John 3

Iesus Hetore Nikotemus

1 a  Iok, non Paresio e ene Nikotemus. Pe i non soke ia pule nenge tenau elele hehei pe hana nenge Iutea.

2Ana non lange Iesus nga miliko e pe hele, “Hetoronga, imem mo eteia ke iong hetoronga nenge NeHalang kulosia ke at. Iange Iong o hele pe ure te lohot manmana. Nenge teke NeHalang tu luluch nge iong ero, lape nakum ero nge o poia ure papalaungana nemur.”

3 b  Pe Iesus tuacholia non neu na helenga ke teke, “E hele ke manmanna toto. Mele pele lape teu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga ero toto. Iri nenge teha mule ke iri heueu ngana mule. Iri toro teteu la.”

4Pe Nikotemus ontei mule, “Lape te hoho mule mele ke merei ol nga etue nenge tana hoho hote ke ulolo? Mele pele teu la henai ngana mule nga tana letena ke tana hoho mule i ero kura!”

5 c  Pe Iesus tuacholia ke teke, “E hele ke manmanna toto lange iong, mele pele lape teu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga ero toto. Pe mele nenge mene hohonga nenga ech pe Opepengpeng, mele nem mana lape teu la. 6 d  Hohonga nenge lohot nge tara pe temere, i singira ana ia. Pe hohonga nenge lohot nga Opepengpeng i opere ana ia. 7Ke o rura ero nga nenge e hele lange iong ke e teke, ‘Imo lochloch ala ke te hoho mule imo.’ 8Tuttula song ke langa lemene ngana pe o longlonge. Pe o eteia tuttula nem at ngana kau? Pe o eteia la nganngana pule? Ke iri nenge te mene hohonga nenga Opepengpeng tepoi ke pomalam mana.”

9Pe Nikotemus ontei mule, “Ke ure nenge nei lape lohot ke mere toto mai?”

10Pe Iesus hele, “Iong non hetoronga e nge Israel, pe pomerei letem mallaha nga ure nemur ero? 11E hele ke manmanna toto lange iong, imem mo helele ia ure nemur nenge mo eteia iri pe mo nenene ure nemur nenge mo eses ia iri. Pe pomerei letemo manmanna nga ure nemur ero? 12E nenene ure nemur nga ich pe letemo manmanna ero. Pe nenge teke e nene ure nemur nga tapa, lape letemo manmanna ol kau? 13Mele pele langa lut nga tapa ero toto. Non Tuna i toro mana. Iange i sio at nga lut nga tapa. 14 e  Pe Non Tuna nem lape te heon heke ke langa lut ke pomanga ilimo nenge Moses heon heke nga ae nga ich sana lomona. 15 f  Ke iri nenge leteria manmanna nge i lape te mene maulinga ke koko.

16 g  “NeHalang lemene tau tote hehei pe hana nga ich nei. Pomalam tung hote tuna elle mana nem. Pe iri nenge leteria manmanna nge i lape te mene maulinga ke koko. Te mete sapele ero. 17 h  Iange NeHalang kulos sue Tuna at nga ich ke heporeke hehei pe hana ero. At ke mene mule hehei pe hana ke tela nge NeHalang. Pe kue nenge tela ia nge NeHalang, ngana laka nge Iesus i sipona lo. 18 i  Pe mele hel nenge leteria manmanna nge i lape te amnei teu langa reria poinga poreke ngana mur ero. Pe mele hel nenge leteria manmanna nge i ero, te amnei teu nga reria poinga poreke ngana mur ke het lo. Iange iri leteria manmanna nge NeHalang Tuna elle nem ero. 19 j  Te amnei teu langa reria poinga mur ke pomai koi: Lemenge sio at nga ich nei ke ulolo, pe hehei pe hana lemeria ero ia. Lemeria tau mene kileng au ngana iange reria poinga mur poreke toto. Pomalam NeHalang lape tuacholia ke poreke toto lange iri. 20Iri lochloch ngana nenge te popoi poinga poreke ngana, lemeria ero lemenge. Pe lemeria ero nge tei hot nga kileng mesehe ngana, iange lape reria poinga poreke ngana mur, tetu ke mallaha hot mana. 21Pe mele hel nenge te longo taua NeHalang nena helenga manmanna ngana, tei hot langa lemenge. Pomalam lape tees mellehe mene ke reria poinga nemur nenge te popoia, te poia nga NeHalang lemene ngana.”

Ioanes Nenge Henunun Nana Urume Ure Manmanna Ngana Nenge Naue Nge Iesus

22 k  Iesus hele ke mau ke het pe i pe nena hana mur nenge te nananas ia i, tehot langa ich nenge Iutea. Pe tu pol mana luluch nge iri pe henunune hehei pe hana. 23Pe Ioanes pule henunune hehei pe hana nga kileng nenge Aenon. Kileng nei rochroi langa kileng nenge Salem pe ana ech halang. Pomalam hulua te atat ke kokoes ke Ioanes henunune iri. 24(Nenge nei lohot tala nga etue nenge tetal teua Ioanes nga tuele au ngana.) 25Ol pe hunelinga unne lohot nge Ioanes nena hana mur nenge te nanansia i, pe non Iuta e. Te hunel nga poinga nenge Iuta mur te nananasia nenge te henun susue iri ke te helemlem mulmule iri nga reria poinga poreke ngana mur. 26Ol pe tela nge Ioanes pe te hele, “Hetoronga, letem metene non nem nenge tu luluch nge iong nga ech ilina hele nge Iortan pe iong o haliu hotote i lala nge hehei pe hana. i kou henunun pule pe hulua te lala nge i.”

27Ol pe Ioanes tuacholia ke teke, “Ure lochloch ngana nenge ta mene, teat mana nge NeHalang i toro pe nga kue e ero ol. 28 l  Imo sipomo a longe nge e heleia ke ulolo nenge e teke, ‘Iau Kristus ero koi. Iange iau, te kulosia iau ke iau muka at.’ 29Non e lei pe mene hei nem ke nehei ia. Pe non nem na tula nenge longo tautaua i, kulala pe longo ala manmana. Pe nenge teke talngana pair ia non halangina neu kanna unne, non nem letena iech toto. Pe iau e iech toto ke pomange non nem pule. 30Pe i lape lohot ke i palaungana toto. Pe iau, e ele sio toto.

31 m  “I nenge sio at nga lut i palaungana nga ure lochloch. Pe i nenge at nga ich pe nena nga ich helele ia ure nemur nga ich. Ke i nenge sio at nga tapa i palaungana nga ure lochloch. 32 n  Ana non helele ia ure nemur nenge e sesia pe longlonge pe mele pele letena manmanna nge i ero toto. 33Pe iri nenge leteria manmanna nge i, te henonou hote ke NeHalang pallaklaka ero. 34Pe i nenge NeHalang kulosia ke at, hele hotote NeHalang nena helenga mur iange NeHalang tung tote Opepengpeng ke muta toto nge ana non. 35 o  Temene mutena tau tote Tuna, pomalam tal heke ure lochloch ngana nga Tuna penna. 36 p  Pe mele nenge letena manmanna nge Tuna lape mene maulinga ke koko. Pe mele nenge lemene ero ia Tuna lape teu langa maulinga ke koko nem ero. Iange NeHalang letena inin ngana lape tu manmana nge mele nem ke kokoes.”

Copyright information for `UVL