Matthew 15

Ta Nanasia Hengetoro Nenge NeHalang

(Mak 7:1-13)

1Pe Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur hel, te lohaka nge Ierusalem pe tei ke tela nge Iesus pe te onteia I, 2“Pomere nge lem hana mur? Te nanas ia hotonga mur nenge rera tete mur te hesio tele at nge ita ero. Hotonga nemur teke, ta lomo tele pera pe ta ngau ol. Pe lem hana mur te lome peria ero, te ngau pulut mana. Pomere mai?”

3Pe Iesus hele, “Oe! Pe imo pomere nenge a nanas taua NeHalang na hotonga mur ero, pe a nanas mene lemo hotonga mur? 4 a  NeHalang hele ke teke, ‘O heto heke tam pe temem pe o longo tau mene iri. Pe mele nenge hele poreke temene pe tana, lape te hune i ke mete.’ 5Pe imo a teke poinga nei urana. Nenge a teke none hele lange temene pe tana ke, ‘E teke e halaua imo ke nek toto, pe ero. Iange lek halaunga nenge e teke e tunge lange imo, ngana kou e tung mule lange NeHalang lo. Ke nem, pomanga lek tunginga nenge lange I.’ 6Mele nem poi ke urana lange NeHalang pe nge temene pe tana ero. Ke nga lemo poinga nem mana a tal sio tote NeHalang nena hotonga mur pe a teke a nanas tau mene imo sipomo lemo. 7Imo hana nenge a pallaka hali! Hetatalonga Isaias hele hot pengpeng ia imo lo nenge hele ke teke

8 b  “‘Hana nemur te heto heke Iau nga haria ulina mana nge hot,
pe nga leteria nge teu tetu ke kangkanga toto nge Iau.
9Te hetore hehei pe hana nga NeHalang na hotonga mur ero.
Iange te hetoro mene iri nga iri siporia reria hotonga mur.
Pe te channangnanga ke te heto hekeke Iau.’”

Iesus Heleia Ure Nenge Poia Ita Ke Letera Muna

(Mak 7:14-23)

10Ol pe Iesus iua hulua nemur ke tela nge i pe hele, “A longo ke nek nga helenga nemur nenge e heleleia nei luna mur. 11 c  Ngaunga nenge o mene ke otal teua langa halim, heporeke iong ke letem muna ero. Pe utar nenge lohot nga halim, ure nem poia iong ke letem muna.”

12Pe Iesus nena hana mur tela nge I pe te hele, “Non Soke, o eteia pule? Paresio nemur te longe lem helenga nem nge o tung hote lange iri pe saria menin hulu toto ia.”

13Pe Iesus hele ke teke, “Temek nga lut nga tapa eteia utar mur nenge tue iri nga ana ume. Pe ure lochloch ngana nenge tue iri ero, lape lalau heke iri luluch nga ularia mur. 14 d  A reng mana lange iri. Mataria hit kura iam. Pe mele nenge matana hit pe teke henonoua mele e pule nge matana hit nga kue, lape iri nai ape ke te hekorong teu nga polo.”

15Pe Petrus hele, “Iok, o hele urume helenga opene nem at nge imem.”

16Pe Iesus hele, “Ia imo nge a etei ero kurkura kai? 17Ure nenge a tal teua nga halimo, la sapele kela manga letemo. Ke het pe lohot mule nga letemo ke lasus. 18Pe ure nenge lohot nga halimo, lohot at nga letemo nge teu toto. Pe ure nem lape poia mele nem ke letena muna hulu toto. 19Ke ure nemur nenge poia mele nem ke letena muna hulu toto laka; letena tuanin rara ngana nga ure poreke ngana mur pe hune mele ke mete pe maluluch nge none nehei pe lau sisio hehei pe kemkeme, pe channanga halali pe ngunngunu halali pe poinga nenge taolo heke mene helenga chanangnanga ke ta heporeke mele ene. 20Ke ure nemur, poia mele nem ke letena muna hulu toto. Pe nenge teke mele nem lome penna ero pe ngau mana, nem poia mele nem ke letena muna hulu ero.”

