga lamau, lemo tete mur te ollaka hote iau ke halang.
Pe iau e tu luluch pe e halaulaua iri ke hesinga iri ana non kina nai (40).
Pe leteria manmanna nge iau ero toto.
10Pomalam letek inin taua iri nenga etue nem pe e hele,
‘Hana nei, leteria tu nge iau ero pe te eteia lek poinga mur ero toto.’
11 e  Ke nga letek inin ngana nem, e talue lek helenga kerkereng ngana nenge e teke,
‘Iri nemur lape teat ke te tuia reria tunga nge nek nge iau ero.’”
12Ke titik mur a esia lo? Amo e nge imo poi ke mange hana nemur ero toto. Ma lape letemo muta nga poinga poreke ngana mur pe a ua nge NeHalang nenge maulul, pe letemo manmanna nge I ero ol. 13Pe imo, heueu nei a hekerkereng helia letemo nike, iange lape poinga poreke ngana mur, te channanga ia imo pe te sik teu ke kerkereng toto nga letemo. 14Nga tele ngana, letera manmanna ke kerkereng. Pe nenge teke ta rahite letera manmanna ngana nem ke la het nga ta mete ngara, lape Kristus i pekngara ia ke kokoes ol. 15 f  Pomalam, NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,

“Heueu nei, a longe NeHalang na helenga
pe letemo kerkereng hite poinga poreke ngana ero ol.
Iange nge nike a longo ole taua
NeHalang pe a ua ana.”
16 g  Iri nenge te longe NeHalang na helenga pe tehul rumeria pe te ua ke tela, iri laka nenge Moses mene hote iri nge Ekipto nem. 17 h  Pe NeHalang letena inin tautaua itei hel toto ke hesinga iri ana non kina nai (40)? Iri laka nenge te poia poinga poreke ngana, pe te mete lolo ke koluria tema sio mana nga ich sana lomona. 18Pe NeHalang heleia iri nenge te longo olole pe hele ke kerkereng ke teke, “Iri nemur lape teat ke tetu ia reria tunga nge nek nge iau ero.”

19Ta esia lo ke iri nemur teteu langa tunga nge nek nem ero ol, iange leteria manmanna nge NeHalang ero toto.

Copyright information for `UVL