Matthew 22

Puongata Nga Leinga Ana Ngaunga

(Luk 14:15-24)

Pe Iesus nana mule nga helenga opene e pule ke mai, “NeHalang nena naualanga pe nekinga nga lut nga tapa, pomalaka nge naungaala ana none nge popoia ngaunga unne nge tuna nenge lei heueu ngana. Pe non palau nem hekulo mele hel aria lo ke tela nga ngaunga matana nem. Iok, kulosia hana nenge te umume nge i ke tela taua iri ke la te ngau, pe hana nemur lemeria ero.

“Ol pe ana non kulosia nena hana mur hel pule pe hele lange iri ke teke, ‘Ala pe a hele lange iri nenge e hekulo aria nem ke e teke teat nga ngaunga nei ol, iange ngaunga kalum lo. A hele ke a teke palngen hel koi e ruruke iri lo, pe ure lochloch ngana e tatalo ele ke het lo. Pe teat ke te ngau mana ol!’

“Pe ero. Hana nemur te longo tau ero nge tela nga ngaunga matana neu. Tei ke tela nga lemeria ngana mana. Hel te takis selempo pe kakop ke teii, pe hel te lala nga aria ume mur nenge te menmene umtutuna ia. a Pe hel te laua non palau neu nena hana nemur pe te pal hulu hite iri pe te hune iri. Ol pe non palau neu letena inin pe kulosia nena palinga hel ana hana mur ke te hun lapue hana nenge te hun neu, pe te tonoi heke reria pele mur pe kileng tana neu ngau lala ke het.

“Pe hele lange nena hana mur nenge tetu neu ol ke teke, ‘Ngaunga matana nenga puongatau nei, e tatalo ele ke het lo. Pe iri nenge e hekulo aria teat ero iange te urana ero. Pomalam ala ke a mes ele kue matana mur lochloch pe anau rara mele hel pe a hele lange iri ke teat nga ngaunga matana nei.’ 10 Iok laol, hana nemur tela pe te iua hana nge halang toto. Pe te mene hana nenge te urana pe nenge te poreke ke teat pule. Pe pele nenge te poi ngaunga matana neu ia, muta toto ia lang mur.

11 “Iok laol, non palau neu i teu at sapele. At pe esia none nge heronia hengeron nenge ngaunga matana ana ia ero. 12 Ol pe hele, ‘Kole, o teu at lamai ke mere, nenge o heronia lem hengeron nenge ngaunga matana ana ero?’ Pe non neu na helenga ero pe reng mana.

13  b  “Ol pe non palau neu hele lange nena hana mur, ‘A kale hite non nei penna pe apena pe a sau hote i langa kileng au ngana nge hot. Nga kileng nenge te amneia melmelenga pe te tangtang pe ngingiria chatrekreke ia.’

14 “Ke ngana laka nenge e hele ke e teke, ‘NeHalang iua hulua halang, pe hesilei hote hel mana ke teteu la.’”

Hana Hel Te Tuamirik Hote Iesus

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15  c Iok laol, Paresio mur aria papalauna mur tetal helenga ke te teke te tuamirik hote Iesus, ke heleia helenga poreke ngana e. 16 Pomalam te kulosia reria hana hel pe ne Herot nena hana hel pule ke tela nge Iesus pe te hele, “Hetoronga, imem mo eteia ke Iong o pallaklaka erochro. O hetottore ure nge manmanna nga NeHalang na poinga lala nge hehei pe hana. Pe lem poinga elle mana ke lange hulua lochloch. Nge iri nenge pingaria iuiu pe iri nenge pingaria iuiu ero pule. 17 Iok, o hele hote letem at nge imem. I mai urana nge ta sau umtutuna lange ne Kaesa pule kai? Ma ero?”

18 Pe Iesus eteia ke hana nemur leteria tuanin ngana mur te poreke lochloch. Pe hele, “Imo mam, a pallaklaka manmana iam! Pomerei nenge a teke a tuamirik hote Iau? 19 A hetei hote lemo umtutuna nenge a sausaua ke enau.” Ol pe te mene hote umtuna elle pe te heteia lange Iesus. 20 Pe Iesus ontei mule iri, “Itei toto opene pe ene nenge ma haka nga umtutuna nei mai?”

21  d Pe iri te hele, “Ne Kaesa.”

Pe Iesus hele, “Ure nemur nenge ne Kaesa nena, a tung mule iri lange ne Kaesa. Pe ure nemur nenge NeHalang nena, a tung mule iri lange NeHalang.”

