John 11

Lasarus Mete

1 a  Iok, none nge ene Lasarus singina haleles. Pe ana non tu nge Petani nga kileng nenge Maria iri nai tina Marta te tutu ia. 2 b  Pe Maria nei, i laka nenge nga hoena pasiling heke ure inangana ehech ngana nga Iesus apena pe unhite nga palpalna ina. Pe Lasarus nenge singina haleles neu, liliuna mur koi hehei nai nei. 3Ke Maria iri nai Marta te hekulo helenga lange Iesus, “Non Soke, non nenge mutem tau tote koi singina haleles.”

4 c  Iok, Iesus longe ke mau pe hele, “Non nem lape mete hot ia haleles nem ero. Haleles nem lape poia hehei pe hana ke te naue NeHalang nena kerkerenga pe te heto heke tote NeHalang ene. Pe nga kue nem mana lape te heto heke tote NeHalang Tuna ene pule.” 5Iesus mutena tau tote Marta pe tina pe Lasarus. 6Pe nga etue nenge longe Lasarus pingana nge singina haleles la sapele ero. Tunga kileng nenge tutuia neu ke etue nai mule.

7Ol pe Iesus hele lange nena hana mur, “Tala mule nge Iutea.” 8Pe nena hana mur te hele, “Hetoronga, Iuta mur nga lamau te teke te tamal hune iong nga um. Pe etue halang la ero kura. Pe ngana ma o teke ola mulmule mam pulom?”

9Pe Iesus hele, “Chaia matana haka nga uach pe sio mule nga ulei. Pe mele nenge ii nga etue nem lape losio ero, iange nachnau nga lemenge nenga ich nei. 10Pe mele nenge ii nga miliko lape losio iange kileng au.”

11Iesus hele ke mau ke het pe hele mule, “Pekngara Lasarus kou mamani lo, pe lape ela ke e hengo heke i.”

12Pe nena hana mur te hele, “Non Soke, nenge teke mamani mana lape urana mule.” 13Iesus helele ia Lasarus nge mete lo, pe nena hana mur te teke ma Iesus hele ke teke mamani mana.

14Ol pe Iesus hele hot sapele, “Lasarus kou mete lo. 15Pe letekia imo pe e iech nge e tunga etue neu ero. Iange lape e poia imo ke letemo manmanna. Iok, tala nge i ol.”

16 d  Ol pe Tomas (nenge ene e pule Titimus) hele lange pekngana mur, “Iok, ita lochloch tala kela ta mete luluch nge i.”

Iesus Lange Petani

17Iok, Iesus la ke lohot nge Petani pe Lasarus koluna ma nga polo ke etue henel ke ulolo. 18Kileng nenge Petani rochroi mana nga kileng nenge Ierusalem. (sase ngana pomanga kilomita iri mol) 19Pomalam Iuta mur halang tela ke te lohot nge Maria iri nai Marta ke tetu hite iri nga liuria nge mete. 20Iok, nga etue nenge Marta longe Iesus pingana nge te teke, “Iesus koi atat lo.” Ana hei hile sue tina Maria ke tunga pele pe i la ke saolia Iesus nga kue. 21Saolia i pe hele, “Non Soke, toinge o tunga lamai nike, liuk lape mete ero. 22Pe iau e eteia. Nenge teke o onteia NeHalang nga ute heueu nei, NeHalang lape tunge lange iong.” 23Pe Iesus hele, “Lium lape maul haka mule.”

24 e  Pe Marta hele, “E eteia ke i lape maul haka mule nga metenga nga etue nga rume, nga maulinga ana etue.”

25Pe Iesus hele, “Maulinga haka nem ngana i iau lo. Pe iau pule iau maulinga ke koko. Iri nenge leteria manmanna nge iau pe te mete, lape te maul haka mule. 26Pe iri nenge leteria manmanna nge iau (pe te tutu kura), lape te mete ero ol. Letem manmanna nga nei pule kai?”

27 f  Pe hei neu hele, “Oe Non Soke, pe letek manmanna pule ke iong Kristus. Pe iong NeHalang Tuna nenge te teke atat nga ich nei.”

Iesus Tang

28Hei neu hele ke mau ke het pe la ke iu hot kome tina Maria pe hele, “Hetoronga koloi, pe ontei rerere iong.” 29Maria longe ke mau pe lohaka ke ueiuei mana pe lange Iesus. 30Pe Iesus i teu at nga kileng neu ero kura. Ngana kou tutu nga kileng unne nenge Marta saol i ia kura. 31Maria kila nga pele pe Iuta mur te kila luchluch nge i ke te hemaluchluche letena. Pe Iuta nemur te naue Maria nge lohaka ke ueiuei mana pe i hot. Ol pe te nanas hote i iange te teke ma la ke tangtang nga tina koluna ma ngana. 32Pe ero. Maria langa kileng unne nenge Iesus tuia pe esia Iesus. Ol pe tualou sio toto langa Iesus apena pe hele, “Non Soke, toinge o tunga lamai nike, lape liuk mete ero.”

