Mark 1

Ioanes Nenge Henunun Na Helenga

(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Ioa 1:19-28)

1Helenga urana toto ngana nge Iesus Kristus nenge NeHalang tuna. 2 a  Helenga urana toto ngana nem talun ke pomanga hetatalonga Isaias has sue nga halang nike lo.

“O longo, lape e kulosia lek hekulkulonga ke i muka nge iong.
kela hepengia lem kue.
3 b  Hekulkulonga nem lape haliu nga kileng nenge ich sana lomona ke pomai,
‘A hepeng mule imo ke a urana iange Non Soke lape at.
Pe a hepengia kue nenge i atia.’”
4 c  Ol pe Ioanes lohot nga ich sana lomona nem, henune hulua pe haliu ia na helenga pe hele ke teke, “A hul rumemo ia poinga poreke ngana pe a at ke e henune imo, laka NeHalang saua lemo poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.” 5Iok laol, iri halang toto nga tuele kina nenge Iuta pe nga kileng nenge Ierusalem te lohot ke te longe Ioanes na helenga. Pe te hele hote ria poinga poreke ngana mur pe Ioanes henune iri nga ech Iortan.

6 d  Ana non heronia hengeron nenge te taua nga kamel pulpunna pe kale hite ana tal nga luana pe ana ngaunga sis pe nina laka misou eina. 7 e  Ke Ioanes haliu hot lange hehei pe hana ke teke, “Non e koi nanasia iau ke atat pe i palaungana toto nge iau. Iau e urana ero pe e purpur ero nga e tuatuch sio nge epoi hote nena ae ulina nga apena. 8E henune imo nga ech mana pe i lape henune imo nga Opepengpeng.”

9Mala pol mana pe Iesus at nge Nasaret nga tuele kina e nge Kalelea pe Ioanes henune i nga ech nge Iortan. 10Henune Iesus ke het pe Iesus lohot nga ech pe nau sapele tapaira nge alchach pe Opepengpeng sio at nge i ke pomanga ngie chaulum nge lehe sio. 11 f  Pe helenga e sio at nga tapa ke teke, “Tuk toto laka iong nenge mutek tau tote. Pe e iech toto nge iong.”

12Iok, Opepengpeng kulosia i kela nga kileng nenge ich sana lomona mana. 13 g  Tu nga ana kileng ke teio elle pe hakekena (etue iri ana non kina nai) pe la Non Poreke ngana totoi ke helosio ia i. Pe ure mur nenge iri hinolo tetu pule. Mala pol pe NeHalang nena angkelo mur teat ke te halaua i.

Iesus Iua Na Hana Mur

(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)

14 h  Te laua Ioanes ke mala pol lo pe Iesus lange Kalelea ke hele hote NeHalang nena helenga. 15 i  Ke Ioanes hele, “Etue toto ngana at lo. Pe etue rochroi mana nge NeHalang lape at ke lohot nge imo! A hulia lemo poinga mur pe letemo manmanna nga nena helenga urana toto ngana!”

16Iesus ii nga ech hetaliliu ngana nge Kalelea ilina, pe naue hana nai nge te olole ruo nga hoat. Iri nai aria ume nike, elle ene Simon pe elle ene Antrias pe iri nai titiria hel. 17Iesus hele lange iri, “Ai luluch nge iau ke e hetore imo ke a mene hehei pe hana ke pomanga ruo nenge aole nga hoat.” 18Te longe Iesus na helenga pe ueiuei mana te hile sue reria ume nga hoat pe te nanasia i.

19Iesus i la pol pe esia Sepeti tutuna mur Iakop pe Ioanes. Iri nai te tutua hoat chach ngana nga himot tuna letena. 20Iesus esia iri nai pe iua iri. Iua iri pe te ua hatalia temeria pe reria hana mur pe te nanasia Iesus.

Iesus Keresia Uneinei Ke Uahot Nge None

(Luk 4:31-37)

21Iesus pe na hana mur te lohot nga kileng nenge Kapernam. Pe tela nga hetoronga ana pela nga etue nenge te hatalaulau ia. Pe Iesus hetoro sapele hehei pe hana nga NeHalang nena helenga. 22 j  Hehei pe hana te longe pe te ruraia Iesus na helenga nge mallaha toto nge iri. I mallaha toto nge hana papalau ngana nemur nenge te hetottoro nga NeHalang nena hotonga.

