Mark 11

Iesus Iteu Nge Ierusalem Ke Manga Naungaala Ana Non

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Ioa 12:12-19)

1Tei ke heroi lange Ierusalem pe tei haka nga hengene nenge Oliua. Pe te lohot nga tuele tana nenge Petpage pe Petani. Iesus kulosia nena hana nai 2pe hetoro hite iri, “Imo nai ai langa tuele tana nenge a naue la neu. Ai ke ala pe a esia tongki nge te kale hite pe mele songia ero kura. Aun hote pe a mene at. 3Pe nenge teke mele onteia imo, ‘A potatar ia ure nemam?’ Pe a hele lange i ke a teke, ‘Non Soke mutena taua ke teke la, pe at muleia kura.’”

4Tei ke tela pe te hottaua tongki nge kalenga hit ke mes nga kue nga pele matana pe te un hote. 5Hana hel nge temes luluch te ontomoia iri, “A un hote tongki nem ke a potaria?”

6Pe te tuacholia ke pomanga Iesus hele ngana lange iri pe te renge iri ke tela. 7Te mene tongki lange Iesus pe tesau heke reria hengeron langa ana ure ke Iesus are haka ia. 8Hehei pe hana tesau parai ia reria hengeron nga kue tana. Pe hel tela nga ume ke te chatoa hakau ina mur pe te tatach hote nga kue. 9 a  Iri nenge tei nga muka nge Iesus pe iri nenga hoena, singiria kikele NeHalang pe te makul haka, “Ta heto heke NeHalang! Nena petanga tu nge i nenge kulos sue at nga Non Soke ene! 10NeHalang pete etue nenge atat ke pomanga pete etue nenge temere Teuit esele Israel mur nge nike. Ta heto heke NeHalang nga lut toto!”

11Iesus iteu lange Ierusalem, pe iteu langa temene na pele. Pe nau rara nga ure lochloch. Nau rara ke het pe iri ul na hana analoch pe nai nem, tei sereng mana nga ulei ke tela nge Petani.

Iesus Heleia Ae Nge Ngana Ngana Ero

(Mat 21:1819)

12Pomange rou, te lohaka nge Petani ke tela mulmule nge Ierusalem pe Iesus mete ana. 13 b  Esia ae popi nge ina halang pe mes nga tau pe ila ke teke nau. Lape nganangana ma ero? La ke es pe ina mana pe nganangana ero iange ana etue nenge hei ero. 14Iesus hele taua ae popi nem ke teke, “Nganangam ero ol!” Pe na hana mur te longe.

Iesus Langa Temene Na Pele

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Ioa 2:13-22)

15Tela ke tesau hot nge Ierusalem pe Iesus i teu langa temene na pele. Pe talun ke lope hote iri nenge tei alala nga temene na pele. Pe hekale hulia hatanga nenge te hetata umtutuna ia pe arenga nenge iri nenge tei alala ia ngie. 16Pe heo ele iri nenge te loloch urelu pe te tamo tele rara nga temene na pele letena. 17 c  Pe lohaka pe hetore hehei pe hana ke pomai, “NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,

“‘Lape te hetue lek pele ke hehei pe hana
nga kileng pe kileng reria hetalaulaunga ana pele.’
Pe imo a poia ke nakuna pomanga kemenge kina mur reria pele nenge te talkomkome ia.”

18 d  Tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hana nenge te hetottoro hotonga te longe ke pomau pe te tango rara kue nenge lape te hune Iesus. Pe te mataua i iange hulua lochloch te rura ia non ngana na helenga.

19Nga ulei Iesus pe nena hana mur te lohaka mule nga tuele tana neu.

Nananga Nenga Ae Popi

(Mat 21:20-22)

20Pomange rou nga uach te nanasia kue nem pe te naue ae popi neu nge kalum ke sio langa ulanlana mur. 21Petrus letena metene utar nenge lohot pe onteia Iesus, “Non Soke, onau la! Ae popi nenge lem helenga makia kou mete!”

22 e  Pe Iesus hele lange iri ke teke, “E hele ke manmana toto lange imo. Nenge teke letemo manmanna nge NeHalang, amo e hele langa hengene nei, ‘O lohaka pe ola ke osau teua iong nga ruach letena!’ Nenge teke letem nachnai ero pe letem kerkereng mana nga utar nenge o heleia, NeHalang lape poia ke lohot nge iong. 24 f  Ke pomalam e hele lange imo: Nga etue nenge a hetalaulau pe a ontei nga ute, letemo manmanna toto ke a mene ure nem, pe lape a mene ure e nenge a ontomoi iau ia. 25 g  Pe nenge teke omes ke o hetalaulau pe letem metene poinga poreke ngana nge mele poia lange iong, letem poreke ia mele nem mukam. Ke pomalam temere nga lut lape letena ia iong nga lem poinga poreke ngana mur pule. 26Pe nenge teke letem poreke ia hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur ero, temem nga lut lape letena ia iong nga lem poinga poreke ngana mur ero pule.”

Onteinga Nga Iesus Nena Kerkerenga

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Iesus pe na hana mur teat mule nge Ierusalem pe Iesus i teu nga NeHalang na pele palaungana. Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur pe almasinga ana hana mur teat nge i. 28Pe te onteia i, “O kerkereng ngam mere nge o poia ure nemur? Itei he kerkereng ia iong ke o poia iri?”

29Iesus tuacholia iri, “Lape e onteia imo mukam. Pe nenge teke a tuacholia at nge iau, iok iau lape e tuacholia lemo onteinga. 30A hele at nge iau, Ioanes nena kerkerenga nenge henunun nem at langai? At nge NeHalang ma at nge mele nga ich?”

31Te hele hel mule nge iri, “Lape ta hele ke mere mai? Nenge teke ta tuacholia ke ta teke, ‘At nge NeHalang.’ I lape ontei mule ita ke, ‘Pe pomere nenge letemo manmanna nge i ero?’ 32Pe nenge teke ta teke, ‘At nge mele mana nga ich’ hulua nei lape te lope ita.” (Iri te matau iange hulua ramaria kerkereng toto nge Ioanes i hetatalonga.) 33Ol pe te hele lange Iesus ke te teke, “Mo eteia ero i.”

Pe Iesus hele lange iri, “Iok, iau pule lape e tuacholia lemo onteinga ero nga kerkerenga nenge e popoia urelu nemur.”

Copyright information for `UVL