Matthew 26

Tetal Helenga Ke Teteke Tehune Iesus

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Ioa 11:45-53)

1Iesus hele ia ure lochloch ngana nemur ke het pe hele lange nena hana mur ke teke, 2 a  “Imo a eteia lo? Etue nai ma ol, pe ngaunga matana palaungana nenga Ingatoto nem lape lohot. Pe lape te tung heke Non Tuna langa hana porekreke ngana mur peria, ke te hero heke I nga manga toto.”

3Ol pe hana nenge te popoi tunginga aria soksoke ngana mur, pe Iuta mur aria papalauna mur, te eukirau nga ne Kaiapas na pele. Ne Kaiapas i tunginga ana hana mur aria ae huna nenge soke toto. 4Pe tetal helenga ke te teke te lau kome Iesus pe te hune I ke mete. 5Pe te hele, “Ta poia nga etue palaungana nei ero, iange lape hehei pe hana te esia pe palinga hel palaungana lohaka.”

6Pe Iesus tu nge Petani nga ne Simon nena pele. Nge nike, non nem singina poreke toto ia haleles e. 7 b  Iesus are ke ngaungau nga hatanga, pe heie mene ure nenge inangana ehech pe uruna ele aka toto, pe la ke pasiling heke nga Iesus palpalna. (Ure nem mateu nga kina nge te umeia nga um e nge ene alampasta.)

8Pe Iesus nena hana mur te esia pe leteria inin toto pe te hele, “Ure nei uruna haka toto i, pe pomere nenge hei pa nei at ke hesil sio mene nga lamai mai? 9Toinge ure nei ta laia ke mele hel te olia pe ana umtutuna ta laia nge pakarkar una mur.”

10Pe Iesus eteia leteria tuanin ngana mur ke het lo. Ol pe hele lange iri ke teke, “Pomere toto nenge a ulo heke mene letemo inin ngana lange hei nei? Poinga nenge hei nei poia nei, poia nga urana ngana. 11 c  Iau lape etu luluch nge imo ke mala ero. Pe atong nemur nenge reria ure halang ero lape tetu luluch nge imo ke kokoes. 12Hei nem ling heke ure inangana ehech ngana nem nga singik, iange ak metenga heroi lo. 13E hele ke manmanna toto lange imo, lape te haliu hote Helenga Urana Toto Ngana nga kileng lochloch ngana nga ich nei, pe lape te hele hote poinga nenge hei nei poia pule, ke hulua lochloch ngana te hele ia pe leteria metene i.”

Iutas Ngata Lange Hana Papalauna

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Ioa 11:45-53)

14Iok, Iesus nena hana mur iri analoch pe nai. Pe elle nge iri ene Iutas Iskariot. Ana non, lange tunginga ana hana mur aria soksoke ngana mur, 15 d  pe onteia iri ke pomai, “Nenge teke e tung heke Iesus langa perimo, pe uruk? Lape a tunge lek utar?” Ol pe hana nemur tesis ala ke umtutuna iri ana non kina elle pe analoch (30) pe te tunge lange i. 16Ol pe talun sapele ke tango rara kue nenge lape tung heke Iesus langa hana nemur peria.

Iesus Ngau Luluch Nge Nena Hana Mur

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Ioa 13:21-30)

17 e  Iok, ngaunga matana nenga Beret Menini Ngana lohot, pe Iesus nena hana mur tela nge I pe te onteia I ke pomai, “Lemem ke o teke mo tatalo ele ngaunga nenga Ingatoto ana ure mur langai?”

18Pe Iesus hele, “A iteu ke ala nga kileng palaungana neu pe a esia none pe a hele lange i ke a teke, ‘Hetoronga hele ke teke: Ak etue at rochroi lo, pe e teke Iau pe lek hana mur mo ngaua ngaunga matana nenga Ingatoto nga lem pele.’” 19Ke Iesus na hana mur tela pe te poi mana ke pomanga hele ngana pe te tatalo ele sapele ure mur nga lamau.

