John 9

Iesus Hemas Mule None Nge Tehoe I Pe Matana Hit

1Iok, Iesus i olole pe naue none nge matana hit. Non neu tehoe i pe matana hit nike. 2 a  Ol pe nena hana mur te onteia i, “Hetoronga, itei toto poia poinga poreke ngana nenge non nei te hoe pe matana hit mai? Isipona ma alona mur?”

3 b  Pe Iesus hele, “Non nei tehoe pe matana hit. Isipona pe alona mur te poia poinga poreke ngana e ero. Pe ure nei lohot ke hemallaha hote NeHalang nena kerkerenga nge non nei. 4Heueu nei uach mana kura pe ta popoia i nenge kulosia iau at nei ana ume. Iange miliko at pe mele lape ume ero ol. 5 c  Nga etue nenge e tutu nga ich nei, iau sipok iau lemenge nenga ich.”

6 d  Iesus hele ke mau ke het pe ulut sio nga ich pe poia melete nga melona. Ke het pe unhite nga non neu matana. 7Ol pe hele lange non neu, “Ola ke onun nga ech matana nenge Siloam.” (helenga neu luna, Kulosia la.) Ke non neu la ke nun pe at mule pe nau ke nek sapele.

8Pe non neu na kileng ngana mur pe iri nenge te naue i nge long usus ure nga tele ngana te ontei, “Non nenge arare pe long usus ure nge hehei pe hana mam lom?” 9Pe hel te hele, “Oe, i laka lom.”

Pe hel teke, “Ero, i mele e pule pe nakuna mange non nem iam.”

Pe non neu hele, “Iau sipok i loi.”

10Pe iri te ontei, “Pe matam urana mule ke merei?” 11Pe non neu hele, “Non nenge te hetue ene ke Iesus, poia melete pe unhite nga matak. Pe hele at nge iau kela enun nge Siloam. Iok, ela ke enun pe enau mule sapele!”

12Pe iri te ontei, “Ke ana non nem ngai?” Pe non neu tuacholia, “E etei ero i.”

Paresio Mur Telas Lele Hel

13Ol pe hana nemur te mene non mata hit neu lange Paresio mur. 14Pe Iesus une melete nga non neu matana ke urana mule nga Sapat ana etue. 15Pomalam Paresio mur te onteia non neu, “Iong mam onau mule ke merei?”

Pe non neu hele, “Iesus poia melete nga matak pe enun pe enau mule sapele.”

16Ol pe Paresio mur hel te hele, “Nakuna nenge non nei NeHalang kulosia at ero i, ngana kai nenge nanasia hotonga mur nga etue palaungana nei ero mai.”

Pe hel te hele, “Nenge teke non nei i non nge popoi poinga poreke ngana, poi hote ure palaungana e nge pomai ero.” Pomalam telas lele hel sapele.

17 e  Ol pe te ontei mule non neu, “O amnei lange non nenge poia matam ke urana mule nem, non tei toto ia mau?”

Pe ana non tuacholia, “Non nem i hetatalonga ia laka.”
18Non neu matana hit tala mukam pe heueu nei nau mule ke nek ol. Pe Iuta mur leteria manmanna nga neu ero. Ol pe te hekulo non neu temene pe tana aria 19pe te onteia iri, “Tumo nenge a teke ahoe pe matana hit ka loi? Iok, heueu nei matana urana mule ke merei?”

20Pe non neu temene pe tana te hele, “Mo eteia ke i tumem ia nge mo hoe pe matana hit. 21Pe heueu nei matana charchara pe es ke nek mule. Nenge nem imem mo etei teu la ero ol. Itei toto nenge poia matana ke charchara mule? Ana non i palaungana lo. A onteia i pe hele lange imo la.” 22Non neu temene pe tana te hele ke mai iange te mataua Iuta mur aria papalauna mur nge te hele ke te teke, nenge teke mele heleia Iesus nge i Non nge Hemasinga, lape tepoi ele mele nem ke langa hetoronga ana pele ero ol. 23Ke ngana laka nenge temene pe tana te hele ke te teke, “Ana non i palaungana lo. A onteia i pe hele lange imo la.”

24Iok, te iua non mata hit nenge matana urana mule neu henai ngana, pe te hele, “O heto haka tote NeHalang ene pe o hele ke manmanna. Imem mo eteia ke non nenge o helele ia nem i non poreke ngana.”

25Pe non neu tuacholia, “A teke non nem i non poreke ngana, nem e eteia ero. Pe ute elle mana nge e eteia. Ngana laka nenge; iau matak hit mukam pe heueu nei e es mule ol.”

26Ol pe hana nemur te ontei, “Iok, poia utar lange iong? Pe poia iong ke matam charchara ke merei?”

27Pe non neu tuacholia, “E hele lange imo ke ulolo pe lememo ero nge a longe. Pe pomerei toto nenge a teke a longo mule? A teke a lohot ke nena hana mur imo pule? Ae?”

28Ol pe te hele inin taua i ke te teke, “Non nem nena non laka iong. Imem, Moses nena non mur koi imem. 29Pe mo eteia ke NeHalang hele lala nge Moses lo, pe non nem mo eteia at ngana ero iam.”

30Pe non neu hele, “Apoi letek lilil iam. Non nei poia matak ke charchara mule. Pe pomere a teke a eteia at ngana ero? 31 f  Ita lochloch ta eteia ke NeHalang longo lala nge iri nemur nenge te heto hekeke i pe te longo tautaua i. Pe iri nemur nenge te popoi poinga poreke ngana NeHalang longo lange iri ero. 32A longe mele nge tehoe pe matana hit pe none hemas mule i lo? 33Nenge teke NeHalang kulosia non nei ke at ero, lape poia ute pele ero.”

34 g  Pe hana nemur te hele, “Iong tam hoe iong pe poinga poreke ngana tu luluch nge iong nike. Pe o teke o hetoro mule kai imem mai?” Ol pe telope hote i nga hetoronga ana pele.

Iri Nenge Leteria Manmanna Ero, Tepoi Ke Mange Mata Hit Mur

35Iok, Iesus longe non neu nge te lope hote i nga hetoronga ana pele pe la ke hottaua i. Pe Iesus hele, “Letem manmanna nge Non Tuna?”

36Pe non neu ontei, “Non Soke, Non Tuna mam itei toto ia? O heleia at nge iau. Pomalam lape letek manmanna nge i.”

37Pe Iesus hele lange non neu, “Ngana iam o esesia i nemam lom. Non Tuna laka nenge hele lululuch nge iong nem.”

38Pe non neu hele, “Non Soke, letek manmanna nge iong.” Ol pe non neu tualou sio pe heto heke Iesus.

39Pe Iesus hele, “Eat nga ich nei ke e tatalo ele hehei pe hana nga etue palaungana nenge atat. Pe eat ke iri nemur nenge mataria hit tenau mulmule pe iri nenge te nachnau mataria hitit.”

40 h  Pe Paresio mur hel nge tetu rochroi nge Iesus, te longe Iesus nge hele ke mau pe te ontei, “Ke pomerei? Imem nei matamem hit pule kai?”

41Pe Iesus hele, “Nenge teke matamo hit lape lete meena ngana nga poinga poreke ngana ero nge imo. Pe heueu nei a hele ke a teke a nachnau kura. Pomalam lete meena ngana nem tu nge imo kura.”

Copyright information for `UVL