Matthew 10

Iesus Iua Nena Hana Mur Nge Iri Analoch Pe Nai

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1 a  Iok laol, Iesus iua nena hana mur nge iri analoch pe nai ke te eukirau pe tunge kerkerenga palaungana lange iri. Te mene kerkerenga palaungana nem ke lape te helope hotote uneinei mur, pe te hemasmas ia hehei pe hana nga aria haleles mur.

2Pe Iesus nena hana mur analoch pe nai eria koi nemur:

 • Simon (nenge ene e pule Petrus)
 • Antreas (Simon tina)
 • Ieims (ne Sepeti tuna)
 • Ioanes (Ieims tina)
 • Pilip
 • Patolomius
 • Tomas
 • Mateus (nenge lololoch umtutuna.)
 • Ieims (nenge Alpeus tuna)
 • Tateus
 • Simon (non nenge teke Israel mur iri siporia tenau ele iri)
 • Iutas Iskariot (nenge tunge Iesus langa hana porekreke ngana mur peria)
5Hana iri analoch pe nai nei, Iesus kulos hote iri pe hetoro tote iri ke mai, “Ala pe atu luluch nge hana lomonmona ngana mur ero. Pe pule ala nge iri nemur nge Samaria ero. 6 b  Ala manmana nge hehei pe hana nenge Israel iange iri te pomalaka nga sipsip mur nenge te erue toto lo. 7 c  Ala pe a haliu hote koi helenga nei, ‘NeHalang nena naualanga pe nekinga nenga tapa, ngana koi heroi lo.’ 8Pe a hemasmas ia haleles kina mur, a hemaul heke mule iri nenge te metmete. Pe a helemlem mule iri nenge haleles poreke ngana ngau lala ke ngau hoa singiria pe a helope hotote uneinei mur. Kerkerenga nenge e tunge lange imo nei, a olia at nge iau ero. Pomalam, a la pe a poia lange iri pe a chepeia uruna ero pule. 9 d  Pe pule a in teua umtutuna unne e pe machmach unne e pe hake unne e nga amo melo matana ero toto. 10 e  Ai ia inga nei pe a takis kole ero pule. Pe a mene ke lemo hengeron nachnai ero pe apemo ana kalenga haka nachnai ero pule. Pe pule a ra hit heko ero. Iange ure nemur, non nenge umume uruna ia.

11“Nenge teke ateu langa kileng palaungana e, nem pe nga tuele kina sune, anau rara none nge na poinga urana pe pengpeng pe a la ke atu luluch nge i nga nena pele. Pe atu luluch nge i ke la het nga etue nenge a lo haka mule. 12 f  Ke nenge teke a i teu nga pele e, a hele ke a teke NeHalang pete imo. 13Pe nenge teke iri nenga pele nem te iech ia lemo helenga, lemo helenga urana ngana nem lape tu luluch nge iri. Pe nenge teke ero, lemo petenga nem haka mule nge imo. 14 g  Pe nenge teke none longo lange imo ero pe mene imo langa nena pele ero, a pasis sue maruchrue nga apemo pe ai hot nga kileng nem. 15 h  E hele ke manmanna toto lange imo. Nga NeHalang nena haliunga ana etue kileng nem lape mene tuangachol nge poreke toto nga nenge Sotom pe Komora.”

Iesus Heleia Ure Meena Ngana Mur Nge Lape Lohot

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16 i  “Iok, a longo at nge iau ke nek toto. E kulosia imo ke pomalaka nga mele nenge kulosia sipsip mur ke tela ke tetu teu luluch nge kaone hinolo mur. Pomalam letemo matana ke nek toto ke manga hilimo pe a nanas tau tote ngie chaulum nena poinga nenge tu ke neknek. 17 j  Pe anau ala amo ke nek toto nge hana mur. Iange lape te laua imo kela ames nga hana papalauna mataria pe pule lape te taklala teua imo langa hetoronga ana pele pe tepal hulu hite imo. 18Pe te poia imo ke pomam iange lek hana mur imo. Ke lape te mene imo lange almasinga ana hana mur pe naunga ala mur. Pe lape a hele hote helenga urana toto ngana lange iri pe nge hana lomonmona ngana mur pule. 19Pe nenge teke te laua imo, letemo song rara sakilil ero. Iange a hele ngamo nga ure nenge a heleleia lape ma ke mallaha hot mana nga letemo nga etue nem pengpeng. 20 k  Pe imo sipomo a hele ero, iange Tememo NeHalang opene lape hele hot nga halimo ol.