20Iok laol, nga miliko Iesus iri ul nena hana analoch pe nai neu teare ke te ngaungau nga hatanga. 21Te ngaungau pe Iesus ra haka pe hele, “E hele ke manmanna toto lange imo, amo e nge imo lape tung heke iau langa hana porekreke ngana mur peria.”

22Ol pe Iesus nena hana mur leteria poreke toto, pe elle pe elle te onteitei ia Iesus ke te teke, “Non Soke, lape o heleleia kai iau mai?”

23 f  Pe Iesus hele, “Mele nenge heteu luluche penna nge Iau nga kaliu nga ta ngaungau ngara, i lape tung heke Iau lange hana porekreke ngana mur. 24Non Tuna lape mete ke pomanga NeHalang Nena Alalaha hele talue nge nike lo. Pe non nenge poi poreke Non Tuna nem lape tungana poreke toto. Urana toto ngana, toinge non nem tana hoe i ero nike.”

25Pe non nenge lape tung heke Iesus lange hana porekreke ngana mur, ngana laka Iutas. Pe Iutas hele, “Hetoronga, lape ngana kai iau mai?”

Pe Iesus hele, “Oe, ngana laka iong.”

26Iok, te ngaungau ol pe Iesus mene beret nem pe hele urana toto lange NeHalang pe reke pe tunge lange nena hana mur pe hele, “A mene ke a ngaua. Mirak koi nei.”

27Ke het pe mene heke uain nga eulinga pe hele urana toto lange NeHalang. Pe tunge lange nena hana mur pe hele, “Imo lochloch a mene nei ke a inia. 28 g  Eik koi, nenge lape pasiling hot ke hekerkereng ia Tomunga hel ana Helenga nem. Iange eik i sipona lomo sue hulua lochloch reria poinga poreke ngana mur. 29Pe e hele lange imo, lape e inia uain nei ero ol kela het nga etue nenge ita ul ta in mule uain heueu ngana nga Temek nena naualanga pe nekinga.”

30 h  Iok, te peua aria peunga e ke het pe te lohaka nga kileng neu pe tei ke tela sapele nga hengene nge Oliua.

Iesus Hele Hote Petrus Channanga Ngana Mur

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Ioa 13:36-38)

31 i  Tela te lohot pe Iesus hele lange nena hana mur ke teke, “Heueu nga miliko lape letemo manmanna ngana losio pe a ua ak. Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,

“‘Lape e hun sue Non nenge nauelele sipsip mur
pe nena sipsip mur lape te ua parai.’
32 j  E mete pe nga etue nenge e maul haka mule, lape Iau muka nge imo ke ela nge Kalelea.”

33Pe Petrus lohaka pe hele, “Nenge teke iri lochloch ngana te ua, iau lape e ua am ero toto.”

34 k  Pe Iesus hele, “E hele ke manmanna toto lange iong. Heueu nga miliko, pareo tang ke hemol ero kura pe o channanga hemol ke o teke o eteia Iau ero.”

35Pe Petrus hele ke kerkereng toto ke teke, “Iau lape e pallaka ke pomam ero toto! Nenge teke e mete luluch nge iong, helenga nenge e eteia iong ero lape e heleia ero toto!” Pe Iesus nena hana nemur lochloch te hele ke pomau pule.

Iesus Hetalaulau Nga Ume Nge Ketsemani

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Iok laol, Iesus la luluch nge nena hana mur ke tela nga kileng nenge te hetue ke ene Ketsemani. Ol pe hele lange nena hana mur ke pomai, “A are lakoloi pe ela lamau ke e hetalaulau mukam.” 37Pe Iesus mene ke Petrus pe ne Sepeti tutuna mur nai ke tela luluch nge i. Pe talun ke amnei poreke tote letena meena ngana sapele. 38 l  Ol pe Iesus rahaka pe hele lange iri ke teke, “Letek meena ngana nei, palaugana sakilil pe eingak teke pulo toto ia. Atu lakoi pe ta mese ala mana.”

