Matthew 27

Iutas Rua

(Ume 1:18-19)

1Pe nga uach uruna toto hana nenge te popoi tuninga aria soksoke ngana mur pe hana papalauna mur tetal helenga ke te teke te hune Iesus. 2Pomalam te kale I pe te mene I ke lange ne Pilatus. Ne Pilatus i non nenge mene ne Kaesa munna ke nauele Iuta mur.

3Pe Iutas, i non nenge tung heke Iesus langa hana nemur peria. Ana non esia Iesus nge hana nemur te teke te hunune pe letena la mule nga poinga poreke ngana nenge poia ke ulolo. Pomalam lohaka pe mene umtutuna nenge iri ana non kina elle pe analoch nem pe la mule ia nge hana papalauna nemur. 4Pe hele, “Iau, e poia poinga poreke toto ngana nenge e tung heke mene non nei lange imo. Pe non nei poia ute ke poreke ero toto.”

Pe hana nemur te hele, “Iong sipom lem ure ia. Nge imem, mo teke ute pele ero.”

5 a  Ol pe Iutas sau teua umtutuna neu langa NeHalang na pele palaungana letena pe ua sapele kela rua.

6Pe hana nenge te popoi tunginga aria papalauna mur te mene heke umtutuna neu pe te hele, “Umtutuna nei ta tal teu luluche langa NeHalang na pele ana umtutuna mur ero, iange te ol none eina ia ke ulolo.” 7Pomalam te hele hel ia nge iri pe te teke te ol hote ich e nga umtutuna nem. Ich nem non nenge ume hotot tuninga mur nga ich nena ich ia. Pe kileng unne nem te poia ke hana lomonmona ngana mur koluria ana kileng. 8Pomalam te hetue ich nem ke None Eina. Pe nga etue nei te hetetue ke pomau kura. 9 b  Pe hetatalonga Ieremaia nena helenga lohot ke manmanna sapele nenge hele ke teke,

“Te mene ke umtutuna iri ana non kina elle pe analoch (30) pe te ol hote Pota nena ich nem ke pomanga Non Soke hele ngana ia at nge iau. Pe umtutuna nem, Israel mur hel te talue ke te teke non nem uruna.”

Te Mene Iesus Lange Ne Pilatus

11Iok laol, te mene Iesus ke lange ne Pilatus. Ne Pilatus i non nenge mene ne Kaesa munna ke nauele Iuta mur. Pe ne Pilatus onteia Iesus ke teke, “Iuta mur aria soke ma iong mam?”

Pe Iesus hele, “Oe, iong sipom o hele hote lo.”

12 c  Hana papalauna nemur te tua hite helenga lange Iesus. Pe Iesus tuacholia helenga e ero toto. 13Ol pe ne Pilatus onteia Iesus, “Iong mam o longo lala nga hana nemur reria helenga pule?” 14Pe Iesus tuachol ia helenga unne e ero toto. Nem poia ne Pilatus ke letena tuanin rara toto.

15Kokoeses nga ngaunga matana palaungana nenga Ingatoto ana etue, ne Pilatus nananas ia poinga nenge lohe hotote none nga tuele au ngana, nga hulua lemeria ngana. 16Nga etue neu none nge pingana songong nga poinga poreke ngana tunga tuele au ngana. Ene laka Parapas. 17Ke ne Pilatus onteia hulua nenge te eukirau neu ke pomai, “Lememo taua non tei nge hana nai nei, ke e tung mule i lange imo? Ngana kai ne Parapas mai? Eh, Ngana kai Iesus nenge te hetue I ke Kristus mai?” 18 d  Ne Pilatus hele ke mau iange eteia ke hana papalauna nemur saria keke Iesus kou nenge te mene lange i neu.

19Nga etue nenge ne Pilatus are nga arenga palaungana nenge te hepengpeng ure meena ngana mur ia, nehei hekule helenga nei lange i ke teke, “O poia ute ke lohot nge non nem ero toto. Non nem I non urana ngana nge pengpeng toto. E hele ke mai iange e ma opek poreke toto ia I. Ke heueu nei singik meena mana.”

20Pe ero. Hana papalauna nemur teteu nga hulua nemur leteria ke te long hote ne Parapas pe te teke te hune Iesus ke mete.

21Ol pe ne Pilatus ontei mule iri ke teke, “Lememo taua non tei nge hana nai nei ke e tung mule lange imo?”

Pe hana nemur te tuacholia, “Lememem taua ne Parapas!”

