John 13

Iesus Lome Nena Hana Mur Aperia

1Etue nenga ngaunga matana nenga Ingatoto heroi lo. Pe Iesus eteia ke ana etue heroi pule, nenge lape hile ich nei pe lange Temene. Pe mutena tau tote iri nemur nga ich nenge saria kikina nge i. Mutena tau tote iri kela het nga mete ngana.

2 a  Iok, nga ulei Iesus pe nena hana mur te kila hirau nga ngaunga. Te kila hirau ero kura pe Satan roro heke Iutas Iskariot nenge Simon tuna pe tung teua lete matana ngana lange i ke tung heke Iesus langa hana porekreke ngana mur peria. 3 b  Iesus eteia ke i at nge NeHalang pe lape la mule nge NeHalang. Pe pule eteia ke Temene tunge kerkerenga lange i ke nauele ure lochloch. 4Pomalam nga etue nenge te ngaungau nga hatanga, Iesus mes haka pe haka hote nena hengeron nenge hot ana pe kale loua tauninga nga luana. 5Ke het pe eusiling teua ech langa kaliu pe talun ke lomo sapele nena hana mur aperia. Lomlome nena hana mur aperia pe taunune nga tauninga nenge kale loua nga luana.

6Iok, Iesus teke lake lome Simon Petrus apena pe Simon Petrus hele, “Non Soke, lape o lome apek pule kai?”

7Pe Iesus hele, “Iong, o eteia ure nenge e popoia nei ero, pe nga hoena lape o eteia ol.”

8Pe Petrus hele, “Ero! Lemek ero nge o lome apek.”

Ol pe Iesus hele, “Nenge teke elome apem ero, lape lek non iong ero ol.”

9Pe Simon Petrus hele, “Non Soke pomalam iok, o lomo mene apek ero. O lome perik pe palpaluk pule.”

10 c  Iesus hele, “Mele nenge nun ke singina lemlem ke ulolo, nun mule ero ol. Lape lomo mene apena ol. Pe imo nemur singimo lemlem ke ulolo pe mele elle nge imo singina lemlem ero.” 11Iesus eteia mele nenge milmil ana ke pomalam hele ke teke, “Mele elle nge imo singina lemlem ero.”

12Iok, Iesus lome nena hana mur aperia ke het pe heron heke mule nena hengeron nenge hot ana. Ke het pe la ke are mule nga munna nga hatanga pe onteia iri ke teke, “Ure nenge e poia lange imo nei mai a eteia luna pule kai? 13Imo, nga etue nenge a hele atat nge iau, a hetue iau ke Hetoronga pe Non Soke. Pe a heto ngamo nem pengpeng iange iau non nenge pomam. 14 d  Ke iau, amo Non Soke pe amo hetoronga. E lome apemo pe imo a lome pekngamo mur aperia pule. 15 e  E poia lange imo ke ulolo. Pomalam a poia lange pekngamo mur pule ke pomanga epoi ngak ia lange imo. 16 f  E hele ke manmanna toto lange imo, hekuleileinga ana hana mur iri papalauna nge aria aehuna mur ero. Pe pule non nenge hesongong helenga, i palaungana nge non nenge hekule i ero. 17Heueu nei a eteia ke helenga nenge e heleia nei manmanna. Pe nenge teke a poia ana ume, iechinga lape lohot nge imo.

Iesus Hele Talue Ana Metenga

18 g  “Iau e heleia imo lochloch ero, iau e etei tote mele hel nenge e hesilei hote iri ke ulolo. Pe nei nenge poia NeHalang nena helenga nenge masio nga alalaha lo, ke lohot ke manmanna nenge hele ke teke, ‘Non nenge ngau luluch nge iau lape hul rumena mule nge iau.’

19 h  “Ure nem, lape lohot nga hoena kura pe e hele tele lala nge imo nike. Pe nga etue nenge ure nem lohot, lape letemo manmanna ke iau non nenge tu ke koko. 20 i  E hele ke manmanna lange imo, mele nenge long teua lek hana mur nenge e kulosia iri, long teua iau pule. Pe mele nenge long teua iau, long teua i nenge kulosia iau.”

