Matthew 20

Chau Nananga Nenge Hana Hel Te Umume Nga Uain Ana Late

1Pe Iesus hele “E hele ke pomam iange naualanga pe nekinga nenga lut nga tapa, i pomanga none nge tue uain mur nga nena ich unne. Pe ana non hoala hot nga uach uruna ke tango rara hana kela te ume nga uain ana late nem. 2Hottaua hana hel pe hele lange iri ke teke, ‘Imo a ume nge iau heueu pe urumo laka umtutuna tolona elle.’ Pe iri te ngata helia uru nem. Hele lange iri ke het pe kulos sapele iri ke tela nga ume.

3“Iok, chaia matana mes haka pol lo pe lake tango rara hana hel mule. Esia hel nge te mes rara manmana nga ingala matana 4pe hele lange iri, ‘Imo nemur ai at. Ala ke a ume nga lek uain ana late. Pe lape e olia imo ke nanas urume mene a ume ngamo.’ 5Hana nemur te lohaka pe tela sapele.

“Iok, chaia matana heurunga (12 kilok) pe ana non la ke tango rara hana hel pule. Pe chaia matana pallele (3 kilok) pe la ke tango rara hana hel pule.
6Pe nga ulei, nga chaia matana sisio lo (5 kilok), pe la ke tango rara hana hel pule. La pe esia hel nge te mes rara manmana pe hele lange iri, ‘Etue nei i lala lo, pe pomere nenge a mes rara manmana nga lamam mam?’

7“Pe hana nemur te hele, ‘Motu rara mana iange none hekuleilei ia imem ke mo ume ana ero.’

“Ol pe non neu hele lange iri, ‘Iok, imo pule a la ke a ume nga lek uain ana late.’

8 a  “Iok, ulei sio nga chaia matana lala ke teu sisio lo (6 kilok), ume tokoninga neu hele lange nena non nenge nauelele hana mur nga ume ke teke, ‘O iua hana nenge te ume nem pe o tunge reria umtutuna. Pe o talun tala nge iri nemur nenge teat nga rume toto pe ramam ole lange iri nenge te talun tala ume.’

9“Ke iri nenge teat rume toto neu te olia iri elle pe elle nga umtutuna tolona elle. 10Pe iri nenge te mene tele iri ke te ume neu, te teke ma lape te mene ke haka pol nge iri nemur, pe ero. Iri elle pe elle te mene ke umtutuna tolona elle pule. 11Te esia ke mau pe te ngunngunu ia ume tokoninga neu. Pe te hele lange i ke te teke, 12‘Iong, toinge o olia imem nenge moat tala ke urumem haka nge iri nemur nenge teat rume mana nei ol. Iange imem, mo talun tele ume nei nga chaia milang ngana nike. Pe iri nemur teat rume mana te ume ke etue choro mana. Pe pomere o tunge urumem ke elle mana ke mange iri?’

13“Pe ume tokoninga neu tuachol ia pe hele lange elle nge iri ke pomai, ‘Kole, e poia poinga poreke ngana e lange iong ero i. Iange iong o ngata at nge iau lo nga nenge o teke, o ume pe o mene urum nenge pomam. 14Ke o mene pe o la ol. Nga iau lemek ngak mana e tunge non nenge at rume mana nem uruna ke elle mana ke mange iong. 15Umtutuna nei iau sipok lek ia, pomalam e poia nga lemek ngak. Pe pule e poia nga poinga urana ngana. Pe iong letem ma ke mere?’”

16 b  Pe Iesus hele, “Iri nemur nenge iri muka, lape tela ke iri hoena mule pe iri nenge iri hoena, lape tela ke iri muka ke pomalam mana.”

Iesus Hele Hemol Ngana Nga Ana Metenga

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Iok, Iesus ramana haka lala nge Ierusalem lo, pe iu hot kelkel ia nena hana mur pe hele lange iri ke teke, 18 c  “A longo ke nek. Tai haka lala nge Ierusalem lokoi, pe lape te tung heke Non Tuna lange tunginga ana hana mur aria soksoke ngana mur, pe hotonga ana hetoronga mur. Pe lape te tuahit ana ke te teke mete. 19Pe lape te tunge I lange hana lomonmona ngana mur ke te songlele ule, pe te heon heke I nga manga toto ke mete. Pe nga etue mol ngana lape maul haka mule!”

Heie Onteia Iesus

(Mak 10:35-45)

20Ol pe ne Sepeti nehei pe tutuna mur nai tela nge Iesus. Pe hei neu tualou sio nga Iesus matana pe onteia Iesus ke teke Iesus poia ute lange i.

21 d  Pe Iesus onteia hei neu ke teke, “Lemem taua utar nge Iau?”

Pe hei neu hele, “Nga etue nenge ta tutu nga lem naualanga pe nekinga, o talue tutuk mur nai nei ke elle kila nga ilim hele nenga pen tamalmal, pe e nga ilim hele nenga pen hoihoi.”

22 e  Ol pe Iesus hele, “Imo a eteia ute e ero. A ontei pulut rara mana iam. Nakumo nge a inia ure ehech ngana nga eulinga nenge lape e ininia nei kai?”

Pe iri nai te hele, “Oe! Nakumem nge mo inia la.”

23Pe Iesus hele lange iri ke teke, “Iok, urana pe nenge amo e at ke kila nga ilik hele nenga pen tamalmal pe amo e nga hoihoi, nem Iau lek nge e hele teu ia la ero. Temek i sipona lape hele teu langa nem. Iange iri nenge Temek hesilei hote iri lo, iri laka reria arenga nemur.”

24Iesus nena hana analoch neu te longe pekngaria nai neu nge te poi ke mau pe leteria inin tau tote iri. 25 f  Ol pe Iesus eukiraua iri pe hele lange iri ke teke, “Imo a eteia lo ke hana lomonmona ngana aria soksoke ngana mur, lemeria toto ke te eteiteia reria kerkerenga lala nge hehei pe hana. 26 g  Pe imo, apoi ke pomam ero. Pe nenge teke amo e nge imo teke lohot ke i palaungana, talsio tote i pe ume nge imo mukam. 27Pe mele nenge teke i muka toto nge imo, talsue i ke ume mana nge imo mukam. 28 h  Ke pomalam mana nge Non Tuna. I, at nga ich nei ke hehei pe hana te ume nge I ero. At pe ume ke halaua hehei pe hana. Pe pule takisia melmelenga ke mete ke hemasia hulua halang nga reria poinga poreke ngana mur.”

Iesus Hemasia Hana Nai Nge Mataria Hit

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Iok, Iesus iri ul nena hana mur te lohaka nge Ieriko pe hulua halang te nanasia I. 30Pe hana nai nge mataria hit te arare nga kue ilina. Te arare pe te longe nge te teke Iesus kou lopar toto aria ke lala neu lo. Ol pe te alngaria haka ke te teke, “Non Soke! Ne Teuit tuna, letem poreke ia imem!”

31Pe hulua nemur te keres taua iri ke te teke te reng. Pe ero, iri nai alngaria haka ke soke toto ol, “Non Soke, ne Teuit tuna, letem poreke ia imem!”

32Ol pe Iesus mes sapele pe onteia iri nai, “Imo nai lememo taua utar nge Iau?”

33Pe iri nai te hele, “Mo teke o hemasia imem ke mo nau mule.”

34Iesus letena ia iri pe tal heke penna langa iri nai mataria. Pe ueiuei mana iri nai mataria charchara pe tenau mule sapele. Ke het pe te nanasia Iesus ke tela.

Copyright information for `UVL