22Pe ne Pilatus ontei mule, “Pe Iesus nenge te hetue I ke Kristus, lape e poia I ke mere mai ol?”

Pe iri lochloch ngana te tuachol ia ke te teke, “O heon heke I nga manga toto!”

23Pe ne Pilatus hele, “Ia, i mai poia utar ke poreke?”

Pe iri lochloch ngana te haliu hot ke te teke, “O heon heke I nga manga toto!”

24 e  Ne Pilatus esia lo ke teke ute pele nge urana lape lohot ero. Pe pule nau urume lo ke chauchainga palaungana lape lohaka nge hulua nemur. Pomalam, mene ech pe lomo sue penna nga hulua mataria pe hele, “Iau lek ute pele ero langa non nei ana metenga. Imo sipomo a mene I ke a heon heke I nga manga toto.”

25 f  Pe hulua lochloch ngana nemur te hele, “O tunge I at. Pe mete ngana nem ana helenga, hakaka nge imem pe tutumem mur ol!”

26Pomalam ne Pilatus tung mule Parapas ke lange iri, pe tunge Iesus lange palinga hel ana hana mur ke te pal hulu hite pe te heon heke nga manga toto.

Palinga Hel Ana Hana Mur Tepoi Hesalanginga Ia Iesus

(Mak 15:16-20; Ioa 19:2-3)

27Ol pe ne Pilatus nena palinga hel ana hana mur te mene teua Iesus langa na pele pe iri lochoch te eukirau pe te heliliu hite Iesus. 28 g  Ke het pe te haka hote nena hengeron pe te heron heke hengeron remenmen ngana e lange I. 29Pe te mene rur e nge matantana pe te helule, pe tetal heke langa palpalna. Pe pule te tunge kula e lange I ke rahite nga penna tamalmal ke nakuna manga naungaala ana non soke e. Pe te tualou palaria nge I pe te songlele hule I pe alngaria ke pomai, “Masin! Iuta mur aria non soke!” 30 h  Pe te ulut lolele I pe te mene kula nem pe te hechongia nga palpalna. 31Te songlele hulu hite I ke het pe te haka hot mule hengeron neu nge I, pe te heron teu mule i sipona nena lange I. Ke het pe te mene I kela te heon heke I nga manga toto.

Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Ioa 19:17-27)

32Iok, teii ke te lala kura pe te apenia Simon nenge nena nge Sirini. Pe te ech hote i ke halaua Iesus ke takis ia manga toto neu pule. 33Pe tei kela te lohot nga kileng nenge ene Kolkota (Luna pomai, “Kittol Munna.”) 34 i  Pe nga lamau te tunge uain nenge te poi luluche nga ute e nge ehech. Pe in hot mene ke het pe lemene ero nge in mule ol. 35 j  Te hero hite I nga manga toto ke het pe te saua oio paena ke te teke tenau, itei toto nenge lape mene na hengeron. 36Pe teare ke tenau ele Iesus nge heon. 37Pe te hero heke asinga langa manga toto neu pule nenge hele ke teke, “IESUS NENGE IUTA MUR ARIA NAUNGA ALA ANA NON KOI NEI.” Iange helenga nem hele urume huna nga nenge te laua Iesus. 38 k  Pe hana kemenge kina nai, te heon heke iri pule. Elle heon nga Iesus hilina hele nenga pen tamalmal pe e nga pen hoihoi. 39 l  Ke iri nemur nenge tei tototo lamau, te esia pe te rurur palpalria pe te helele ke te teke, 40 m  “Iong utar pa nenge o teke o toto sue NeHalang na pele, pe o hemes heke mule nga etue iri mol mana? Nenge teke iong NeHalang tuna, O halaua Iong sipom ke osio nga manga toto nem!”

41Pe hana nenge te popoi tuninga aria soksoke ngana mur pe hana papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur, te song lele hule Iesus ke pomalam pule. 42Pe te hele, “Non nei Israel mur aria naungaala ana non. Pe I halaua hulua halang lo. Pe pomere nenge halaua i sipona ke sio nga manga toto nei ero mai?! Nenge teke halaua i sipona lape letera manmanna nge I. 43 n  Non nei hele ke teke I NeHalang tuna. Pe pule hele ke teke letena manmanna nge NeHalang. Nenge teke NeHalang mutena taua I, ta nauele nge halaua I.” 44Pe hana porekreke ngana nai nenge te heon luluche iri nge Iesus neu, tesau hote helenga hel pule lange Iesus.

