Matthew 25

Hehei Malolong Nge Iri Analoch

1 a  “Pe nga etue nem NeHalang nena naualanga pe nekinga nga tapa, pomalaka nge hehei malolong mur nge iri analoch. None nge lei heueu ngana teke atat, pe hehei malolong nemur te mene reria lemenge mur pe tela ke tei ele i ke te mene i at. 2Pe hehei lime nge iri, leteria matana ke nek nga utar nenge lape te poia, pe lime te poi ke pomanga hauaua mur. 3Ke iri lime nenge te poi ke manga hauaua neu, te mene reria lemenge mur pe te mene rir ana lochngasio ke halang ero. 4Pe lime nenge leteria matana ke nek, te mene reria rir ana lochngasio ke halang. Iok, tela 5pe non halangina nem at ke ueiuei ero. Ol pe iri lochloch ke mataria nongnongo pe te mamani sio.

6“Pe nga miliko tuna, mele halngana hot ke teke, ‘Non halangina nei koloi! A hot at nge i ol!’ 7Ol pe hehei malolong nemur te rura haka pe te kik taua reria lemenge mur ke te tongo mule iri.

8“Pe hehei lime nenge te poi ke manga hauhaua neu, te hele lange pekngaria nemur ke te teke, ‘Lemem lemenge mur i te chanuch sisio lo. A tung lemem rir ana lochngasio hel.’

9“Pe iri te hele, ‘Ero, iange mo mene ke purpure ita lochloch ero. Pomalam ala ke a long rara lemo nge mele hel.’

10“Iok, hehei nemur tela sapele kela te tango rara. Tei ke te lala kura pe non halangina neu puris. Pe hehei nenge tetu ke te kulele i neu, tela luluch nge i sapele. Pe te piu ele sapele iri pe te ngau luluch nge i nga ngaunga matana nenga leinga heueu ngana.

11 b  “Pe nga hoena malolong nemur pekngaria mur teat mule. Ol pe te hele ke te teke, ‘Non halangina nem, imem koloi moat lo. O lohe piunga nge imem ol!’

12 c  “Pe non neu hele, ‘E hele ke manmanna toto lange imo, e eteia imo ero toto i.’

13 d  “Ke pomalam mana a tatalo ele imo pe atu ke a nauala mana, iange a eteia etue nenge Non Soke at mule ia ero.”

Nananga Nge Hana Mol

(Luk 19:11-27)

14“NeHalang nena naualanga pe nekinga pomai pule. Pomanga none nge iua nena hana mur, pe hele lange iri ke tenau ele nena ure mur, pe i lohaka ke langa kileng tau ngana e. 15 e  Pe non palau neu eteia nena hana mur te ume ngaria, pomalam heronge umtutuna nge iri. Pe tunge ke umtutuna ana kole iri lime lange e pe umtutuna ana kole nai tunge lange e pule pe umtutuna ana kole elle lange mol ngaria. Ke het pe lohaka pe la sapele.

16“Pe non nenge mene ke umtutuna ana kole iri lime neu, mene umtutuna neu pe poi ume ia nenge mene umtutuna hel pule. Pe umtutuna nenge ume hote lohot ke ana kole iri lime mule. 17Pe non nenge mene ke umtutuna ana kole iri nai poi ke mau pule. Pe la mene ke umtutuna ana kole nai mule. 18Pe non nenge mene umtutuna ana kole elle neu, mene pe la ke alohite nga ich.

19“Iok, kileng mala lo pe non palau neu at mule sapele. Pe iua hana nemur pe onteia iri nga umtutuna nemur. 20Pe non nenge mene ke kole iri lime takis teua nena la, luluch nga kole iri lime nenge i sipona ume hote pule pe hele, ‘Non soke, iong o tung ke umtutuna ana kole iri lime at nge iau. Pe e ume ia umtutuna nem pe e mene ke ana kole iri lime mule.’

21 f  “Ol pe non palau neu hele, ‘Urana toto. Lek non iong nge urana. O poia ume unne sune nem ke urana mana. Pe lape e talue iong ke o nauele ume hel pule. O iat ke o iech luluch nge iau.’

22“Iok, non nenge mene ke umtutuna ana kole iri nai, i teu la pe hele, ‘Non soke, iong o tung ke umtutuna ana kole iri nai at nge iau. Pe e ume hot mule ke ana kole iri nai ke ngana koi.’

23“Pe non palau neu hele, ‘Urana toto. Lek non iong nge urana. O poia ume unne sune nem ke urana mana. Pe lape e talue iong ke o nauele ume hel pule. O iat ke o iech luluch nge iau.’

24“Ke het pe non nenge mene umtutuna ana kole elle neu i teu la ol. La pe hele, ‘Non soke, e eteia ke iong non nge letem inin hali. Iange o lulu heke mene hana kelkel ngana hel aria ume nge tetue. Pe o takirau heke mene hana hel aria ngaunga tutuna mur nge te sochia iri lo. 25Nem poia iau ke e matau lek nge iong. Pomalam e mene lem umtutuna pe ealo hite nga ich. Ke lem umtutuna mur koi.’