39Iok, Iesus ila pol pe losio pe ma ke nau sio langa ich pe hetalaulau ke teke, “Nenge teke lemem, opoi ele ure meena ngana nenge teke lohotot nge Iau nei. Pe o nanasia lemek ngak ero. O nanas mene iong sipom lemem ngam.”

40Iok, Iesus ila mule nge nena hana mol neu. La pe nau pe te mamani lo. Ol pe hele lange Petrus, “Pomere nenge a mese pe a nauala luluch nge iau ero? 41Anau ala pe a hetalaulau lange NeHalang, ma lape poinga poreke ngana lohot nge imo pe a losio. Imo lememo toto ke a poia poinga urana ngana nemur pe ero iange singimo makuk leilei mana nge a poia.”

42Iesus hile iri pe la mule ke hetalaulau, “Temek, nenge teke kue e ero ol lape e takis mene ure meena ngana nei. Pomalam lape lemem ngam lohot ke manmanna.”

43Iok, Iesus la mule nge nena hana mol neu pe te mamani mule lo iange mataria meena toto. 44Hile sue iri pe la mule ke hetalaulau ke pomanga tele ngana.

45Ke het pe la mule nge iri pe hele, “A mamani kolo manmana lemo kura ma?! A nau, etue koana nei i at lo, nenge lape te tung heke Non Tuna langa hana porekreke ngana mur peria. 46 m  A lohaka pe tala. Non nenge tung heke Iau langa hana nemur peria, ngana koloi.”

Te Laua Iesus

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Ioa 18:3-12)

47Iesus helele kura pe Iutas i hot sapele. Iutas i none nga Iesus nena hana analoch pe nai nem. Pe i laka nenge lape tung heke Iesus langa hana porekreke ngana mur peria. Pe hana nenge te popoi tunginga aria soksoke ngana mur pe hana papalauna mur te kulos ia hulua ke tela luluch nge Iutas. Pe te loloch ia reria tukmaul pe mese mur. 48Pe Iutas hele la tala nge hulua nemur lo ke teke, “A nau pe e lau haka nge none, ana non lalom. Alau sapele i.” 49Iok, Iutas la sapele nge Iesus pe hele, “Miliko hetoronga.” Pe lau haka sapele nge I.

50Pe Iesus hele, “Neingak, o poia lem ume ol.” Ol pe hana nemur tei hot ke te heliliu hite Iesus pe te lau sapele I. 51 n  Ol pe Iesus nena none kik taua na mese pe teke likia tunginga ana hana mur aria soke nena none. Pe ero, mese neu mene hot mene non neu talngana. 52 o  Ol pe Iesus hele, “O tal teu mule lem mese langa munna. Mele nenge pal pe menmene mese lape te hune i nga mese. 53Imo a eteia ero kura kai? Nenge lemek, e hele lange Temek pe heueu nei kulos sue angkelo mur nge iri halang toto ke te at ke te halaua Iau. 54Pe nem lape ero iange ure nenge lohot nei, lohot ke pete tote NeHalang nena helenga mur nenge tehas sue ke ulolo.”

55 p  Ol pe Iesus hele lange hulua nemur ke teke, “Iau mai, Iau non poreke toto ngana e nge e hunun kai, nenge ai ia hulua ke aat taua Iau mai? Kokoeses e are ke e hetottoro nga NeHalang nena pele letena. Pe pomere a laua iau ero? 56Pe ure nenge lohot heueu nei, lohot ke pete tote hetatalonga mur tehas ngaria.” Ol pe Iesus nena hana mur te lohaka pe te ua ana sapele.