23Ol pe none nge uneinei tu nge i, tu nga hetoronga ana pele nem pe alngana haka lange Iesus ke teke, 24 k  “Iesus nge Nasaret, Imem uneinei mur mo eteia iong lo la! Iong NeHalang nena hekulkulonga nge pengpeng. O teke oat ke o potaria imem? O teke oat ke o heporeke imem?”

25Iesus keresia uneinei, “O reng, pe o lohot nge non nem.”

26 l  Uneinei rure non nem ke palaungana, pe alngana haka ke soke pe uahot nge ana non. 27Hehei pe hana te rura toto pe te ontei hel mule nge iri, “Ee! Utar nei mai? Hetoronga heueu ngana kai? Non nge nena helenga milang ke hele lange uneinei mur ke te ua pe te longo taua i.”

28 m  Ol pe Iesus pingana song ke ueiuei mana nga kileng lochloch ngana nga ich nge Kalelea.

Iesus Hemas Ia Hana Halang

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Te lohaka nga hetoronga ana pele nem pe tei pengpeng langa Simon pe tina Antrias ria pele pe Ieims pe Ioanes te koko luluch nge iri. 30Simon uene nenge hei singina haleles ke ma nga hete pe Iesus lohot pe te heleia lange i. 31Iesus lange ana hei, rahite penna pe halaua i ke are aka. Singina milang ngana makuk sio pe hengaua iri.

32Miliko sio, pe hana te takisia iri nenge singiria haleles pe hel nenge uneinei mene iri ke tela nge Iesus. 33Iri halang nga kileng nenge Kapernam te heuirau nga pele matana. 34 n  Iesus hemas ia iri halang nenge aria haleles altototo pe poia iri nenge uneinei mene iri ke te urana mule. Iesus poi ele uneinei mur ke te hele ero ol iange te eteia nge i NeHalang.

Iesus Hetoro Nge Kalelea

(Luk 4:42-44)

35 o  Nga uach uruna toto Iesus lohaka ke ua hatalia pele nem. Pe langa kileng e nge ngana ero, ke hele luluch nge Temene. 36Ol pe Simon iri ul pekngana mur tela ke te tango rere i. 37Te hot taua i pe te hele lange i ke te teke, “Hana lochloch ngaria kou te tango rerere iong.”

38Pe Iesus hele, “Ita lape tai hot langa kileng hel pule nge rochroi. Iau e teke e hele toto lange iri pule iange Temek kulosia iau ke e heleia nena helenga lange hana lochloch.”

39 p  Ke ngana iam nenge, Iesus i langa kileng lochloch nge Kalelea, ke helele nga hetoronga ana pele mur leteria pe helope hotote uneinei mur.

Iesus Hemas Ia None nge Singina Poreke

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Non e nge singina poreke at nge Iesus, tualou palana pe hele lange Iesus ke halaua i pe hele ke teke, “Teke lemem, o poia singik ke urana mule.”

41Iesus letena ia i ke ra haka nge i pe hele, “Nga lemek ngak o urana mule!” 42Ueiuei mana pe haleles poreke ngana het sapele nge i pe singina urana mule. 43Iesus kulosia i pe toto hita lange i, 44 q  “O longo ke nek! Ola pe o hele hote lange mele e ero. Ola pengpeng nge tunginga ana non pe o hele lange i ke nau urume singim. Singim urana nga NeHalang matana lo pe o tunge lem tunginga ke manga Moses hele ngana, ke mallaha lange hana lochloch ke te eteia singim nge urana mule lo.”

45Ol pe non nem talkome helenga ero. Hele hote lange hana lochloch ngana. Ana non hele hot rara sakililia ke poia Iesus ke tu luluch nge hulua pe langa kileng palaungana ero ol. Ol pe tu mana nga kileng nge ngana ero pe hana nga kileng lochloch ngana te mana taua i.

Copyright information for `UVL