21Iesus poia helenga nei ke het pe letena meena toto. Ol pe hele, “E hele ke manmanna lange imo. Amo e nge imo lape tung heke iau langa hana porekreke ngana mur peria.”

22Pe nena hana mur ngaria lohot nga helenga neu pe leteria una toto. Ol pe tenau tele hel nge iri pe te ontei hel ke te teke, “Itei toto nenge non nei helele ia mai?” 23Pe elle nge iri nenge Iesus mutena tau tote, kila rochroi toto nge Iesus. 24Pomalam Simon Petrus pal nakuna lange i nenge Iesus mutena tau tote pe mangun lange i ke onteia Iesus, “O onteia Iesus. I mam helele ia itei toto?”

25Pomalam non neu matu haka toto nge Iesus pe onteia i ke teke, “Non Soke o helele ia itei toto?”

26Pe Iesus tuacholia, “Iau lape e panun teua ngaunga nei nga kaliu pe e tunge lange none. Pe non nenge e tunge ngaunga nei lange i, ana non lalom.” Iok, Iesus panun teua ngaunga neu ke het pe tunge lange Simon Iskariot tuna. Ana non ene laka Iutas. 27 j  Pe nga etue nenge Iutas mene ngaunga nei, non poreke ngana roro heke i sapele.

Ol pe Iesus hele lange i ke teke, “Utar nenge o teke o popoia, o poia ke ueiuei.”
28Pe helenga nenge Iesus heleia lange Iutas, mele e nga hatanga neu eteia luna ero. 29Iutas i non nenge nauelele umtutuna ana kole. Pe pekngana nemur te teke ma Iesus hele lala nge i ke olol ngaunga. Pe pule te teke ma Iesus hele lange i ke mene umtutuna unne pe laia nge iri nenge reria ure ero. Pe ero. 30Iutas mene ngaunga ele neu nge Iesus pe i hot sapelpele nga miliko neu.

Hotonga Heueu Ngana

31 k  Iok, Iutas i hot kela pe Iesus hele, “Heueu lape te heto haka tote Non Tuna. Pe lape te heto haka tote NeHalang pule iange Non Tuna hemallaha hote nena hemalmalinga. 32 l  Pomalam NeHalang i sipona lape hemalmalia i pe lape poia ke ueiuei toto.

33 m  “Pe imo, apoi ke pomanga tutuk mur imo toto. Pe lape etu luluch nge imo ke etue choro mana pe nga hoena lape a tango rere iau. Pe helenga nenge e hele ia lange Iuta mur aria papalauna mur, heueu nei lape e hele ia lange imo pule. Ana helenga koi, ‘Imo lape a at nga kileng nenge etu ia ero.’

34 n  “Pe e tunge hotonga heueu ngana e lange imo: Mutemo taua pekngamo mur. Iau, mutek tau tote imo pomalam imo pule mutemo taua pekngamo mur. 35Nenge teke mutemo taua pekngamo mur, lape hulua te eteia ke iau lek hana mur imo.”

Iesus Hele Talue Petrus Pallaklaka Ngana

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Ol pe Simon Petrus onteia Iesus, “Non Soke, iong mam lape o lala langai?”

Pe Iesus tuacholia, “Iong lape o nanasia iau nga lek inga nenge eii ia heueu nei ero. Pe lape o nanasia iau nga hoena kura.”
37Pe Petrus ontei mule, “Non Soke, pomerei nenge e nanasia iong heueu ero? E teke e mete ke e mene mullim.”

38Pe Iesus tuacholia, “O teke o mete ke o mene mullik ma? E hele ke manmanna toto lange iong. Nge rou nga uachuach pareo tang ero kura pe o channanga hemol ke o teke o eteia iau ero.”

Copyright information for `UVL