26“Pe non palau neu hele, ‘Iong non poreke ngana nenge lem melei tana hulu. O eteia iau nge e poi ke machmam lo. 27Pe toinge o mene lek umtutuna pe o laia nge hana hel ke te poi aria ume ia mukam. Pe e at mule pe e mene mule nge iri. Pe lape e mene ke ele haka pol nga nenge o tunge lange iri nem.’

28“Ol pe non palau neu hele lange nena hana mur hel pule ke teke, ‘A mene umtutuna nem nge i pe a tunge lange non nenge nena umtutuna ana kole iri analoch. 29 g  Iri nenge reria ure halang lape te heluluch tau mule ke halang toto ol. Pe iri nenge reria ure halang ero lape NeHalang mene mule ure nemur nge iri. 30 h  Pe a sau hote non poreke ngana nem ke lange hot nga kileng au ngana. Nga kileng nenge te tangtang pe ngingiria chatrekreke ia.’”

Ich Nei Hetala Toto Ngana

31 i  “Nga etue nenge Non Tuna at, lape at luluch nga nena hemalmalinga palaungana pe hekulkulonga mur teat luluch nge I. Pe lape kila haka nga nena arenga palaungana nenge te hemalmalia nga lut nga tapa. 32 j  Pe hulua nga kileng lochloch ngana nga ich, lape tela ke te eukirau nga matana. Pe lape hesilei hotote nena hana mur elle pe elle nga hulua leteria. Ke pomanga non nenge nauelele huros mur nge hesilei hohote sipsip mur nga meme mur leteria. 33Pe talue sipsip mur nga ilina hele nenga pen tamalmal pe meme mur nga ilina hele nenga pen hoihoi.

34“Ol pe Non Soke nem lape hele lange iri nenga pen tamalmal ke teke, ‘Imo nemur a i at. Temek na petanga tu nge imo lochloch, pe lape ateu langa naualanga pe nekinga nenge NeHalang. I ala hote ich nei ero kura pe tatalo ele tele kileng nem ke teke lemo ia. 35 k  Iange nga etue nenge e uri, a hengaua iau. E mete ak ech pe a heinia iau. E la nga kileng tau ngana pe a nek teua iau langa lemo pele. 36Lek hengeron chachulu pe a hemele iau ke nek. Singik haleles pe a nauele iau ke nek. E ma teu nga tuele au ngana, pe anau totote iau.’

37“Pe iri nenge te pengpeng toto te tuacholia ke te teke, ‘Non Soke, imem mo kolkol iong nge o uri pe mo tung am ngaunga. Pe o mete am ech pe mo tung am ech. 38Pe nga etue tei mo esia iong ke pomanga none nge at nga kileng tau ngana pe mo nek teua iong langa lemem pele? Pe lem hengeron chachulu pe mo hemele iong ke nek? 39Pe nga etue tei pule mo esia iong nge singim haleles pe mo poia iong ke nek pe otu teu nga tuele au ngana pe mo nau tote iong?’

40 l  “Pe Non Palaungana neu lape tuacholia ke teke, ‘E hele ke manmanna toto lange imo, utar nenge a poia lange tik e nge ene sio manmana, a poia at nge Iau pule.’

41 m  “Pe lape hele lange iri nemur nga pen hoihoi ke teke, ‘Imo nemur a ua toto nga matak. NeHalang letena inin tau tote imo. Ke lape ala nga oan ngingina ngana nenge non poreke ngana pe nena hana mur te tutu ia. Pe oan nem ngau lala pe mete erochro! 42Iange e mete ak pe a naue iau nga ngaunga unne ero. 43Pe ei ke ela nga kileng tau ngana pe a mene teua iau langa lemo pele ero. Lek hengeron chachulu pe a tung lek ero. Singik haleles ke e ma pe a at ke a naue iau ero. Pe e mateu nga tuele au ngana pe a at ke a naue iau ero pule.’

44“Pe hana nemur te tuachol ia ke pomai, ‘Non Soke imem mo kolkol iong nge o ururi pe o metmete am ech pe oii nga kue tau ngana pe lem hengeron chach ululu pe haleles menmene iong pe oma teueu nga tuele au ngana i. Toinge mo esia iong, mo halaua iong la.’

45“Pe Non Palaungana nem lape hele ke teke, ‘E hele ke manmanna toto lange imo, nenge teke a poia ute lange tik e nge ene sio mana ero, a poia at nge iau ero pule.’

46 n  “Ke iri lochloch ngana nemur lape te sio langa oan ngingina ngana. Pe iri nemur nenge te pengpeng nga NeHalang matana, lape te mene maulinga ke koko.”

Copyright information for `UVL