Matthew 24

Iesus Heleia NeHalang Na Tuele Palaungana Nge Lape Te Heporeke

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Iok laol, Iesus i hot nga NeHalang na tuele ke teke lala lo, pe nena hana mur tela nge I ke te teke te henonou mule I langa pele mur. Pe te hele, “O nau la mule nga pele pane mur, nakuria urana mana.” 2 a  Pe Iesus hele, “Oe, pe pele nenge a esesia iri nem lape te heporeke iri. Pe um nemur nenge te lung heke iri nem lape te sisparai sio hulu.”

Iesus Heleia Ure Poreke Ngana Nge Lape Lohot

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Iok, Iesus arare nga hengene nge Oliua pe nena hana mur tela kome mana nge I pe te ontei hote I ke pomai, “O hele hot lemem. Ure nem lape lohot nge ngingie? Pe utar nge lape lohot tala ke mo nau hilia oat mule ngam pe ich nei hetala toto ngana mai?”

4Pe Iesus hele, “Imo a nauala amo ke nek, iange lape mele hel te channanga rere mene imo. 5 b  Iri halang lape tela nge imo pe te hetue ek, pe te channanga rere mene hehei pe hana ke te teke, ‘Iau Kristus koloi, Non nenge NeHalang kulosia at ke mene mule hehei pe hana.’ 6Pe imo lape a longe nananga mur nga hunelinga palaungana, pe a longe pingana nge sasa ke at. Pe a matau ero. Ure nemur nenge pomam te lohot tattala pe ich nei hetala toto ngana, ngana kou atat kura. 7Kileng papalauna nai aria mata i helel. Pe tuele kina e teia polong ke tela nga tuele kina e pule. Pe lape uringa lohotot pe mangila rurur nga kileng mur lochloch. 8Pe ure nemur te lohot ke pomanga hei nenge amneia ana inin nga talun ngana toto nenge tuna sechia i.

9 c  “Iau lek hana mur imo. Pe hulua nga kileng lochloch lape lemeria ero ia imo. Pe lape te laua imo pe a amneia melmelenga palaungana pe te hune imo ke a mete. 10Pe nga etue nem, hana halang nenge leteria manmanna nge Iau, lape te hile leteria manmanna ngana nem pe lape te poi poreke hel mule nge iri. Pe lape te tung heke mule hel nge iri langa reria ngarang mur peria. 11 d  Pe hana halang lape te lohaka pe te channanga ke te teke iri hetatalonga mur pe te pallaklaka ia hulua halang. 12Poinga poreke ngana lape salala hite kileng pe poinga urana ngana lape het sio. 13 e  Pe mele hel nenge te mes ke kerkereng kela het nga kileng nei hetala toto ngana, lape NeHalang mene iri. 14 f  Pe helenga urana toto ngana nga NeHalang nena naualanga pe nekinga, lape te hele hote nga kileng lochloch ngana nga ich, ke hehei pe hana lochloch te longe. Ke het pe ich nei hetala toto ngana lohot sapele.”

Ure Nenge Poreke Toto Lape Lohot

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 g  Pe Iesus hele pule ke teke, “Imo lape a naue ure poreke ngana nenge hetatalonga Taniel hele ia nge nike toto lo ke teke, ‘Ure poreke ngana nem mes nga NeHalang na tuele.’ Mele nenge sisia helenga nei letena tuanin hote luna ke nek. 16Ke nga etue nem, iri nenge tetu nge Iutea te ua ke tela nga hengene mur. 17 h  Nenge teke otu nga pele ona, otu lola. Pe o teu la mule nga pele letena ke o mene mule ute ero ol. 18Pe nenge teke otu nga ume, otu lola. Ola mule nga lem pele ke o mene lem hengeron sase ngana ero ol. 19Nga etue nem, hehei nenge saria pe nenge te lololo peo lape te amneia ke meena toto nge iri. 20Pomalam a hetalaulau lange NeHalang ke ure nem lohot nga etue lololo ngana ero, pe lohot nga Sapat ana etue ero. 21 i  Iange melmelenga pe ure meena ngana nenge palaungana toto lape lohot nga etue nem. Pe ure e nge pomam lohot nge nike ero toto, nga ich nei talun ngana nike. Pe nga hoena pule ure palaungana e nge pomai lape lohot ero. 22Nenge teke NeHalang tom chore etue poreke ngana nem ero, hulua lochloch lape te het. Pe I letena ia nena hana mur nenge hesilei hote iri lo, pomalam tomia etue nem ke choro mana. 23 j  Nga etue nem, nenge teke mele hele lange imo ke teke, ‘A nau at! Kristus koi! Eh, ero! Ngana pau kou!’ A nau pe poinga nei lohot, letemo manmanna ia ero. 24 k  Iange hana nenge te channanga ke te teke iri Kristus pe te channanga ke te teke iri hetatalonga mur, lape te lohot ke te poia ure mur nenge te lohot manmana ke halang. Pe lape te teke te channanga ia NeHalang nena hana mur pule. Lape nakuria nge te poia ma ero. 25A longo ke nek! Ure nemur te lohot ero kura pe e hele tele lange imo nike.

