John 14

Iesus Hemaluche Nena Hana Mur

1Ol pe Iesus hele lange nena hana mur, “Letemo meena ero. Samo kikina nge NeHalang pe samo kikina nge iau pule. 2Temek nena pele ana tokola halang. Nem manmanna iange ela ke e tatalo ele mullimo. 3 a  Ela ke e tatalo ele mullimo ke het pe lape eat tau mule imo pe e mene imo kela atu luluch nge iau. 4Imo a eteia kue nenga kileng nenge e lala ia nei.”

Iesus I Esinga Tele Nenge Lange Temere

5Pe Tomas hele lange Iesus, “Non Soke mo eteia kileng nenge o lala ia nem ero i. Ke lape mo eteia ana kue ke merei?”

6 b  Pe Iesus tuacholia, “Iau sipok iau esinga tele nenge e hemallaha hote helenga manmanna toto ngana nenge NeHalang, pe iau kue nenge langa maulinga ke koko nenge NeHalang tunge. Pe iau sipok iau kue nenge song ke lange Temek. Kue e ero ol.” 7 c  Pe Iesus hele lange iri, “Nenge teke a etei tote iau lape a eteia Temek pule. Pe nga etue nei kela ol lape a eteia i iange a naue ramana nge iau ke ulolo.”

8Ol pe Pilipus hele lange Iesus, “Non Soke, imem lape mo ontei mule iong nga ute e ero ol. Pe ure nenge mutemem tau tote ngana koi nei; O henonoua imem nge Temere ke mo naue nga matamem.”

9 d  Pe Iesus hele lange Pilipus, “Pilipus etu luluch nge imo ke mala ke ulolo, pe pomerei nenge o teke o eteia iau ero? Mele nenge naue iau lo, naue Temek pule. Pe pomerei nenge o teke e henonoua Temek lange imo? 10 e  Letem manmanna nga nei ero kai? Iau etu teu luluch nge Temek pe Temek tu teu luluch nge iau. Helenga nenge e heleia lala nge imo nei, iau sipok lek helenga mur ia ero. Temek nenge tu teu luluch nge iau pe e popoia ana ume koi nena helenga nemur. 11 f  Letemo manmanna nga lek helenga nenge e teke Temek tu teu luluch nge iau pe iau etu teu luluch nge Temek. Pe nenge teke letemo manmanna nga lek helenga nem ero, iok letemo manmanna nga urelu nenge e hele pe te lohot manmana. 12 g  E hele ke manmanna toto lange imo. Mele nenge letena manmanna nge iau, lape hele pe urelu te lohot manmana ke pomange iau. Pe i lape poia ure hel nge papalauna toto nga nenge e popoia, iange iau e lala nge Temek lo. 13 h  Ure lochloch ngana nenge a hetalaulau pe a onteia nga iau ek lape e poia. Pomalam lape e hemallaha hote Temek nena hemalmalinga palaungana. 14Ke ure lochloch nenge a ontei iau ia, iau lape e poia la.”

Iesus Nena Helenga Kerkereng Ngana Nga Opepengpeng

15 i  Nenge teke mutemo taua iau, lape a longo taua lek helenga mur. 16 j  Pe iau lape e onteia Temek ke tunge amo halaunga e pule nenge lape tu luluch nge imo ke koko. 17 k  Ke imo amo halaunga laka Opepengpeng. Pe Opepengpeng nem lape hemallaha hote helenga manmanna toto ngana mur nge NeHalang lange hehei pe hana. Pe hehei pe hana nga ich nenge leteria manamanna nge NeHalang ero, lemeria ero ia i iange te naue i ero pe te eteia i ero pule. Pe imo a eteia i iange tu teu luluch toto nge imo. 18Iau lape e hile sio mene imo ke pomanga hatuong mur ero. Lape ela pe eat tau mule imo. 19Etue choro mana tu ol pe hehei pe hana nga ich lape tenau mule iau ero ol. Pe imo lape anau mule iau iange lape e maul haka mule pe etu ke e maulul ke koko. Ke pomalam imo lape a mene maulinga ke koko nge iau. 20 l  Pe nga etue nenge e maul haka mule a eteia ke imem nai Temek imem elle mana pe imo pe iau ita elle mana pule. 21Mele hel nenge muteria taua iau tera hite lek helenga mur pe te nanasia pe Temek mutena taua iri nenge muteria taua iau. Pe e hetei hote iau lange iri iange mutek taua iri.

22Ol pe Iutas ontei, (Iutas nenge ene Iskariot ero, Iutas e pule) “Non Soke pomerei toto nenge o hetei hote iong at nge imem mana pe o hetei hote iong lange hehei pe hana nga ich nei ero?”

23Pe Iesus tuacholia pe hele lange i ke teke, “Mele nenge mutena taua iau, longo taua lek hengetoro mur pe Temek lape mutena taua mele nem. Pomalam lape imem nai Temek moat ke motu luluch nge i. 24 m  Pe mele nenge mutena taua iau ero rahite lek hengetoro mur ero. Pe helenga nemur nenge a longlonge nem Temek nenge kulosia iau at laka nena helenga nemur.

25“E heleia ure nemur lange imo nga etue nenge etu luluch nge imo. 26Pe Opepengpeng nenge halaulaua imo lape Temek hekulo sue at nge imo nga iau ek. Pe i lape hetore imo pe helete metene imo nga ure lochloch ngana nenge e heleia lange imo ke ulolo. 27Ke iau e lala lo pe e teke e tunge letek urana ngana lange imo ke letemo ma ke nek pe atu ke nek. Letemo meena ero pe a matau ero iange mele nga ich nei tunge lete urana ngana nenge pomam lange imo ero.

28 n  “Imo a longe iau nge e hele lange imo ke ulolo nenge e hele ke e teke, ‘Lape ela pe lape eat mule nge imo.’ Pe nenge teke mutemo taua iau lape letemo iech mana nge ela nge Temek iange i palaungana toto nge iau. 29 o  E heleia ure nemur lange imo nike ke nga etue nenge te lohot, lape letemo manmanna. 30Iok, lape e hele sakilil lange imo ero ol iange non nenge nauele ich nei ngana koi atat lo. Pe iau kikik ngak palaungana toto nga i kikina ngana. 31Iau e teke kileng lochloch ngana nga ich te eteia ke iau mutek tau tote Temek. Ke pomalam e poia ume lochloch ngana nenge i sipona heleia at nge iau.

“Iok a lohaka pe tai!”

Copyright information for `UVL