Philippians 3

Imo Elle Pe Elle A Etei Tote Kristus Ke Nek

1Iok titik mur pe liliuk mur, lek helenga hetet lo pe e teke a iech toto nge Non Soke nga lemo tunga luluch nge I. Lek helenga hel ehas sue ke ulolo pe lape ehas sio mule iri. Pe nem, ute pele ero. Iange e teke helenga nemur te halau tote imo ke nek.

2Anau ala amo ke nek toto nge hana nemur nenge te hesalang mana ke te teke te riria singimo. Iange nga riringa nem, te poi ke pomalaka nga kaone hinolo mur. 3 a  Pe ita, ta poi ke mange iri ero. Ita laka nenge ta mene riringa toto ngana. Iange NeHalang opene halaua ita ke ta heto heke tote I pe ta iech toto iange tatu luluch nge Iesus Kristus. Pe poinga nenge ta rir us nem, letera manmanna sakilil nga poinga nem nge halaua ita ero. 4 b  Pe nenge teke mele ramana kerkereng nge poinga nem halaua tote i, iau laka nakuk toto nge e nanasia kue nemur. 5 c  Iau etak hoe iau ke ak etue iri rahtele mol pe te riria iau. Iange iau, lek nge Israel pe etu teu nga kaleu ramana nenge Pensamin. Pe iau Hipru iange hetak pe temek iri Hipru pe e lohot ke iau paresio iange e nanas tau tote hotonga nenge Moses. 6 d  Pe e menmene kaleu pe e hun lapue NeHalang nena hana mur pe e teke e poia NeHalang ke iech, pomalam e nanas tau tote hotonga mur.

7 e  Ure nemur nenge esis ala hote nem, nga tele ngana e teke ma lape te halaua iau. Pe nei ero ol. E saua iri ke te lasus toto pe e nanas mene Kristus. 8Pe e saua ure nemur mana ero. E saua ure lochloch ke te lasus iange e teke e etei mene Non Soke Iesus Kristus. Pe e eteingak nem urana toto nga ure lochloch ngana nemur. 9 f  Pe etu teu nge I ol. Pe iau sipok e poia iau ke iau non nge pengpeng nga NeHalang matana ero nenge e nanas tau tote hotonga nenge Moses. Pa nem ero ol. Iau non nge pengpeng nga NeHalang matana iange letek manmanna nge Kristus. Ke nga letek manmanna ngana nem mana, NeHalang poia iau ke iau non nge pengpeng nga matana. 10 g  Iau lemek toto ke e teke e etei tote Kristus pe e amnei urume nena kerkerenga nenga maul haka mule ngana. Pe e teke e amneia melmelenga ke mange i ke e mete 11pe e maul haka mule ke pomange I.

Tanau Langa Utar Toto Nenge Lape Ta Mene

12 h  Pe ure nemur te lohot nge iau ero kura. E hele menmene kura. Pe lemek toto ke e teke e mene ure nemur ke pomange Iesus nge mene iau lo. 13Pe titik mur, heueu nei e rahite nga perik ero kura. Pe e teke epoi ke pomai koi: Lape esau sue ure meena ngana mur nenge te poi helele iau pe e song tau mene ure nenge tu nga muka. 14 i  Pe lape e songia kikikngak toto ke la e mene iechinga nenge NeHalang iua iau ke ela nga lut nga tapa iange letek manmanna toto nge Iesus Kristus.

15 j  Ita lochloch ngana nenge Opepengpeng hemellehe letera matana ngana mur lo, ta naue urelu song hot ngana ke mai koi. Pe nenge teke letem tuanin ngana mur te song hot ke altoto nga ute hel, nem lape NeHalang hemallaha hote lange iong. 16Pe kue manmanna ngana nenge ta nananas ia ke at heueu nei, ta hile sio mule ero ol.

17 k  Ke titik mur pe liliuk mur, a nanas ia lek poinga mur. Pe pule anau urume iri nenge te nanasia lemem poinga nenge mo poia nga matamo lo. 18Iau letek kolkol pe e tang iange e hele lange imo ke kokoes lo, pe heueu nei lape etua tau mule lek helenga nemur pule: Hulua halang tetu ngaria heueu nei, poia iri siporia ke iri ngarang nge Kristus nga mete ngana nga manga toto. 19 l  Nga hoena lape tela nga oan nge imperno. Iange leteria tu mana nga ure nemur nga ich nei. Pe te nanas tau mene lemeria ngana mur pe te heto hekeke eria mur nga poinga poreke ngana mur nenge te popoia. 20 m  Pe ita ra kileng toto kou nga lut nga tapa. Nga kileng nenge ara Non Soke Iesus Kristus lape at ia. Pe ta kulala tote I iange I non nge ara hemasinga. 21 n  I, nena kerkerenga palaungana toto ke hulua lochloch ngana pe ure lochloch ngana lape te longo tau mene I. Pe I lape at pe hulia singira metmete ngana mur pe poia iri ke te lohot ke pomanga I sipona singina nenge ana hemalmalinga urana toto.

Copyright information for `UVL