26 l  “Ke nenge teke mele hele ke teke, ‘Ana non pau kou tunga ich sana lomona,’ a longe helenga nem pe a la ero toto. Nem pe mele hele ke teke, ‘Ana non pai koi talkomkome nga pele pa nei letena.’ Helenga nemur, letemo manmanna ia iri ero. 27 m  Iange Non Tuna at ngana, pomalaka nga kileng chalem ngana nenge chalem nga chaia matana haka ngana pe tualeme ke la lochloch nga chaia matana puluch sio ngana. 28 n  Ngie pisou mur te euirau mana nga kileng unne nenge mele nge mete koluna maia.”

Non Tuna At Mule Ngana

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 o  Iok, Iesus hele pule ke teke, “Nga etue nenge ure meena ngana nemur te lohot ke het, ure meena ngana hel pul lape lohot nenge:

“‘Chaia matana au ala mana
pe teio tua ero.
Itoch mur lape te losio hot nga tapa sana,
pe ure kerkereng ngana mur nga tapa sana lape te rur rara pule.’
30 p  “Pe ute lape lohot nga tapa sana nenge henonoua Non Tuna nge lape lohot. Pe mata lochloch ngana nga ich nei lape tenau heke Non Tuna langa ulu nga tapa sana pe te tang. Iange I at luluch nga nena kerkerenga pe hemalmalinga palaungana. 31 q  Pe lape ngalum paena alngana ke palaungana toto pe Non Tuna kulosia nena angkelo mur ke tela nga kileng lochloch ngana nga ich, ke te mene nena hana mur nenge i sipona hesilei hote iri lo.”

Hengetoro Nga Ae Popi Tana

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32“Iok, lemek ke e teke a mene hengetoro lakoi nga ae popi tana. Ae nem, nga etue nenge ta esia nge ina hou hot mumule nga perperna mur, ta eteia ke chaia ana etue heroi lo. 33Pe imo pule apoi ke pomalam. Ke a esia ure nemur nenge te lohotot nei, pe a eteia ke etue nem at rochroi toto lo. 34 r  Pe e hele ke manmanna toto lange imo. Hehei pe hana nemur nga etue nei lape te mete ero kura pe ure nemur te lohot lochloch lo. 35 s  Tapa pe ich nei lape te het pe lek helenga hetala ngana ero toto.”

Mele Eteia Etue Nem Lohot Ngana Ero

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36 t  “Mele pele eteia ero toto, nga etue nem lohot ngana pe nga etue koana tei toto nenge ure nem lape lohotia. Hekulkulonga mur nga lut nga tapa te eteia ero pe Non Tuna eteia ero pule. Temene I toro mana eteia. 37 u  Pe etue nenge Non Tuna at muleia, pomalaka nga ure nemur nenge te lohot nga etue nenge Noa. 38Iange nga etue nemur nenge ech taua kileng ero kura, hehei pe hana te ngaungau pe te inin pe te helei helel kela het nga etue nenge Noa iuch teu nga nena imot. 39 v  Pe iri tetu pulut mana pe te eteia ure nenge lape lohot ero. Ol pe te rura mana pe ech kon haka pe taua iri lochloch ke te het. Ke poinga nem lape lohot mule nga etue nenge Non Tuna at mule ia. 40Hana nai lape te tutu nga ume, pe lape te ua toto ia elle pe elle mana tu ol. 41Pe hehei nai te ululo pas, pe lape te ua toto ia elle pe elle mana tu ol.

42 w  “Ke pomalam a tatalo elele imo ke neknek nike. Iange a eteia etue nenge amo Non Soke lape at ia ero. 43 x  Pe letemo tuanin ia nei ke nek; Teke pele tokoninga e eteia etue nenge non kemenga kina e lape at nga miliko, manmanna toto ke i lape mamani ero pe mese ke nauala ke poi ele non kemenga nem nge at ke palchach teua nena pele. 44Pe imo apoi ke pomalam pule. Anau ala mana iange a eteia Non Tuna at mule ngana ero.”

Non Nenge Urana Pe Non Nenge Poreke

(Luk 12:41-48)

45“Itei nge imo hana nenge a umume, nge ramana song ke urana pe poia ume ke nek? I laka nenge ana non soke letena here nge nauele pele, pe tunge nena hekuleileinga mur aria ngaunga nga ngaunga ana etue pengpeng. 46Nenge teke mele nem ana soke at pe hottaua i nge popoia ana ume ke nek ke pomam, mele nem iech toto. 47 y  E hele ke manmanna toto lange imo, non soke nem lape talue mele nem ke nauele nena urelu mur lochloch. 48Pe nenge teke mele nem i non nge poreke, lape letena tuanin nge i sipona ke teke, ‘Ah! Non soke panem at mule ke ueiuei ero paiam.’ 49Pe talun ke nos lapue pekngana mur pe popoi ngaunga matana pe in lululuch nge hana porekreke ngana mur. 50Pe non soke nem lape at mule nga etue nenge non neu kulele i ia ero. 51At pe lape chatulu hite pe sau hote i kela tululuch nge hana nenge aria hengetau nachnai hali, nga kileng nenge te tangtang pe ngingiria chatrekreke ia.”

Copyright information for `UVL