Iesus Mete

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Ioa 19:28-30)

45Pe nga chaia matana eurunga pengpeng, kileng lochloch ngana au. Pe tu mana ke pomau ke la ulei. 46 o  Iok, chaia pallele ke lala lo, (nga 3 kilok) pe Iesus hepehoihoihoi ke soke toto ke teke, “ Eloi, Eloi, Lama Sapachtani? ” Pe helenga nem luna pomai, “Ak Soke, Ak Soke, pomere nenge o hile hot mene iau ke pomai?”

47Pe iri nenge te mes rochroi, te longe pe te hele, “Non nei iuiua Elaisa i!” 48 p  Pomalam elle nge iri song sapele ke mene ute nge manga lumlum pe kale hite nga io e mokona. Ke het pe panun teua nga uain nenge ehech pe tul heke lange Iesus ke inia.

49Pe pekngana mur te hele, “O mes mukam pe ta nauala. Lape Elaisa at ke halaua i ma ero!”

50Iesus alngana hot ke soke toto mule pe opene iuch hot kela, pe mete sapele.

51 q  Nga etue unne neu pengpeng huunga ala palaungana nenge heon sio nga NeHalang na pele letena, chach nga tunangana ke sachana nai. Pe talun ke chach nga lut ke ramana sio. Pe ich rurur pe um te chach hululu. 52Pe hana nemur nenge te mete lo, aria polo mur te pangpanga mana ol. Pe iri halang nenge te pengpeng toto nga NeHalang matana pe te mete lo, koluria mur te maul haka mule nga metenga. 53Pe tei hot mule nga reia polo mur. Pe nga etue nenge Iesus lohaka mule nga metenga, hulua lochloch ngana te esia hana nemur nge teteu langa kileng nenge Ierusalem.

54Pe palinga hel ana hana mur iri ul aria soke, te mes ke tenau ele Iesus. Ol pe te amneia mangila pe te esia ure lochloch ngana neu nge lohot pe te matau toto. Pe te hele, “Manmanna toto ke Non nei, NeHalang Tuna koi.”

55 r  Pe hehei halang tela pule pe te mes nga tau mana, pe tenau la manmana nga ure nemur nge te lohotot. Iri, te koko nge Iesus nge Kalelea nike ke te halaulaua I nga kue. 56Pe hei mol nge iri eria koi: Maria Mantalena pe Maria nenge Ieims iri nai Iosep taria pe Sepeti nehei.

Tealo Hite Iesus Koluna

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Ioa 19:38-42)

57Iok nga ulei, Iesus nena none nge nena ure halang at ke puris. Ana non nena nge Arimatea pe ene laka Iosep. 58 s  Iosep at pe lange ne Pilatus pe onteia ne Pilatus nga Iesus koluna. Pomalam ne Pilatus hele ke te tunge Iesus koluna lange Iosep. 59Iok, Iosep mene Iesus koluna pe ruch hit sapele nga ruchinga hit heueu ngana e, 60 t  pe tal teua langa isipona nena um polona nenge rech teua ke heueu ngana mana kura. Ke het pe hesasaul ia um palaungana e ke ma ele polo neu matana pe i ke laol. 61Pe Maria Mantalena iri nai Maria e pule teare ke tenau alala nga polo neu ol.

Palinga Hel Ana Hana Mur Tenau Ele Iesus Ana Polo

62Iok, Israel mur aria etue nenge te hetalaulauia lape lohot ke pomange rou. Pe hana nenge te popoi tunginga aria papalauna mur pe Paresio mur, tela ke te esia ne Pilatus. 63 u  Tela pe te hele, “Non soke, letemem metene non nenge channanga hali nem nena helenga e nge tamal hote. Nga etue nenge tu ke maulul kura helele ke teke, ‘Etue mol het pe lape e maul haka mule.’ 64Pomalam o hele ke kerkereng ke tenau ele polo nem ke nek toto ke ana etue mol. Iange lape nena hana mur teat ke te keme hote koluna. Pe lape te channanga ia hehei pe hana ke te teke non nem, maul haka mule nga metenga lo. Pe chau ngana ero ngana nem, lape tang ngana meena toto nga nenge Isipona poia nga tele ngana.”

65Ol pe ne Pilatus hele lange iri ke mai, “Heueu a mene palinga hel ana hana mur ke te mes pe tenau ele polo nem ke nek toto.” 66Iok laol, hana nemur tela pe te hepile heke ute nga um nenge ma hele polo neu, pe te hemes sue palinga hel ana hana mur ke te mes pe tenau ala sapele.

Copyright information for `UVL