John 10

Sipsip Mur Pe Aria Naungaala

1Pe Iesus hele pule ke teke, “E hele ke manmanna toto lange imo. Sipsip mur tetu teu nga mapuo letena. Pe mele nenge i teu nga mapuo nem matana ero pe tamu tote mapuo ke lange teu, mele nem i non nenge kemkeme pe hunun. 2Pe non nenge i teu nga mapuo nem matana, mele nem i non nenge nauelele sipsip mur. 3Pe non nenge nauelele mapuo nem matana lohe piunga nge i. Pe sipsip mur te longo urume non nenge nauelele iri kanna. Pe hetetue nena sipsip mur eria pe koko hote iri ke tela nge hot. 4Nga etue nenge koko hote nena sipsip mur, ana non i ke i mukmuka nge nena sipsip mur. Pe nena sipsip mur te nanasia i iange te longo urume kanna. 5Pe sipsip nemur te nanas pulut mene none ero. Iri lape te ua mule non nem ana iange te longo urume kanna ero.” 6Iesus nene nananga nei lange hehei pe hana pe te eteia luna ero toto.

7Ol pe Iesus hele mule, “E hele ke manmanna lange imo, sipsip nemur reria piunga matana koi iau. 8 a  Pe iri nemur nenge teat tala nge iau, iri hana nenge te kemkeme pe iri hana nenge te hunun. Pe sipsip nemur te longo urume karia ero. 9Iau nge iau piunga matana koloi. Pe mele nenge iteu pengpeng nge iau, lape NeHalang mene mule i. Pe lape i teueu pe i hotot ke menmene ana ngaunga. 10Kemenge kina mur teat ke te kemkeme pe te hunun pe te heporeke sipsip mur. Pe iau eat ia maulinga nge iri. Pe maulinga nem lape muta toto nge iri.

11 b  “Iau sipok, iau non urana ngana nenge enau elele sipsip mur. Pe non urana ngana nenge nauelele sipsip mur, tung heke i sipona ke mete ke halaua nena sipsip mur. 12 c  Pe non nenge umume ke nauelele sipsip mur pe te ololia i, nena sipsip toto nemur ero. Nga etue nenge non nem naue kaone hinolo nge atat, lape ua pe sipsip nemur iri toro tetu ol. Pe kaone hinolo nem at ke hun lapue sipsip nemur pe telot parai. 13Non nem poia poinga nei iange ume nenge teol mene i. Pe letena tu toto nge sipsip nemur ero.

14“Iau sipok, iau non urana ngana nenge enau elele sipsip mur. E etei tote lek sipsip mur pe iri te etei tote iau. 15 d  Pomalam mana nge Temek nge etei tote iau pe iau e etei tote i. Pe e tung heke iau ke e mete ke e halaua lek sipsip mur. 16 e  Pe lek sipsip mur hel pule tetu teu nga mapuo nei ero. Iri pule te longo urume kalik pe lape e mene iri at pule. Ke lape sipsip mur aria tuluk elle pe aria naungaala elle mana. 17 f  Temek mutena tau tote iau iange e tung heke iau ke e mete pe lape e maul haka mule. 18Mele pele nakuna ero toto nge hemete tote iau. Iau sipok e tung heke iau nga lemek ngak. Nga iau sipok lek kerkerenga e tung heke iau ke e mete. Pe nga iau sipok lek kerkerenga e lohaka mule nga metenga. Nenge nei Temek i sipona heleia at nge iau.”

19Iuta mur te longe Iesus na helenga nemur pe telas hel mule. 20Pe halang nge iri te hele, “Uneinei tu teu nge i pe poia i ke ana hauaua tototo lola. A longo lange i ke?”

21Pe hel te hele, “Non e nenge uneinei poia ke ana hauaua toto, heleia helenga nemur nenge pomai ero. Uneinei pele mam poia non mata hit e ke matana charchara mule loma, ae?”

Iuta Mur Lemeria Ero Ia Iesus

22Iok laol, hetalaulaunga ana etue palaungana lohot nge Ierusalem. Nga etue neu leteria metene mule nenge te tunge pele palaungana lange NeHalang ke nena ia nge nike. Pe etue neu lohot laka nga kileng lololo ngana ana etue. 23Iok, Iesus ii nga NeHalang na pele palaungana. Pe ii nga pele palaungana nem unne nenge te etue ke ene Ne Solomon Nena Sauach. 24Pe Iuta mur te heliliu hite i pe te hele, “Nge ngingie ol pe o hemallaha hote iong at nge imem? O hele pengpeng mana, iong Kristus mam lom ae?”

25Pe Iesus hele, “E hele lange imo ke ulolo pe letemo manmanna ero. Ure nemur nenge e hele pe te lohot manmana, e poia nga Temek ene. Pe ure nemur te hemallaha hote iau. 26Pe imo letemo manmanna nge iau ero toto iange lek sipsip mur imo ero. 27Iau e eteia lek sipsip mur pe iri te longo urume kalik pe te nanasia iau. 28 g  Pe iri lape te mete ero ol iange e tunge maulinga ke koko lange iri pe tetu nga perik. Pe mele pele mene hote iri ero toto. 29Temek tunge sipsip nemur at nge iau. Pe i, i palaungana toto nga hehei pe hana lochloch. Pe mele pele mene hote iri nga Temek penna ero toto. 30Imem nai Temek imem elle mana.”

31Ol pe Iuta mur te lochloch um ke te teke te tamal hun mule Iesus. 32Pe Iesus hele lange iri, “Iau e henonou hote Temek nena kerkerenga lange imo, nga nenge e hele pe ure te lohot manmana. Pe tei toto nenge poia imo ke a teke a tamal hun iau ia, e?”

33 h  Pe Iuta mur te hele, “Mo tamal hune iong nga ure nemur ero. Mo teke mo tamal hune iong iange, iong none mana pe o hele poreke tote NeHalang, nga nenge o teke imo nai NeHalang imo elle mana!”

34 i  Pe Iesus hele lange iri, “NeHalang nena helenga masio nga lemo hotonga pule nenge hele ke teke, ‘Imo nehalang.’ 35Nge nike hana nenge te longe NeHalang nena hotonga, NeHalang hetue iri ke iri nehalang. Pe helenga nenge masio nga NeHalang nena alalaha helenga nem manmanna. 36Iau NeHalang i sipona hesilei hote iau pe kulosia iau ke esio at nga ich nei. Pe pomerei a hele ke a teke e hele poreke NeHalang nenge e hele ke e teke, ‘Iau NeHalang Tuna’? 37Nenge teke e poia Temek ana ume ero, urana nge letemo manmanna nge iau ero. 38 j  Pe nei e popoia Temek ana ume. Pe pomerei letemo manmanna nge iau ero? Pomam, letemo manmanna nga ure nemur nenge e hele pe te lohot manmana. Pomalam lape letemo mallaha pe a eteia ke Temek tuteu luluch nge iau pe iau etu teu luluch nge Temek.” 39Ol pe Iuta mur te teke te laua Iesus, pe Iesus sereha mana nga peria pe la.

40 k  Iok, Iesus lotele nga ech nge Iortan kela mule nga kileng nenge Ioanes henunun hehei pe hana ia nge nike, kela tu lamau. 41Pe hulua halang tela nge i pe te hele, “Ioanes hele pe ure mur te lohot mana ero. Ure lochloch ngana nenge Ioanes helele ia nge non nei, lohot ke manmanna.” 42Pe hulua halang nga kileng neu leteria manmanna nge Iesus.

Copyright information for `UVL