Matthew 14

Ioanes Nenge Henunun Mete

(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Nga etue neu ne Herot nauele kileng nenge Kalelea. Ana non longe Iesus pingana, 2pe hele lange hana nenge te umume nge i ke teke, “Ioanes nenge henunun laka nenge pingana sasasa nem. Ana non mete ke ulolo pe maul haka mule. Ke ngana laka nenge hele pe urelu te lohot manmana.”

3 a  Ne Herot hele ke mau iange nga tele ngana, laua Ioanes pe hele ke te kale penna pe tetal teua i langa tuele au ngana. Ne Herot poia poinga nei lange i iange Ioanes heleia i nge tak tote tina ne Pilipus nehei Herotias. 4Ke Ioanes heleia ne Herot ke teke, “O nanasia hotonga tei toto nenge o poia poinga nem lange tim nehei?” 5 b  Ke nga helenga neu mana, ana non teke hune Ioanes. Pe ne Herot matau nena pule iange hulua te teke Ioanes i hetatalonga.

6Pe nga etue nenge te eukirau ke te iech ia etue nenge ne Herot tana hoho ngana ia I, Herotias tuna heingana heses ke ne Herot pe nena lang mur te nachnau. Pe ne Herot esia he neu nge heses pe iech toto. 7Pomalam ne Herot hele ke manmanna pe hele ke kerkereng toto ke teke, nenge teke he neu lemene taua ute e nge i, lape tung hot mene ke lange he neu. 8Ol pe Herotias hele la sapele nge tuna heingana neu nga utar nenge lape onteia lange ne Herot. Ol pe he neu hele, “E teke otal heke Ioanes nenge henunun palpalna nga kaliu nei pe o mene at nge iau.” 9Ne Herot longe helenga neu pe singina matau toto. Ol pe lape hele ke merei ol? Ngana paiau tamal hote helenga kerkereng ngana ke nena lang mur te longe mau lou. 10Ol pe ne Herot hele sapele ke te chat hoa Ioanes kanna nga tuele au ngana 11pe tetal heke palpalna nga kaliu pe te mene lange he neu. Pe he neu mene pe laia nge tana. 12Pe Ioanes nena hana mur tela ke te mene koluna ke la te alo hite. Ke het pe tela sapele ke la te hele toto Iesus nena.

Iesus Hengaua Hulua

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Ioa 6:1-14)

13Iok, Iesus longo hatal nena nga ure nenge lohot nge Ioanes ke ulolo. Ol pe lohaka kun mana nga sulang e ke la tu ke I toro mana nga kileng e nge tu loulou mana. Pe hulua te longo rusia pe te lohaka nga reria kileng mur pe te i nga ich ke te nanasia I ke tela. 14Pe Iesus mana sio langa peipei pe esia hulua nge te eukirau, pe letena ia iri. Pomalam hemasia iri nenge singiria haleles. 15Pe kileng lala ke ulei sisio lo, ol pe Iesus nena hana mur tela nge I pe te hele, “Teke poi pe o kulosia hulua nei ke tela nga tuele tana nemur ke te ol aria ngaunga mukam. Iange mele hel tetu nga lamai ero koi. Kileng unne nei, tu loulou mana pe kileng ulei sisio lokoi.”

16Ol pe Iesus tuacholia lange nena hana mur ke teke, “Iri lape tetu lakoloi, pe imo a tango ngaunga ke a hengaua iri.” 17Pe iri te hele, “Ero! Iange mioka iri lime pe ruo nai mana i tema mai.” 18Pe Iesus hele, “Iok, a mene iri at nge Iau.” 19 c  Pe pule Iesus hele lange hehei pe hana ke te kila sio nga heilil. Ol pe Iesus mene mioka nemur pe ruo nai neu pe nau haka langa lut nga tapa, pe hele urana toto pe reke iri. Ke het pe tunge lange nena hana mur. Pe nena hana mur te heronge nge hehei pe hana. 20Iri lochloch te ngau pe te ngau ke saria una toto. Pe Iesus nena hana mur te takirau mule ngaunga aluanuana mur. Pe chasang iri analoch pe nai, te muta mule ia ngaunga aluanuana nemur. 21Iri nenge te ngaua ngaunga neu, te am ele iri pe te lohot ke hana iri 5000. Pe tesis hele hehei pe aina kinkino ngana ero.

Iesus I Mana Nga Ruach Ona

(Mak 6:45-52; Ioa 6:15-21)

22Iok, Iesus poia nena hana mur ke te lohaka nga sulang ke iri muka tele langa hele. Ke het pe kulos sapele hulua nemur ke tela ol. 23 d  Ke het pe I toro mana i haka langa hengene ilina ke hetalaulau, pe tutu ke la ulei sio. 24Pe sulang nenge nena hana mur te haka ia kou manmana nga leme tunangana unne lo. Pe ruach tamal ia iri ke sio pe haka iange kileng eingana heke.

25Pe nga uachuach Iesus i ke nanas hote iri, pe i haka mana nga ruach ona. 26 e  Pe nena hana mur te esia i pe te matau toto pe te u haka iange te teke ma moiuk. 27Pe ueiuei mana Iesus hele ele iri ke teke, “Samo loiloi pe a matau ero. Iau paiam.”

28Pe Petrus hele, “Iok, o hele at nge iau ke e i mana nga ruach ona ke ela nge iong. Laka e eteia ke iong toto.”

29Pe Iesus hele, “Iok, o i at.”

Ol pe Petrus iuch hot nga sulang neu pe i sapele nga ruach ona ke lange Iesus.
30Pe Petrus esia tuttula palaungana neu pe sana rora mule. Pomalam talun ke hekorong teu mule nga ruach. Ol pe alngana hot ke teke, “Non Soke! O halaua iau.”

31 f  Pe Iesus sie i nga penna ke ueiuei mana pe hele, “Iong letem manmanna ngana unne sune mana kura. Pomerei nenge o ra hite letem manmanna ngana ke kerkereng ero?” 32Ke het pe iri nai te iuch teu la mule nga sulang neu, pe tuttula palaungana neu mete sio sapele.

33Pe Iesus nena hana mur nenge teare nga sulang neu te heto heke i pe te hele, “Manmanna toto ke iong NeHalang Tuna.”

34Iok, te lotele ke tela nga hele pe la te sio nga kileng nenge Kenesaret. 35Pe hana nemur nga kileng neu tenau urume Iesus, pe te hesese pingana ke ueiuei mana ke song rara nga kileng mur nenga lamau. Ol pe hulua teat sapele ia haleles kina mur nge Iesus ke hemasia iri. 36 g  Pe haleles kina nemur te hele lange Iesus ke te teke, te ra haka mana nga nena hengeron ana horo ke aria haleles het. Ke iri nenge te ra haka nge Iesus, aria haleles het lochloch.

Copyright information for `UVL