c23:30Hos 10:8; Hem 6:16
d23:34Psa 22:18; Isa 53:12
e23:36Psa 69:21
g23:56Exo 20:10; Deu 5:14

Luke 23

Te Mene Iesus Lange Pilatus

(Mat 27:12,11-14; Mak 15:1-5; Ioa 18:28-38)

1Iok laol, Iri hana papalaungana nemur te lohaka pe te mene sapele Iesus lange Pilatus. 2Te mene i ke la mes nga Pilatus matana pe te hele ke te teke, “Non nei, mo hottaua i nge chanangaia hehei pe hana nenge ita ke teare ngaria poreke toto. Pe hele ele iri ke tesau umtutuna lange ne Kaesa ero. Pe pule hele ke teke i sipona i Kristus pe i naungaala ana non.”

3Ol pe Pilatus ontei sapele Iesus. “Ae, Iuta mur aria naungaala ana non ma iong mam?”

Pe Iesus hele, “Iong sipom o hele hote helenga nem.”

4Ol pe Pilatus hele lange hana papalauna nemur pe nge hulua lochloch ngana nemur ke pomai, “Iau e hottaua ute e nge non nei poia ke poreke ero.”

5Pe hana papalauna nemur te hele ke kerkereng toto ke pomai, “Non nei hetoro ngana poia hehei pe hana ke teare poreke nga kileng lochloch ngana nge Iutea! Talune nge Kalelea ke ngana koi atat nei lo!”

Te Mene Iesus Lange Herot

6Pilatus longe hana nemur nge te hele ke pomau pe ontei, “Non nei mai nena nge Kalelea kai?” 7 a  Ol pe Pilatus kulosia Iesus lange Herot iange eteia lo ke Iesus at nge Kalelea. Pe Herot nge nauele kileng Kalelea. Pe pule nga etue nem, Herot tu nge Ierusalem lo.

8Herot esia Iesus pe letena iech toto iange longlonge Iesus pingana nga halang nike pe kolkol mana nakuna pe heueu nei esia i ol. Pe i lemene toto nge teke nau Iesus nge popoi mirakulo. 9Ke pomalam Herot onteia Iesus nga onteinga halang pe Iesus tuacholia i ero toto. 10Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur temes haka pe te hele poreke tote Iesus. 11Pe Herot pe nena palinga hel ana hana mur te songlele ule i pe te heron heke hengeron e nge uruna haka toto lange i pe kulos mule i ke lange Pilatus. 12Pe Herot iri nai Pilatus, nge nike tenau hel ke nek erochro iange iri nai tehun helel. Pe nga etue nenge Iesus poi ke mai, iri nai tenek hel mule nge iri.

Pilatus Longala Ke Te Hune Iesus

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Ioa 18:3919:16)

13Pilatus eukiraua tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hana papalauna hel pule pe hehei pe hana. 14Pe hele lange iri ke pomai, “Imo, a mene non nei at nge iau pe a hele ke a teke, Non nei channangnanga ia hehei pe hana ke teare poreke toto. Pe heueu nei, imo lochloch ngana ames pe e ontei hote i nga matamo, pe e hottaua ute e nge non nei poia ke poreke ero toto. 15Herot pule eteia ke non nei poia poinga poreke ngana e ero, ke ngana koi nenge kulos mule i at nge ita. Toinge non nei poia poinga poreke toto ngana e lape ta hune i ke mete pe nei ero koi. 16Pomalam lape e hele lange lek palinga hel ana hana mur ke tenos ulu mene i pe i la mana ol.”

17Kokoes, nga ngaunga matana nem ana etue, Pilatus popoia poinga nenge hile hotote non elle nga tuele au ngana lala nge iri Ierusalem mur.

18Ol pe hehei pe hana lochloch alngaria haka ke pomai, “A hune i ke mete! Pe a tung hote Parapas at nge imem!” 19(Parapas tetal teua i nga tuele au ngana iange poi heke palinga palaungana nge Ierusalem pe hune none ke mete.)

20Pilatus hele hot mule letena lange hehei pe hana nga nenge teke hune Iesus ero. 21Pe ero. Hulua nemur alngaria haka mule ke pomai, “A heon heke i! A heon heke i!”

22Ol pe Pilatus hele hemol ngana mule lange iri, “Non nei poia poinga poreke ngana e nge uruna metenga ero koi! Lape e hele lange lek palinga ana hana mur ke te nos ulu mene i pe te kulosia i ke la mana ol.”

23Pe ero. Hulua nemur te alngaria ke soke toto ke te heon heke Iesus. Ol pe aria sosolos ala ngana neu, lohot ke manmanna sapele. 24Ke Pilatus hele ke teke poia utar nenge hulua nemur lemeria taua. 25Mene hote Parapas nem nga tuele au, pe tung hote lange hulua nemur. Pe tunge Iesus lange iri ke te poia i nga lemeria ngana.

Palinga Hel Ana Hana Mur Te Heon Heke Iesus

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Ioa 19:17-27)

26Ol pe te mene hote Iesus nga Pilatus na pele sapele. Tei ke tela pe te saolia Simon nenge nena nge Sirini. Ana non mule nga kileng nemur nge hot ke teu atat. Te laua i pe te poia i ke takisia Iesus ana manga toto. Te poia i pule ke nanas menmene Iesus.

