Matthew 9

Iesus Hemas Mule None Nge Singina Mete

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1 a  Iok laol, Iesus lo haka mule nga sulang pe mana tele mule ke lange Kapernam, nga i sipona nena kileng huna. 2Ol pe hana hel te takis ia none nge singina lochloch mete pe mamana nga tako. Pe Iesus esia hana nemur leteria manmanna ngana pe hele lange non nenge singina mete neu, “Letem huna sakilil ero ol. E saua lem poinga poreke ngana mur ke te lasus toto lo.”

3Pe hotonga ana hetoronga mur hel, te hele chunuch mana nge iri ke pomai, “Non nei hele ngana pomalaka nga I NeHalang toto i. Poia helenga nei, heporeke tote NeHalang ene.”

4 b  Pe Iesus eteia leteria tuanin ngana mur ke ulolo. Ol pe hele ke teke, “Pomere nenge letemo inin ngana nem tu teu mana nge imo ke pomam? 5Helenga tei nge semel nge lape te heleia? ‘E saua lem poinga poreke ngana,’ ma nenge e teke, ‘O mes haka pe o i.’? 6 c  Iau e teke e poia ke mam ke a eteia, ke Non Tuna na kerkerenga palaungana nga ich, nge saua hehei pe hana reria poinga poreke ngana mur ke lasus toto.” Ol pe Iesus hele lange non nenge singina mete neu, “O mes haka pe o mene lem manga pe o i ke o la nga lem pele.” 7Non neu mes haka pe i ke la sapele nga na pele. 8Pe hulua lochloch ngana te esia ke pomau pe leteria huna pe leteria tuanin ke halang. Pe te heto heke tote NeHalang ene iange tunge kerkerenga palaungana nei at nge ita non.

Iesus Iua Mateus

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Iok, Iesus lo haka nga lamau pe i ole ke la pe esia none nge ene Mateus, nge arare nga hana nenge te lololoch umtutuna reria pele sune. Ol pe Iesus hele lange i ke teke, “O i at ke o nanasia iau.” Mateus lo haka pe nanas sapele Iesus.

10Iok, Iesus pe na hana mur teare ke te ngaungau nga Mateus na pele pe hana nenge te lololoch umtutuna pe hana porekreke ngana mur teat ke te ngau luluch nge iri. 11 d  Pe Paresio mur te esia ke mau pe te onteia Iesus nena hana mur ke te teke, “Pomere nenge amo hetoronga ngau luluch nge hana porekreke ngana pe hana nenge te lololoch umtutuna mai?”

12Pe Iesus longe pe hele, “Haleles kina mur mana tela nge non nenge hemasmas ia haleles kina mur, pe iri nenge singiria urana tela nge non nem ero. 13 e  Ala pe letemo tuanin hote helenga nei luna ke nek. ‘Lemek ero ia lemo tunginga pa nemur nenge a makmak huros. Lemek ke letemo ia hehei pe hana.’ Iange e at ke e iua hana porekreke ngana mur mana, pe hana nenge te urana e iua iri ero.”

Onteinga Nga Hengeo Nga Ngaunga

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14 f  Iok, Ioanes na hana mur teat pe te onteia Iesus ke te teke, “Pomerei nenge imem pe Paresio mur moheo nga ngaunga pe lem hana mur teheo ero?”

15Pe Iesus tuacholia ke teke, “Nenge teke none nge lei heueu ngana at ke kila luluch nge nena hana mur, hana nemur lape te iech ke elela. Pe nga etue nenge non halangina nem i ero hatalia iri, hana nemur lape teheo nga ngaunga sapele.

16“Mele pele mene malenga heueu ngana sachana, pe sima hite hengeron nike ngana chach ngana ero. Nenge teke poia ke pomam, lape malenga sachana heueu ngana nem ta chach mule. Pe ure chach ngana nem palaungana toto sapele. 17Nenge mele ling teua uain heueu ngana ke langa meme ulina ke kina ia, ling teua langa meme ulina nenge nike ngana ero, iange meme ulina nike ngana nem sosolos lo, pe uain heueu ngana nem lape una haka ke hemute meme ulina sosolos ngana nem ke chach. Pe uain nem lape pasiling hot pe kina pule poreke ke lasus. Nenge urana laka, ling teua uain heueu ngana ke langa kina meme ulina nenge heueu ngana. Pomalam iri nai tetu ke urana.”