Iesus Mes Nga Hana Papalauna Mataria

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Ioa 18:13-14, 19-24)

57Iri nenge te laua Iesus te mene I lange ne Kaiapas. Nga etue neu hotonga ana hetoronga mur pe hana papalauna mur, tela ke te eukirau nga ne Kaiapas na pele lo. Ne Kaiapas i non soke nenge nauele tunginga ana hana mur. 58Pe Petrus i ke nanas ke la toto nga ne Kaiapas na pele ana kileng koana nge hot pe i ke kangkanga manmana. Ol pe i teu kela kila luluch nge palinga hel ana hana mur ke teke nau nga te poi ngaria ia Iesus.

59Pe hana papalauna nenge te hemurung neu te teke te hune Iesus ke mete. Pomalam te tango rarara Iesus ana metenga huhuna mur nga helenga pallaklaka ngana hel ke te hune i. 60Hulua halang te lohot ia reria helenga pallaklaka ngana mur pe te hottaua ero.

Pe nga hoena ol hana nai tei hot
61 q  pe te hele, “Non nem hele ke pomai, ‘Iau nakuk toto nge e toto sue NeHalang na pele palaungana, pe e hemes heke mule nga etue iri mol mana.’”

62Ol pe ne Kaiapas mes haka pe hele lange Iesus, “O longo langa hana nemur te hele ngarngaria? Lape o tuachol ia ke mere?”

63 r  Pe Iesus mes ke reng mana.

Ol pe ne Kaiapas hele mule ke teke, “NeHalang tu ke maulul pe iong o hele ke manmanna nga matana. E teke e onteia iong. Iong nge iong Kristus kaloi? Pe iong nge NeHalang tuna ma? O hele hote nem at nge imem ke mo longo.”

64 s  Pe Iesus tuacholia, “Oe, ngana laka iong sipom o hele hote nem lo. Pe e hele lange imo lochloch ngana nem: NeHalang i non Solaki ngana ia. Pe nge he kura lape a esia Non Tuna nge are nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal. Pe pule lape anau heke I nge sio at nga ulu nga lut nga tapa.”

65 t  Ol pe ne Kaiapas tachach sue nena hengeron pe hele, “Non nei hele poreke tote NeHalang ene! A tango rere helenga utar ol? A longe helenga poreke ngana nem ke het lo! 66 u  Pe letemo ma ke mere?”

Pe hana nemur te tuachol ia, “Urana nge ta hune I ke mete.”

67 v  Ol pe te ulut lolele matana pe te amruche peria pe te palia. Pe hel, te tepelehe i pe te songlele ia i pe te hele, 68“Kristus, iong hetatalonga ma? O hele at nge imem. Itei toto nenge palia Iong?”

Petrus Channanga Ke Eteia Iesus Ero

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Ioa 18:15-18, 25-27)

69Pe Petrus pau kou arare nge hot kura nga pele neu ana kileng koana. Pe heie nge umume nge ne Kaiapas i lange i pe hele, “Iong nem, Iesus nenge Kalelea nena non iong pule.”

70Pe Petrus channanga nga iri lochloch ngana mataria ke teke, “Iau e eteia ure nenge o helele ia nem ero iam.”

71Ol pe i hot sapele ke langa kileng koana nem ana kue teu ngana. Pe heie pule esia pe hele lange iri nemur nga lamau, “Iesus nenge Nasaret nem, nena none koi nei pule.”

72Pe Petrus hele ke kerkereng toto ke teke, “Iau e eteia non nem ero toto iam!”

73Mala pol lo pe iri nemur nenge te mesmes nga lamau tela nge Petrus pe te hele, “Manmanna toto ke iong pekngam mur laka iri. Iange o hele ngam pomange Kalelea mur.”

74Pe Petrus hele, “E hele ke manmanna toto lange imo. Iau e eteia non nem ero toto. Nenge teke e channanga, NeHalang lape tuacholia ke poreke toto at nge iau.”

Petrus hele ke mau ke het pe pareo tang sapele.
75 w  Ol pe letena metene sapele Iesus nena helenga nenge heleia. “Lape pareo tang ero kura pe o channanga hemol ke o teke o eteia iau ero.” Ol pe Petrus ua hot ke lange hot pe tang ke palaungana toto.

Copyright information for `UVL