27Hulua halang toto iri hul hehei hel te nanasia Iesus. Hehei nemur leteria porekeia Iesus pe te tang ke soke toto. 28Ol pe Iesus hulia i ke nau lange iri pe hele lange iri, “Imo hehei nenge Ierusalem, a tangia iau ero. A tangia imo sipomo pe tutumo mur. 29 b  Iange etue nei koi atat nenge lape hehei pe hana te hele ke teke, ‘Iri hehei nenge tehoho ero ke tuturia mur ero, te iech toto ol!’ 30 c  Nga etue nem, hehei pe hana lape te hele langa hengene mur ke teke, ‘O losio aka nge imem.’ Pe pule, te hele langa sasana mur ke te teke, ‘Otal kome imem.’ 31Ure nemur nenge a esia heueu nei, lohot nga etue nenge ae itach kura. Pe etue nem lape at nga ae kalum ngana. Pe etue nem lape poreke toto.”

32Palinga hel ana hana mur te mene hote hana porekreke ngana mur nai kela te heon luluche iri nge Iesus. 33Iok, tei kela te lohot nga kileng nenge ene “Kittol” pe te heon haka sapele iri. None heon nga Iesus ilina hele nenga pen tamalmal pe e nga Iesus ilina hele nenga pen hoioi

34 d  Iesus hele, “Temek, letem ia iri, te eteia utar nenge te poia nei ero.” Iok laol, palinga hel ana hana nemur te hesalangia Iesus nena hengeron pe te saua oio paena pe ana maelepa lohot ke tenau nge itei nenge lape mene Iesus nena hengeron mur.

35Hulua halang toto temes ke te nachnau pe hana papalauna nemur te hesalang langia Iesus pe te hele ke machmai, “I, hemaul mule hulua halang lo. Iok, nenge teke i Kristus nenge NeHalang kulosia at, tanau nge i sipona hemaul mule i!”

36 e  Iok, palinga hel ana hana nemur te hesalang ule i pe te tunge uain ehech ngana lange i. Pe te hele lange i, 37“Nenge teke Iuta mur aria naungaala ana non iong, o halaua iong sipom!”

38Pe tetal heke helenga nei nga Iesus hou ngana, “IUTA MUR ARIA NAUNGAALA ANA NON KOI NEI.” 39Ol pe non elle nge iri nai nenge te heon luluch nge Iesus neu, hele inin taua Iesus ke pomai, “Nenge teke iong Kristus, o halaua iong sipom pe imem pule!”

40Pe neingana hele inin tau mule i ke teke, “Iong mam, o hele ke mam pe o mataua NeHalang ero ma? Ita ta takisia melmelenga elle mana koi. 41Pe ita nai, te poia poinga nei at nge ita ke pete tote rera poinga poreke ngana mur. Pe Iesus poia poinga poreke ngana e ero pe takis mene melmelenga nei.”

42Ol pe ana non loaka pe hele la sapele nge Iesus ke pomai, “Iesus, lem naualanga pe nekinga nge urana toto at pe letem metene iau.” 43Pe Iesus hele lange i ke teke, “E hele ke manmanna toto lange iong, heueu nei lape otu luluch nge iau nge Paratiso.”

Iesus Metengana

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Ioa 19:28-30)

44Nga chaia matana heurunga ngana, chaia tua ero pe chantom palaungana ma hite kileng lochloch kela chaia matana palele. 45 f  Pe huunga ala palaungana nenge heon teu nga NeHalang na pele letena, chach nga lut kela het nge sio ke sachana nai. 46Ol pe Iesus alangana hot ke palaungana toto ke pomai, “Temek, e tung mene iau lange iong ol.” Iesus hele ke pomai pe mete sapele.

47Palinga hel ana hana mur aria non soke esia ure nei nge lohot pe heto heke NeHalang pe hele sapele, “Manmanna toto ke non nei i non urana ngana toto!” 48Pe hulua lochloch ngana nenge te emurungrung lamau te esia ure neu nge lohot pule. Pomalam tei ke tela mule nga reria kileng pe te palpalia mauturia iange leteria milang toto ia Iesus. 49Iri nenge te etei tote Iesus pe hehei nenge te nanasia Iesus at nge Kalelea, temes ke kangkanga mana pe tenau manmana nga ure nemur nge te lohotot.

Tealo Hite Iesus

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Ioa 19:38-42)

50Iok, non urana ngana e ene Iosep. I, nena nge Arimatea, nga kileng nenge Iutea. Ana non, nanas tau tote NeHalang nena hotonga mur pe tu ke kulkulele mene NeHalang nena naualanga pe nekinga nge lape lohot. Pe i pule, tuteu luluch nge hana papalauna nenge te popoia Iesus ana helenga pe singiria sisisia i ke te teke te hunune i. Pe ana non letena urana ero nga helenga pe poinga poreke ngana nenge hana nemur te poia lala nge Iesus. 52Ana non i kela lohot nge Pilatus pe onteia i nga Iesus koluna. 53Ol pe i ke langa kileng nenge hana te heon heke Iesus ia pe lo losio sapele Iesus koluna. Ke het pe ruchit sapele, pela tal teua nga polo heueu ngana e nge te rech teua nga um ilina. (Polo neu, te poia ke hana nenge te metmete koluria ana ia nike.) 54Tealo hite Iesus nga Praete, pe i etue nenge Israel mur tetu ke te tatalo ele Sapat ana etue. Pe etue palaungana nem heroi lo.

55Pe hehei nenge te nanasia Iesus nge Kalelea nike tela luluch nge Iosep ke tenau nga Iesus ana polo pe tenau nga Iesus koluna nge tetal teua. 56 g  Ke het pe tela mule ke te mene ure nemur nenge inangaria ehech nenge lape teun hite nga Iesus koluna. Ke het pe tetutu sio mana ol. Iange iri te nanasia hotonga nenge Moses has sue ke teke te ume ero nga Sapat ana etue.

Copyright information for `UVL