Mele Hei Ngana Sune Nge Mete, Pe Heie Nge Haleles Poreke Ngana Poia I

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Iok, Iesus helele kura pe non nenge nauelele pele hetoronga neu, at ke tualou sio nga Iesus matana pe hele, “Tuk nenge hei pau kou mete heueu mana nei. Pe e teke o i at ke la otal heke perim nge i ke maul mule.” 19Iok laol, Iesus pe nena hana mur te lo haka pe tela luluch nge non neu sapele.

20 g  Pe heie pule toho mala lohot nge i ke hesinga iri analoch pe nai lo. Pe ana hei helele nge i sipona ke teke, “Nenge teke e ra haka mana nga Iesus na hengeron, haleles nei lape het nge iau sapele.” Pomalam hei neu langa Iesus rumena pe rahaka nga Iesus nena hengeron ana horo.

22Ol pe Iesus ralele pe esia i pe hele, “Hatong, letem huna ero ol. Letem manmanna ngana laka nenge hemaulia iong nga haleles nem.” Pe nga etue unne neu pengpeng haleles neu het sapele nge hei neu.

23Iok laol, Iesus la ke i teu nga non nenge nauelele hetoronga ana pele nena pele pe esia hana nge te iuiua iu pe hulua nge te chauchai rara ke halang. 24Ol pe Iesus hele, “Imo lochloch ngana nem a ua! He nem mete ero iam, mamani mana laka.” Pe hulua nemur te melmel lil ia Iesus. 25Iok, hulua nemur tela ke tetu nge hot pe Iesus teu la ke ra hite he neu nga penna. Ol pe he neu opene teu mule nge i pe lo haka sapele. 26Pe ure nenge Iesus poia neu ana helenga song ke kileng lochloch ngana nenga lamau te longe.

Iesus Hemasia Hana Nai Nge Mataria Hit

27 h  Iok, Iesus lohot nga lamau ke teke lalalo pe hana mata hit nai te nanas pe alngaria hot lange I ke te teke, “Ne Teuit tuna, letem poreke ia imem!”

28Ol pe Iesus la ke i teu nga pele e pe mata hit nai neu tela nge i. Pe Iesus onteia iri ke teke, “Imo mam letemo manmanna toto ke lape e hemas mule imo ma?”

Pe iri nai te hele, “Oe Non Soke, letemem manmanna toto i.”

29Iok laol, Iesus ra haka nga iri nai mataria pe hele, “Lape e poia ure nem ke lohot nge imo nai ke pomanga letemo manmanna ngamo.” 30 i  Ol pe iri nai tenau mule sapele. Pe Iesus hele ke kerkereng toto lange iri nai ke teke, “A hele hote ure nei lange mele ero toto.” 31Pe ero. Hana nai neu tela ol pe te hesongia ana helenga nga kileng lochloch ngana.

Iesus Hemasia None Ke Hele Mule

32Iok, nga etue nenge hana nai nem te i ke tela, hana hel te takisia none pule lange Iesus. Non nem hele poreke iange uneinei tu teu nge i. 33 j  Iesus helope hote uneinei nem ke ua hot nge non nem. Iok laol non nenge hele poreke nem hele mule sapele. Ol pe hulua ngaria lohot pe te hele, “Imem mo kolkol ute e nge pomai nge lohot nge nike nge Israel.” 34 k  Pe Paresio mur te hele, “Uneinei mur aria soke laka hekerkereng ia i ke helope hotote uneinei mur.”

Ume Ana Hana Mur Iri Halang Ero

35 l  Iesus i ke rongo heke tuele tatana mur pe kileng kinkino ngana mur, ke hetottoro nga hetoronga ana pele mur. Iok, pe haliu hote helenga urana toto ngana nenga NeHalang nena naualanga pe nekinga pe pule hemasia hehei pe hana nga aria haleles mur. 36 m  Pe Iesus esia hulua nemur pe letena ia iri iange leteria meena pe tetu poreke, pe mele nge nauele iri ero ke pomanga sipsip mur nge aria naunga ala ero. 37 n  Ol pe hele lange nena hana mur ke pomai, “Ngaunga halang te mera tach lo. Pe lulunga ana hana mur iri unne sune mana. 38A hetalaulau lange ume tokoninga ke kulosia lulunga ana hana mur hel pule ke te halau ke te lulu.”

Copyright information for `UVL