Revelation of John 13

Ur-Inolo Nenge Lohaka Nga Ruach Letena

1 a  Ke het pe e naue ur-inolo e nge lohaka nga ruach letena. Pe ur-inolo neu palpalna iri rahtele nai pe ana sangkar iri analoch. Pe iengiengka iri analoch te rongo heke ana sangkar nemur. Pe hesisinga ana helenga mur nenge latautaua NeHalang, tetu nga palpalna rahtele nai neu. 2 b  Pe ur-inolo nenge e naue neu, nakuna pomalaka nga naumiliko inolo palaungana e nenge singina lihoho ngana teu sisil. Pe apena huhuna mur te purpure ure nenge ene pea apena huhuna mur. Pe hanna hote laion hanna. Pe ilimo palaungana neu tunge kikina ngana pe kilanga seina ngana pe kerkerenga nenge nauele kileng, lange ur-inolo neu. 3 c  Pe ur-inolo neu palpalna e nakuna pomanga tetua hune ana io ke mete, pe ana io munna meu mule pe maul haka mule. Pe hehei pe hana lochloch ngana nga ich te memeleia ur-inolo neu nena kerkerenga pe te nanasia i. 4Pe te heto heke ilimo palaungana neu iange tunge kerkerenga lange ur-inolo neu. Pe pule te heto heke ur-inolo neu pe te hele, “Itei toto nenge lape lohot ke pomanga ur-inolo nei? Pe itei toto nge ana seilil ke iri nai te hunel?” 5 d  NeHalang i sipona heheleia ur-inolo neu ke hele ke heto hekeke ene pe hele porekreke NeHalang. Pe lape poia ana ume ke teio iri ana non kina nai pe nai (42) iange mene kerkerenga ke ulolo. 6Pe talun ke hele poreke NeHalang pe he porekreke NeHalang ene. Pe he sisisia kileng nenge NeHalang tuia pe iri lochloch ngana nenge tetu nga lut nga tapa. 7 e  Pe pule NeHalang tunge kerkerenga lange ur-inolo neu ke iriul NeHalang nena hana mur tehun elel pe hekou susue iri. Pe NeHalang tunge kerkerenga lange i ke nauele tuele kina papalauna mur, pe kaleu ramana mur, pe nga helenga kuena ngana mur, pe hehei pe hana lochloch ngana nga ich. 8 f  Pe hehei pe hana lochloch nenge te tunga ich, lape te heto heke ur-inolo neu ene. Pe iri nenge eria masio nga maulinga ke koko ana alalaha lo, lape te heto heke ur-inolo neu ene ero. Iange NeHalang ala hote tapa pe ich ero kura pe has sue eria mur ke ulolo nga Sipsip Tuna nenge te hune, nena alalaha. Pe alalaha nem maulinga ke koko ana alalaha ia.

9Apal talngamo pe a longo ke nek. 10 g  Nenge teke NeHalang lemene ke te laua nena hana mur hel ke tema teu nga tuele au ngana, lape te laua iri pe te laia iri ke manmanna. Pe nenge teke NeHalang lemene ke te hune nena hana mur hel nga io, lape te hune iri nga io ke manmanna. Ke pomalam iok, NeHalang nena hana mur temes ke kerkereng nga leteria manmanna ngana.

Ur-Inolo Nenge Lohaka Nga Ich Letena

11Ol pe e naue ur-inolo e pule nge lohaka nga ich letena. Ur-inolo neu ana sangkar iri nai ke pomanga sipsip mur pe hele ngana pomanga ilimo palaungana nenge i uneinei ia. 12Pe ur-inolo nenge lohot rume nei, tu luluch nga nenge lohot tala pe mene kerkerenga ke pomanga nenge lohot tala. Pe echia hehei pe hana lochloch ngana nga ich ke te heto heke ur-inolo nenge lohot tala. Nenge palpalna e nakuna manga tetua hune ana io pe ana io munna meu mule lo. 13 h  Ur-inolo nenge lohaka nga ich letena neu poia ure halang ke te lohot manmana. Pe ure e nge poi hote, ngana laka nenge long sue oan nga tapa ke sio at nga ich ke hehei pe hana lochloch te naue. 14Pe iu sue oan nenge neu nga kerkerenga nenge NeHalang tunge lange i, ke halaua ur-inolo nenge lohot tala. Pe nga poinga nem, pallaka ia hehei pe hana lochloch ngana nenge tetu nga ich pe hele lange iri ke teles hote ur-inolo nenge lohot tala ramana nga aetapuna ke te heto heke i. Ngana laka ur-inolo nenge tetua hune palpalna elle ana io pe ana io munna meu mule lo. 15Pe ur-inolo nenge lohaka nga ich letena neu, NeHalang tunge kerkerenga lange i ke iu teua eingana langa nenge lohot tala nena lelenga nenge teles hote nga aetapuna ke hele. Hele pe hemete hehei pe hana nenge te heto heke i ero ke te mete. 16 i  Pe ur-inolo neingana nenge lohaka nga ich letena neu, echia hehei pe hana lochloch ke tetal haka sach nge iri. Iri nenge reria ure halang, pe nenge reria ure halang ero, pe iri nenge te umume nge hana hel, pe nenge teume nge hana hel ero, pe iri nenge pingaria iuiu, pe nenge pingaria iuiu ero. Hehei pe hana nemur, ur-inolo neu echia iri ke tetal haka sach nga peria tamalmal, nem pe nga ramaria. 17Pe tehas ia ur-inolo nem ene nga sach nenge tetal heke nge iri nem. Ke pomalam iri nenge ur-inolo nem ene mahaka nge iri, iri mana lape te olia pe teia reria lulu. Pe iri nenge ur-inolo ene mahaka nge iri ero te olia pe teia reria lulu e ero.

18Ure nei sangsang letematana ngana. Mele nenge letena matana lape sisala luluche ur-inolo nem ene huhuna mur ke nek pe letena matana ia. Iange ene huuna nemur i none ene ia. Ke ur-inolo nem ene huuna mur koi nenge 666. (Ana non kina lime iri rahtele elle pe ana non kina mol pe rahtele elle.)

Copyright information for `UVL