Hei Kanan E Letena Manmanna Ngana

(Mak 7:24-30)

21Iok, Iesus hile kileng neu pe langa kileng nenge Tir pe Saiton. Pe hei e nge nena nge Kanan tutu nga kileng neu. 22Ana hei esia Iesus pe tang hot lange I ke teke, “Non Soke! Iong ne Teuit tuna laka iong. Letem poreke ia iau pe o halaua iau! Tuk heingana e, uneinei te poi poreke tote. Pomerei pe o iat ke o halaua i, iange tu ngana poreke toto lo.”

23Pe Iesus tuacholia hei neu nena helenga ero. Ol pe nena hana mur tela nge I pe te totohita ke te teke, “O kulosia hei nei ke la ol. Ngana koi nenge nananas pe pur leme ero mana ia iunga atat nge ita.”

24 e  Pe Iesus hele, “NeHalang kulosia iau at nge Israel mur mana. Iri te pomanga sipsip mur nenge te erue.”

25Ol pe hei neu at ke tualou sio palana nga Iesus matana pe hele, “Non Soke! O halaua iau.”

26Pe Iesus hele, “Nenge teke ta mene aina kinkino ngana aria ngaunga pe ta sau sue langa kaone mur, poinga nem poreke toto.”

27Pe hei neu hele, “Oe Non Soke, nem manmanna. Pe hana hel te ngaungau nga aria hatanga pe ngaunga mumuna losisio. Pe reria kaone mur te ngau hekeke ngaunga mumuna nemur.”

28Pe Iesus hele, “Hei nem, iong letem manmanna ngana palaungana toto. Pe utar nenge lemem taua nge iau lape lohot ke manmanna.” Pe nga etue unne neu pengpeng hei neu tuna heingana urana mule sapele.

29Iok, Iesus hile kileng unne neu pe langa ech hetaliliu ngana nge Kalelea pe i ke henanas ole ruach nem ilina. Ol pe i haka langa hengene ilina pe kila sio. 30Pe hulua te nanasia I pe tela ke te mene iri nenge aria haleles ke la tetal sue iri nga Iesus apena huna ke hemasia iri. Ngana laka iri nenge singiria metmete, pe nenge mataria hit, pe nenge aperia metmete pe nenge te hele erochro pe haleles tana huna hel pule. 31 f  Pe hulua nemur ngaria lohot, iange tenau pe iri nenge te hele erochro neu, te hele mulmule, pe nenge aperia mete tei mulmule, pe nenge singiria mete te urana mule, pe iri nenge mataria hit tenau mulmule. Ol pe te heto haka tote Israel mur aria Soke NeHalang.

Iesus Hengaua Iri 4000

(Mak 8:1-10)

32 g  Pe Iesus iua nena hana mur pe hele lange iri ke teke, “Letek poreke ia hulua lochloch ngana nei i. Iange iri te nananasia iau ke etue iri mol lo, pe te tam teua ute e ero toto. Pe atong mur te mete aria lo. Pe pule lemek ero nge e poi kulosinga ia iri. Iange heueu lape hel mataria liuliu pe te losio ke tema mana nga kue.”

33Ol pe Iesus nena hana mur te hele, “Pe ita mai lape ta mene ngaunga langai ke ta hengaua hulua nenge pomai mai? Kileng e nge tu rochroi nga lamai ero i.”

34Pe Iesus onteia iri, “Mioka hia nenge a ronronia mau?”

Pe iri te hele, “Mioka iri rahtele nai pe ruo kinkino ngana hel i, mo ronronia.”

35Ol pe Iesus hele lange hulua nemur ke te kila sio nga ich. 36Pe mene hot sapele ngaunga nemur pe ruo neu. Pe hele urana toto lange NeHalang. Ke het pe reke ngaunga nemur pe tunge lange nena hana mur ke te heronge nge hehei pe hana. 37Iri lochloch te ngau ke saria una toto. Pe Iesus nena hana mur te takiraua ngaunga aluanuana mur. Pe ngaunga aluana, te takiraua ke ana kaliu iri rahtele nai. 38Iri nenge te ngaua ngaunga neu iri 4,000 pe tesis ele hehei pe aina kinkino ngana ero. 39Iok, Iesus kulosia hulua nemur ke tela ol, pe I tamu haka nga sulang e pe mana tele langa kileng nenge Makatan.

Copyright information for `UVL