John 12

Maria Eusiling Heke Surumong Nga Iesus Apena

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

a Iok, ngaunga matana nenga Ingatoto nem, ana etue iri rahtele elle (6) tu kura pe Iesus lange Petani nga kileng nenge Lasarus tu ia. Pe Lasarus i non nenge Iesus hemaul heke mule i nga metenga. b Nga lamau te poia ngaunga unne ke lange Iesus pe Lasarus kila luluch nge iri nenge te kila nga hatanga. Pe Marta ichichia aria ngaunga. c Ol pe Maria mene ure nenge inangana halang nge uruna haka toto pe la ke pasiling heke nga Iesus apena pe taunune nga palpalna ina. Pe pele neu letena muta ia ure neu inangana.

Pe Iesus nena none ene Iutas Iskariot. Pe nga hoena lape tung heke Iesus langa hana porekreke ngana mur peria. Ana non hele, “Toinge te laia ure nei ke te olia nga umtutuna nge halang toto. Pe uruna nem te tunge lange iri nenge reria ure ero.” Non neu hele ke mau iange i kemenge kina. Pe iri nenge reria ure ero, non nem letena tu nge iri ero toto. Iange i nauelele umtutuna ana kole pe kokoeses mene hotote umtutuna pe i toro ngaungaua.

Pe Iesus hele, “O hele lange hei nem ero. Atong tatalo ele ke ak metenga ana ia nike. d Iange iri nemur nenge reria ure ero tetu luluch nge imo ke kokoes. Pe iau lape etu luluch nge imo ke kokoes ero.”

Ol pe Iuta mur halang toto te longe Iesus nge tu lamau pe tela sapele. Tela ke te teke tenau Iesus pe pule te teke tenau Lasarus nenge Iesus hemaul heke mule nga metenga. 10 Ol pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur, tetal helenga ke te teke lape te hune Lasarus pule. 11  e Iange Lasarus pingana song pe nem mana poia Iuta mur ke te ua aria papalauna mur aria pe leteria manmanna nge Iesus pe te nanasia i.

Iechinga Palaungana Lohot

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Iok, pomange rou hulua nenge tela nga ngaunga matana neu te longe nge te teke Iesus kou lala nge Ierusalem lo. 13  f Pomalam te choloua akau perperna mur pe tela ke tei ele i. Pe alngaria ke te teke,

“Ta heto heke NeHalang!
NeHalang pete i nenge at nga Non Soke ene!
NeHalang pete Israel mur aria Naungaala ana non!”
14 Iok laol, Iesus hottaua tongki heueu ngana e pe are haka ia ke pomanga NeHalang nena alalaha hele ngana nenge hele ke teke,

15  g “Imo hehei pe hana nenge Ierusalem, a matau ero ol!
Anau la, amo naungaala ana non kou
are haka nga tongki tuna ke atat.”
16  h Ure nemur te lohotot pe Iesus nena hana mur leteria mallaha ero toto nga luria. Pe nga etue nenge NeHalang hemalmalia Iesus ke het ol, leteria metene sapele ke helenga nemur nenge te tetu nga NeHalang nena alalaha, helele ia Iesus nge te poia poinga nei lala nge i.

17 Iok laol, hulua nemur nenge temes pe Iesus iu hote Lasarus nga polo pe hemaul heke mule i nga metenga, te hekerkereng ia hehei pe hana leteria nga ume nemur nenge Iesus popoia. 18 Pe hulua tela ke tei ele i iange te longe i nge poia ure palaungana nei. 19 Ol pe Paresio mur te hele tele hel nge iri ke te teke, “Ita nakura ero toto nge ta poia ute pele. Anau langa hulua lochloch te nanas ngana ia i ke.”

Iesus Hele Tote Mete Ngana

20 Iok, Krik mur hel te koko luluch ke tela nga ngaunga matana neu pule. 21 Iri tela nge Pilipus pe te hele, “Non soke, mo teke monau Iesus.” Pe ne Pilipus nena nge Petsaita nga kileng nenge Kalelea. 22 Ol pe Pilipus heleia lange Antreas pe iri nai tela ke te heleia lange Iesus.

23  i Pe Iesus hele, “Etue at lo nenge lape te hemalmal heke Non Tuna. 24  j Pe e hele ke manmanna toto lange imo. Nenge teke uit nganangana elle losio hot ke langa ich pe punich ero lape tu ke elle ke pomam mana. Pe nenge teke punich lape matana hot ke haka pe hei ke nganangana halang toto. 25  k Mele hel nenge leteria tu mana nge iri siporia, lape te mene maulinga ke koko ero. Pe mele hel nenge leteria tumana nge iri siporia ero, nga te tungaria nga ich nei, lape te mene maulinga ke koko. 26 Mele nenge lemene ke teke ume nge iau nanasia iau. Pe mele nenge umume nge iau nem lape tu luluch nge iau nga etu ngak. Pe Temek lape tal heke tote mele nenge umume nge iau.

