Philippians 2

Apoi Ke Mange Kristus Pengpeng

1Kristus hekerkereng ia letemo lo. Pe lemene taua imo ke letemo ma ke nek lo. Pe Opepengpeng tu luluch nge imo ke a nek hel lo pe letemo mulmule ia imo. 2Iok, a poia iau ke e iech ol. Nga nenge e teke a nanasia poinga nemur: Atu ke letemo elle pe anek hel nge imo, pe a rahita hel ke imo elle mana. 3 a  Pe poinga nenge a ngailele mele pe atal heke imo, poinga panem poreke toto. Pe a nanasia koi poinga nei: Aau sue imo ke aele sio toto nge pekngamo mur. 4 b  Letemo ia imo toro ero, anau lange mele hel pule.

Iesus Au Sue I Pe NeHalang Tal Heke I

5A rahite letemo tuanin ngana mur ke pomange Iesus Kristus:

6 c  I NeHalang toto
pe tal heke i ke pomange NeHalang ero.
7 d  Iesus Kristus tal sio mene i
pe lohot ke i non pe ume ke halaulaua ita.
8 e  Pe tal sue i pe longo tau mana ke la het nga ana metenga
nenge te heon heke i nga manga toto!
9 f  Nga nem mana, NeHalang tal heke tote i
pe tunge ene nenge pingana iuiu nga hulua lochloch eria.
10 g  Pomalam, hulua nemur nga tapa pe nga ich
pe nga ich letena lape te longe Iesus ene
pe te tualou sio sapele lange i.
11 h  Pe lape hulua lochloch te haliu hote leteria manmanna ngana
ke te teke Iesus Kristus I Non Soke.
Pe hemalmalinga palaungana lange Temene NeHalang.

Atu Ke Nek Ke Pomanga NeHalang Lemene Ngana

12Oe atong mur, nga etue nenge etu luluch nge imo, a longo taua iau. Pe heueu nei ol etu ke kangkanga ol, pe lemek ke a longo tau ngamo nem, tu ke kerkereng. A ume ke kerkereng luluch nga mataunga pe loiloinga ke a heulo hote lemo maulinga nge koko.

13Iange NeHalang kokoes ume nga letemo ke lememo taua I lemene ngana pe pule hekerkereng ia imo ke a longo taua. 14A poia amo ume lochloch ke nek mana pe a ngunngunu hel pe a hunel ero.

15 i  Pomalam lape NeHalang esia poinga poreke ngana e nge imo ero pe atu ke pomanga tutuna mur pengpeng. Pe heueu nei atu luluch nge hana porekreke ngana mur nga ich nei kura. Pe lemek ke atu ke nek ke pomanga NeHalang lemene ngana. Pe apoi ke pomanga lemenge nenge tua leme nga kileng au ngana. 16Nenge a haliu hote helenga nenga maulinga nge koko. Nenge teke a poi ke pomai, nga etue nenge Kristus at mule, lape e iech toto iange NeHalang ana ume nenge e umume ia nganangana lo.

17Letemo manmanna ngana nge Non Soke pomalaka nga lemo tunginga nenge lange I. Pe toinge eik pasiling ke la luluch nga lemo tunginga nemur, lape e iech luluch nge imo. 18 j  Pe imo pule a iech luluch nge iau.

Paulus Teke Kulosia Timoti

19Pe nga Non Soke Iesus lemene ngana lape e hekule Timoti ke la mule nge imo ke ueiuei mana. Pomalam lape hekerkereng mule letek nga etue nenge at mule pe nene imo at nge iau. 20Pe mele e poi ke mange Timoti ero. I letena tau tote imo ke teke lape hetakile imo ke nek toto. 21 k  Hulua leteria tu mana nga aria ume mur, pe nga Iesus Kristus ana ume, leteria ia ero. 22Pe imo a eteia lo ke Timoti i non nge urana. Ana non poi ke manga tuk ia toto nenge halaulaua iau ke mo hele hotote Helenga Urana Toto Ngana. 23Lape e kulos ia i ke lange imo kura, pe enau ala mana mukam nga ure nenge lape lohot nge iau. 24Pe letek manmanna nge Non Soke ke iau pule ela mule nge imo ke ueiuei mana.

Paulus Teke Kulosia Ipapotitus Pule

25 l  Pe letek unne, e teke urana nge e kulos ia Ipapotitus pule ke lange imo. Iange i poi ke mange iau mana: Letena manmanna nge Iesus pe nanas ia iau ke imem nai mo ume ke elle pe mes ke kerkereng toto nga Non Soke ana ume. Pe imo sipomo a kulos ia i at nge iau ke halaulaua iau. 26Pe heueu nei letena haka toto ke teke la ke es mule imo. Pe letena tangtang ia imo iange a longe i nge singina haleles. 27Pe i manmanna toto ke haleles nem mene i ke mete par. Pe NeHalang letentena ia i pe iau pule. Pomalam nau mene lete kolkol palaungana ke meena hit mene iau ero.

28Ke heueu nei letek haka toto ol ke e kulos mule Ipapotitus lange imo. Pe lape a esia i pe a iech toto pe lape amo lete nenge tu nge iau lape het toto sapele. 29A naue i pe a heroele i pe a longia i nga lete manmanna ngana nge Non Soke. A heto heke hana nemur nenge te poi ke pomam, 30iange i, mete par lo nga Kristus ana ume nenge tung teu tote singina ke halau tote iau nga ume nenge imo nakumo ero nge a poia. Pe imo a halaua iau ke pomam ero.

Copyright information for `UVL