22 Hana nemur te longe Iesus na helenga pe ngaria lohot. Pomalam te lohaka mana pe tei ke tela.

Onteinga Nga Ta Maul Haka Mule Ngara

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23  e Iok, Satiusi mur leteria manmanna ero nga nenge ta metmete pe ta maul haka mulmule nga metenga. Pomalam nga etue nem mana tela nge Iesus pe te onteia I ke te teke,

24  f “Hetoronga, ne Moses has sue nga alalaha ke teke, nenge teke none lei pe tutuna mur ero pe mete hatalia nehei, non nenge mete nem tina e lape lei haka mule metenga hatal nem. Pe iri nai tuturia mur, lape te heleia ke te teke, non nenge mete nem tutuna mur ia iri. 25 Nga etuene e, hana iri rahtele nai nge titiria mur hel. Tiria nenge soke lei pe tutuna mur ero kura pe mete mule. 26 Pe tiria neingana lei heke mule metenga hatal neu pe mete pule. Iok, tiria mol ngana pule poi ke pomalam ke la het nge tiria rahtele nai ngana. 27 Pe nga hoena ol, hei neu mete. 28 Iok, o hele at nge imem. Hana nemur iri lochloch ke te leia hei neu pe te mete. Pe hei neu pule mete. Pe nga etue nenge te maul haka mule nga metenga, itei toto lape nehei mule ia ol?”

29 Pe Iesus hele, “Nakuna nenge imo a eteia NeHalang nena helenga mur ero, pe a eteia na kerkerenga ero toto pule. Ke ngana laka nenge a tung hot pulut mene helenga nem. 30 Nga etue nenge hehei pe hana te maul haka mule nga metenga, lape tetu mana ke pomange angkelo mur nga lut nga tapa, pe te lei hel mule ero ol. 31 Pe nenga maulinga haka mule nga metenga nem, NeHalang hele lange imo lo. Pe imo mai, lape a sisia ero kura kai? NeHalang hele lange imo ke teke, 32  g  ‘Iau NeHalang. ne Apraham pe ne Isak pe ne Iakop aria Soke Iau.’”

Pe Iesus heloloune na helenga pe hele, “Iri nenge aria Soke NeHalang, ngana laka, iri nenge te maulul. Pe iri nenge te maulul ero, aria Soke NeHalang ero.”

33 Hengetoro nenge Iesus poia neu, hehei pe hana te longe pe ngaria lohotia.

NeHalang Na Hotonga Nenge Palaungana Toto

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Iok, Paresio mur te longe nge te teke Iesus pal mete tote Satiusi mur rea oan ke reria helenga ero. Pomalam te eu hel ke muria elle. 35 Pe elle nge iri etei teu la toto nga hotonga nenge Moses. Ana non teke tuamirik hote Iesus pe poia onteinga nenge teke, 36 “Hetoronga, o amnei teu nga NeHalang nena hotonga nemur. Hotonga tei toto nge palaungana nge iri lochloch?”

37  h Pe Iesus hele, “‘Mutemo taua NeHalang ara Soke nga kakahomo mur lochloch, pe mutemo taua I nga opemo mur lochloch, pe mutemo taua I nga letemo tuanin ngana mur lochloch.’ 38 Ke hotonga nenge palaungana toto nga hotonga mur lochloch koi nei. 39  i Pe neingana nenge palaungana toto pule, ngana laka nenge: ‘Mutem taua neingam e nenge tu rochroi nge iong, ke pomanga mutem tau mule iong sipom.’ 40  j Hotonga nemur nenge Moses pe alalaha nemur nenge hetatalonga mur tehas ia, kiria toto koi hotonga nai nei.”

Iesus Onteia Paresio Mur

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Iok, Paresio mur te mes ke muria elle kura pe Iesus onteia iri ke teke, 42  k  “Letemo tuanin ngana ma ke merei nge I nenge ene Kristus? Pe non tei tuna toto?”

Pe iri te hele, “Ne Teuit Tuna laka nenge ene Kristus.”

43 Ol pe Iesus hele lange iri ke teke, “Iok, pe pomere nenge Opepengpeng poia ne Teuit ke hetue Non nem ke I Non Soke? Nenge ne Teuit hele ke teke,

44  l  “NeHalang hele lange ak Non Soke ke pomai,
‘O are lakoi nga perik hele nenga pen tamalmal,
pe e mene lem ngarang mur ke etal sue iri pe apem hepapar hitite iri.’
45 A esia lo, Non nem, ne Teuit hetue I ke ana Soke ia. Pe pomere nenge Non nem lohot ke I ne Teuit tuna mule?”

46 Iesus onteia Paresio nemur ke mau pe te tuacholia I ero toto. Ke talun nga etue neu pengpeng, te matau nge te poi onteinga la mule nge Iesus ol.

Copyright information for `UVL