33Iesus naue Maria nge tangtang pe Iuta nemur nenge tela luluch nge i te tang pule. Ol pe Iesus letena poreke toto ke teke tang. 34Ol pe ontei, “A alo hite i langai?” Pe iri te hele, “Non Soke, oi at ke oes.”

35Pe Iesus tang.

36Ol pe Iuta mur te hele, “Non nei mutena tau tote Lasarus.”

37 g  Pe Iuta mur hel te hele, “I hemas mule iri nenge mataria hit ke tenau mule. Pe pomerei Lasarus mete pe halaua i ero?”

Iesus Hemaul Heke Mule Lasarus Nga Metenga

38Iesus langa polo neu pe letena meena toto kura. Polo neu pomanga rika nenge te hekom hitite hanna ana um. 39Ol pe Iesus hele, “A alele um nem.”

Pe Marta nenge liuna mete neu hele, “Non Soke, i mete ke etue henel lalo. Pe heueu nei inangana poreke lo.”

40Pe Iesus hele, “E hele lange iong ke ulolo. Nenge teke letem manmanna lape o naue NeHalang nena kerkerenga.”

41Ol pe alele sapele um nga polo hanna. Ke het pe Iesus nau haka langa lut pe hele, “Temek, e teke e hele urana toto lange Iong nge o longo at nge iau. 42E eteia ke kokoes o longo atat nge iau. Pe e teke e heleia helenga nemur ke halaua hehei pe hana nenge temes nei, ke leteria manmanna nge o kulosia iau at.”

43Iesus hele ke mau ke het pe alngana ke soke toto, “Lasarus, oi hot at.” 44Ol pe Lasarus i hot at sapele. I hot pe malenga sachanchana nenge telul hite nga penna pe apena pe nga ramana tetu kura.

Ol pe Iesus hele lange iri, “A unhote malenga nemur nge i pe a poia i kela ol.”

Tetal Helenga Ke Te Hune Iesus

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 h  Pe Iuta mur halang nenge tetu luluch nge Maria te naue ure neu nge Iesus poia pe leteria manmanna nge i. 46 i  Pe hel nge iri tela ke te heleia ure nenge Iesus poia lange Paresio mur. 47Ol pe etue nenge hana papalauna te eukirau lohot sapele. Ke tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe Paresio mur te eukirau pe te hele,

“Non nei hele pe ure halang te lohot manmana. Pe ita, lape tapoi ke merei?
48Nenge teke ta kila mana pe ta nachnei mene i nge popoi ke mau, lape hulua lochloch ngana leteria manmanna nge i. Pe lape Rom mur teat ke te heporeke NeHalang nena pele pe te heporeke rera hehei pe hana mur pule.”

49Ol pe elle nge iri ene Kaipas. Kaipas i tunginga ana hana mur aria soke nenge palaungana toto nga hesinga neu. Ana non lohaka pe hele, “Imo a eteia ute pele ero toto! 50Nenge teke anau ke nek lape a eteia. Urana toto nge mele elle mana mene hehei pe hana muria ke mete. Pomalam lape rera hehei pe hana tetu ke nek.” 51Ne Kaipas sau hote helenga neu nga i sipona letena matana ngana ero. I tunginga ana hana mur aria soke nenge palaungana toto nga hesinga neu. Pe hele ngana neu hetatalo ke teke lape Iesus mete ke halaua Iuta mur lochloch. 52 j  Pe Iuta mur iri toro mana ero. Iesus mete ke halaua NeHalang nena hana mur nenge telot parai ke tetu nga kileng lochloch ngana nga ich, pe mene mule iri at ke muria elle pe poia iri ke te lohot ke iri elle mana. 53 k  Ke nga etue neu te talun sapele ke te henininia kue nemur nenge lape te hune Iesus.

54Pomalam Iesus i rara sakilil luluch nge Iuta mur nga mallaha ero ol. Ol pe Iesus ua nga lamau pe la ke tu luluch nge nena hana mur nga kileng nenge te hetue ke ene Epraim. Ana kileng tu rochroi nga ich sana lomona.

55Iok, ngaunga matana palaungana nenga Ingatoto heroi lo. Pomalam hulua halang nga kileng mur te lohaka ke tela nge Ierusalem ke te helemlem tettele iri nike, (iange ngaunga matana palaungana nem mam pe lohot.) 56Pe hulua nemur te tango rerere Iesus. Te mes nga NeHalang nena pele pe te ontei hel rara nge iri, “Imo letemo ma ke merei? I mai lape at nga ngaunga matana palaungana nei pule ma ero?” 57Hulua nemur te hele ke pomai iange tunginga ana hana mur, aria papalauna mur pe Paresio mur te tung hote helenga kerkereng ngana lo ke te teke, nenge teke mele eteia Iesus tu ngana, hele hote pe tela ke te laua i.

Copyright information for `UVL