27  l  “Heueu nei letek meena pe lape e hele ke merei? Lape e hele lange temek ke poi ele ure meena ngana nei ke lohot nge iau ero? Nem ero, iange esio at nga ich nei ke e takisia melmelenga nem.

28 “Temek o hetei hote iong lange hehei pe hana ke iong non nge urana toto pe te heto heke tote em.”

Ol pe NeHalang hele sio at nga tapa ke teke, “E hetei hote iau lange hehei pe hana ke iau non nge urana toto pe te heto heke tote iau ke ulolo, pe lape epoi mule pule.”
29 Pe hulua nemur nenge tetu nga lamau te longe pe te teke ma kileng kurung ngana. Pe hel te teke angkelo e hele lala nge i.

30 Pe Iesus hele, “Helenga nenge a longe nem lape halaua iau ero. Helenga nem lape halau tote laka imo. 31 Pe etue nenge NeHalang nau teu langa hulua lochloch ngana nga ich reria poinga mur ngana koloi at lo. Pe mele nenge nauele ich nei lape te lope hote i. 32  m Pe Iau, nga etue nenge e mete pe e maul haka mule pe e mene kerkerenga nenge enau ele ure lochloch, lape e mene hehei pe hana lochloch ke teat nge iau.” 33  n Iesus hele ngana nei hele urume i nga ana metenga.

34  o Ol pe hulua nemur te hele, “Imem mo eteia nge lemem hotonga hele ke teke, Kristus i non nenge tu ke koko. Pe pomerei nenge o hele ke o teke, lape te heon heke Non Tuna? Non Tuna mam itei toto ia?”

35  p Pe Iesus hele lange iri, “Lemenge lape tu luluch nge imo ke mala pol. Pe a esapele lemo inga mur nga etue nenge lemenge tu kura. Pomalam lape kileng au ngana poi hite imo ero. Pe mele nenge ii nga kileng au ngana eteia la nganngana ero. 36  q Ke nga etue nenge lemenge tu luluch nge imo ke mai, letemo manmanna nge i nike. Pomalam lape a lohot ke imo hehei pe hana nenge tetu manmana nga lemenge.” Iesus hele ke mau ke het pe erue sio mana pe la sapele.

Hehei Pe Hana Leteria Manmanna Ero

37 Iesus hele pe ure halang te lohot mana pe hulua nemur leteria manmanna ero. 38  r Pe poinga neu te poia ke pete tote hetatalonga Isaias nena helenga mur.

“Non Soke, itei hel leteria manmanna nga rera helenga mur?
Pe Non Soke hetei hote nena kerkerenga lange itei hel?”
39 Leteria manmanna ero iange hetatalonga Isaias hele pule ke teke,

40  s  “NeHalang poia iri ke mataria hit
pe poia leteria ke au ala toto.
Pomalam te naue iau ero pe leteria mallaha nge iau ero.
Pe e hemasia iri ero iange teat nge iau ero.”
41  t Isaias naue hemalmalinga palaungana nenge Iesus ke ulolo, pomalam heleia Iesus ke pomam.

42  u Pe hana papalauna nemur, halang nge iri leteria manmanna nge Iesus. Pe te hele hote leteria manmanna ngana ero iange te mataua Paresio mur. Pe pule te matau nge lape tepoi ele iri ke tela nga hetoronga ana pele ero ol. 43  v Iange hana nemur muteria toto nge te teke hehei pe hana te heto heke totote iri. Pe leteria tu nge NeHalang ero.

44 Ol pe Iesus haliu hot ke palaungana toto ke teke, “Mele nenge letena manmanna nge iau, letena manmanna nge iau toro ero. Letena manmanna pule nge i nenge kulosia iau at nei. 45  w Pe mele nenge esia iau esia i nenge kulosia iau at pule. 46 Esio at nga ich nei ke pomanga lemenge. Ke pomalam iri lochloch ngana nenge leteria manmanna nge iau lape tetu nga kileng au ngana ero ol.

47  x  “Mele nenge longe lek helenga pe nanasia ero, iau sipok lape e amnei teu langa nena poinga poreke ngana nem ero. Iange iau eat nga ich nei ke e amnei teu langa hehei pe hana reria poinga poreke ngana mur ero. Eat nga ich nei ke e mene mule hehei pe hana. 48 Pe mele nenge hile hote iau pe nanasia lek helenga mur ero, lape te amnei teu lange i ke nek toto. Pe helenga nenge e heleia nem i sipona lape amnei teu lange mele nem nga etue nga rume. 49 Iange helenga nem e tamal hote nga iau sipok lemek ngak ero. Temek nenge kulosia iau at hele ke kerkereng at nge iau ke e heleia pe hele urume e hele ngak ia. 50 Iau e eteia ke nena helenga kerkereng ngana nem, i kue nenge langa maulinga ke koko. Ke pomalam utar nenge e heleia, e heleia ke pomanga Temek hele ngana ia at nge iau.”

Copyright information for `UVL