a11:5Isa 35:5-6; 61:1
f11:21-22Isa 23; Ezk 26-28; Jol 3:4-8; Amo 1:9-10; Zec 9:2-4
g11:23Gen 19:24-28; Isa 14:13-15
k11:28Jer 31:25

Matthew 11

Ioanes Kulosia Nena Hana Mur Hel Lange Iesus

(Luk 7:18-35)

1Iok, Iesus hetoro hite nena hana analoch pe nai neu ke het, pe lohaka sapele ke langa kileng nemur nge Kalelea. Pe nga lamau Iesus hetottore hehei pe hana pe haliu hote Helenga Urana Toto Ngana.

2Pe Ioanes tu nga tuele au ngana pe longe Iesus pingana nge popoia ume nemur. Ol pe kulosia nena hana mur ke tela nge Iesus. 3Pe te onteia I ke mai, “Iong nenge te heleleia nge o atat laka lom? Ma, lape mo kulele mele kau atat kura mau?”

4Pe Iesus tuacholia lange iri ke teke, “Ala mule pe a hele lange Ioanes nga ure lochloch ngana nenge a longe pe a esia nga matamo ke ulolo. 5 a  Iri nenge mataria hit tenau mule lo pe iri nenge aperia mete te i mulmule lo. Pe iri nenge haleles poreke ngana tu nga singiria, singiria urana mule lo. Pe iri nenge talngaria hit te longo mulmule lo pe iri nenge te mete te maul haka mule lo. Pe iri nenge reria ure halang ero, te longlonge NeHalang na Helenga Urana Toto Ngana. 6Hana nenge te longe lek helenga pe leteria manmanna ngana losio ero, lape te iech toto!”

7Iok laol, Ioanes nena hana mur te i ke te lala pe Iesus talun ke heleia Ioanes lange hulua nenge te eukirau neu ke teke, “Nga etue nenge ai ke a la nga ich sana lomona, utar toto nenge a teke a la ke a esia? A teke a la ke a esia heilil ina e nge tuttula iua ke malau sio? 8Eh, a teke a la ke a esia utar? Non e nge heronia heroninga urana ngana mur? Ero toto. Hana nenge te heronronia heroninga urana ngana mur, te tutu nga hana papalauna nenge iri Soksoke reria pele. 9Ol pe a la lamau ke a teke a esia utar? A teke a la ke a esia hetatalonga e ae? Oe, non nem i hetatalonga pe i ele haka toto nge hetatalonga mur. 10 b  Iange nge non nei mana, NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,

“‘Lape e hekule lek none ke i muka nge iong
pe i lape hepengpeng ia lem kue.’
11“E hele ia helenga nei manmanna. Nge hulua lochloch ngana nenge te hoe iri ke te lohot nga ich, Ioanes nenge henunun i palaungana toto nge iri. Pe mele nenge i kino toto nga NeHalang nena naualanga pe nekinga, lape i palaungana toto nge Ioanes. 12 c  Talun nga Ioanes nenge henunun ana etue ke at heueu nei, NeHalang nena naualanga pe nekinga song ke pur kikina toto. Pe hana solaki ngana mur te ech taua ke te mene. 13Iange hetatalonga mur pe NeHalang nena hotonga mur te haliu hotot nike ke at nga etue nenge Ioanes lohot ia. 14 d  Ke nenge teke letemo manmanna nga helenga nemur, Ioanes i Elaisa nenge te teke lape at. 15Imo nenge a longlonge iau, a longo ke neknek.

16“Lape e heilangia hehei pe hana nga etue nei ke pomere? Iri te pomalaka nge aina kinkino ngana nemur nenge te kilkila nga ingala matana pe te alngaria lala nge pekngaria mur ke te teke,

17“‘Mo iuiua emem iu pe imo mam a hes ero ia?
Pe mo utute utunga lolo pe a tang ero ia?’
18“Ioanes at pe ngau ero pe in ech ero. Pe te hele ke te teke, ‘Non nei, uneinei ia i.’ 19 e  Pe Non Tuna, at pe ngaungau pe inin ech. Pe te heleia i ke te teke, ‘A nau la pam, non neu ngau ngana pe in ngana kou kura. Pe pekngana mur toto laka hana nenge te lololoch umtutuna pe hana porekreke ngana mur.’ Pe ure nemur nenge te lohotot nem, te lohot urume mene NeHalang letena matana ngana.”

Kileng Nemur Nenge Te Hulia Leteria Ero

(Luk 10:13-15)

20Iok, nga kileng hel, Iesus poi hote ure nenge hele pe lohot manmana ke halang, pe hulua te hulia leteria ero. Pomalam Iesus hele ke kerkereng toto lange iri ke teke, 21 f  “Imo nenge Korasin pe Petsaita a neknek ia imo. Iange e poi hote ure nemur ke a esia nga lamai pe a hulia letemo ero toto. Pe toinge e poi hote ure nemur nga kileng nenge Tir pe Saiton, hehei pe hana nga lamau lape te hulia leteria ke het lo. Pe toinge ngana kou te heron heke hengeron muna hulu ngana, pe te hepore heke kasu nge iri pe teare nga oan ina lo. Ke poinga nem henonou hote iri nge te hulia reria poinga mur lo. 22E hele lange imo Korasin pe Petsaita, nga NeHalang nena haliunga ana etue, imo lape a mene tuacholinga nge poreke toto nge Tir pe Saiton mur. 23 g  Pe imo nenge Kapernam lape ala ke merei? A haka langa lut nga tapa? E hele lange imo, lape ateu sio la pengpeng nga oan nge henge lemlem. Toinge e poia ure nemur ke te lohot nga kileng nenge Sotom nike, hehei pe hana lape te hulia leteria ke ueiuei mana. Pe kileng nem lape tu ke urana kura ke at nga etue nenge nei. 24 h  Pe e hele lange imo Kapernam, nga NeHalang nena haliunga ana etue, imo lape a mene tuangachol e nge poreke toto nge nenge Sotom.”

A At Nge Iau Ke A Tah Eingamo

(Luk 10:21-22)

25 i  Ke het pe Iesus hele sapele ke teke, “Temek! E heto heke tote Iong. Iong Non nge Iong Soke toto nga lut nga tapa pe nga ich. Iange o hekome tote ure nei lange hana nenge te etei ngaria palaungana toto pe o etei hot mene lange hana nenge te etei sakilil ero ke mange aina kinkino ngana. 26Oe Temek, Iong o iech nge lohot ke pomam nike.

27 j  “Temek tung sue ure lochloch ngana at nga perik ke e nauele iri. Pe mele pele eteia Tuna ero. Temene I toro mana eteia Tuna. Pe mele pele eteia Temene ero. Tuna i toro mana eteia Temene. Pe iri nenge Tuna hetore iri lange Temene, iri toro mana te eteia Temene.

28 k  “Imo nenge a takisia ure meena ngana pe kikimo ero ol, ai at nge iau pe a amneia ure meena ngana e ero ol. 29A longo taua iau pe a mene hengetoro nge iau iange e poi ke nek toto pe e tal sio tote Iau. Ke nenge teke a longo taua iau lape atah eingamo. 30 l  Iange hengetoro nenge e tunge lala nge imo nem polpolenga mana.”

Copyright information for `UVL