21 l  “Non e lape tua hita mule tina ana pe te hune i ke mete. Pe none lape poia poinga nem lange tuna pule ke tua hita mule ana. Pe aina lape te pal hel luluch mule nge tetemeria mur pe tataria mur pe te hune iri ke te mete. 22Hana lochloch lape lemeria ero ia imo iange Iau lek hana mur imo. Pe mele nenge mes ke kerkereng toto nga letena manmanna ngana, lape mene maulinga ke koko. 23Nenge teke te poi poreke imo nga kileng e, a ua ke a langa kileng e pule. E hele ke manmanna toto lange imo koi. Imo lape a heulo hote amo ume nga kileng lochloch ngana nge Israel ero kura, pe Non Tuna lape at.

24 m  “Mele nenge lala nga hengetoro kura, i muka mule nge ana hetoronga ero. I nanas tau mene ana hetoronga. Pe mele nenge umume nge none, i pule tamu tote ana ae huna ero. I longo la manmana nge ana ae huna. 25 n  Pe mele nenge lala nga hetoronga nem purpur pule nge lohot ke pomange ana hetoronga. Pe pule mele nenge umume nge none nem, purpur pule nge lohot ke pomange ana ae huna nem. Ke nenge teke te hetue non poreke ngana ene Pelsipul lange non soke e, lape te poia poinga nem ke palaungana toto lange non nem nena hana mur.”

A Matau Mene NeHalang I Toro Mana

(Luk 12:2-7)

26 o  “Pe a mataua iri ero. Ure lochloch ngana nenge talkomkome lape lohot nga mallaha. Pe ure lochloch ngana nenge te hele komkome lape lohot ke hulua te eteia pule. 27Utar nenge e heleia lange iong nga kileng au ngana, o hele hote nga sinanga. Pe utar nenge e mangun ia langa talngam, o mes haka ia nga pele ona pe o haliu hote. 28 p  A matau heke mene hana nenge te hunun ero. Iri te hun mene singira pe te hune opere ero. A matau mene laka I nenge lape chacharuch heke singira pe opere nga oan nge henge lemlem. 29Ngie kinkino ngana nai ururia haka toto ero. Pe te olia iri nga umtutuna elle mana. Pe nenge teke elle nge iri mete, Tememo eteia ke het lo. 30Pe pule NeHalang amele palpalumo ina pe eteia iri ke het ta lo. 31 q  Ke a matau ero, iange imo a ele haka toto nga ngie nemur.”

A Hele Hote Letemo Manamanna Ngana Lange Hehei Pe Hana

(Luk 12:8-9)

32“Mele nenge mes haka nga hulua mataria pe hele hote letena manmanna ngana nge Iau, mele nem lohot ke lek non ia toto. Pe lape e heleia i lange Temek nga lut nga tapa. 33 r  Pe mele nenge hele ke teke eteia Iau ero nga hulua mataria, Iau lape e hele lange Temek nga lut nga tapa, ke e teke e eteia mele nem ero pule.

34“Imo a teke e at ke e hesue kilanga nge urana nga ich nei, ae? Ero nike. E at ia kakop nge matana kaliu ala i. Pe lape e heporeke lemo kilanga mur. 35 s  Lape e poia kol mele ke iri nai temene te hunel, pe he mele ke iri nai tana te hunel, pe heie ke iri nai na melei te hunel.

36“Lemo ngarang mur laka lemo hehei mur pe tutumo pe alomo mur pengpeng.

37“Imo nenge lememo tau tote tememo pe tamo ke te ele haka nge iau, imo lek hana mur ia imo ero. Pe imo nenge lememo tau tote tutumo mur ke te ele haka nge iau, imo lek hana mur ia imo ero. 38 t  Pe mele nenge lemene ero nge takis ia ana melmelenga pe nanas ia iau, lape e hile hote i ke pomalam pule. 39Pe mele nenge teke tu ke maulul mana, lape mete pe lasus sapele. Pe mele nenge poia ak ume pe te hune i ke mete, lape maul haka mule pe tu ke maulul mana ol.

Lape Ta Mene Urura

(Mak 9:41)

40 u  “Mele nenge long ia iong, long ia Iau pule. Pe mele nenge long ia Iau, long ia I nenge kulosia Iau ke e at nei. 41Mele nenge eteia nge none i hetatalonga pe long ia i, lape mene uruna nenge manga hetatalonga nem. Pe mele nenge eteia nge none i non nge pengpeng pe long ia i lape mene uruna nenge manga non nenge pengpeng toto.

42“Pe nenge teke mele eulia ech lololo ngana ke tunge lange hatong e nge umume nge iau, manmanna toto ke mele nem lape mene uruna.”

Copyright information for `UVL