Revelation of John 20

Hesinga Iri Ana Non Kina Lime Iri Analoch (1000)

a Iok, ure nemur te lohot ke het pe e naue angkelo e nge sio at nga lut nga tapa. Pe angkelo neu rahite lohenga nenga polo palaungana nenge hetala ngana ero pe ngautou tana palaungana. b At pe hekou sue ilimo palaungana neu pe kale hite pe lape tuke pomalam mana ke ana hesinga iri ana non kina lime iri analoch (1000). Ilimo palaungana neu i uneinei pe i ur-halangana toto ia nenge te hetue ke non soanna ngana pe ene e pule Satan. Angkelo neu kale hite ke het pe sau teua langa polo palaungana nenge hetala ngana ero pe piu hite ana piunga pe hahite ke kerkereng toto. Pe ilimo palaungana neu lape channanga mule hehei pe hana ero ol kela het nga hesinga iri ana non kina lime iri analoch het ngana (1000). Ke het pe te lohe hot mule i pe lape tuke ana etue choro mana.

c Ol pe e naue kilanga seina ngana mur. Pe iri nenge teare haka nga kilanga seina ngana nemur te mene kerkerenga nenge tenau ele hehei pe hana. Pe e naue hana nenge te chatoa karia operia mur pule. Ngana laka iri nenge te haliu hotote NeHalang nena helenga mur pe helenga manmanna toto ngana nenge Iesus hemallaha hote. Pe iri te heto heke ur-inolo ero pe te heto heke na lelenga nenge teles hote ero pe te palheke ana has nga peria pe nga ramaria ero pule. Iri te maul haka mule pe iriul Kristus ke tenau ele hehei pe hana ke hesinga iri ana non kina lime iri analoch (1000). Iri nemur te maul haka mule ngaria lohot tala nga iri hel te maul haka mule ngaria. (Ke hehei pe hana hel nenge te mete ke ulolo lape te maul haka mule nga etue nei ero. Iri lape te kulala ke hesinga iri ana non kina lime iri analoch het mukam.) d Pe iri nemur nenge te maul haka mule tala lape te iech toto iange iri, NeHalang nena hana mur ia iri. Pe kerkerenga nenga metenga nei ngana hekou sue iri ero. Pe lape te lohot ke NeHalang pe Kristus reria tunginga ana hana mur. Pe lape iriul Kristus ke tenau ele hehei pe hana ke hesinga iri ana non kina lime iri analoch (1000).

Te Hekou Sue Satan.

Iok, hesinga iri ana non kina lime iri analoch neu het pe lape te lohe hot mule Satan nga tuele au ngana nenge tuteu ia. e Pe lape langa kileng ana haro henel nenga ich ke pallaka ia hehei pe hana. Ngana laka tuele kina nemur nenge Kom pe Makom. Pe lape eukiraua iri ke tepoi haka hunelinga luluch nge NeHalang. Hana nemur iri hulua toto ke pomanga peipei nenga ruach ilina. f Pe tei ke tela nga kileng lochloch ngana nga ich pe te heliliu hite NeHalang nena hana mur tetu ngaria luluch nga tuele tana palaungana nenge NeHalang mutena tau tote. Pe ero, oan sio at nga tapa ke ngaulala hite iri. 10  g Pe non poreke ngana nenge channanga ia iri nem lape tesau sue i ke langa oan nga polo palaungana. Nga um remen ngana nenge milang toto pe inangana siusiu toto ke pomanga luchluch. Pe ur-inolo pe neingana, tesau sio tele iri langa polo neu lo. Pe lape te amneia melmelenga nga sinanga pe nga miliko ke koko.

NeHalang Nena Haliunga Palaungana Lohot

11 Ol pe e naue none nge are haka nga kilanga seina ngana nenge tuahau toto. Pe tapa pe ich te erue sio mana nga matana pe muria ero ol. 12  h Pe e naue iri lochloch nenge te mete lo. Iri nenge pingaria iuiu pe nenge pingaria iuiu ero, temes nga kilanga seina ngana neu matana. Pe te ulele alalaha mur nenge tehas sue reria poinga mur ia. Pe te ulele alalaha e pule nenge maulinga ana. Pe NeHalang amnei teu lange iri lochloch nga reria poinga mur nenge tehas sue nga alalaha nemur. 13  i Hehei pe hana nenge te mete nga ruach te lohot nga ruach pe tela ke temes nga NeHalang matana. Pe iri nenge te mete pe operia mur tetu nga metenga ana kileng, tela pule ke NeHalang amnei teu lange iri elle pe elle nga reria poinga mur. 14 Pe NeHalang lemene ero toto ia Metenga pe Metenga Ana Kileng ol. Ke pomalam tesau sue iri ke tela nga oan nga polo palaungana. Polo palaungana neu i metenga nei ngana ia. 15 Pe hehei pe hana nenge eria masio nga maulinga ke koko ana alalaha ero, lape tesau sue iri pule ke tela nga oan nga polo palaungana neu.

Copyright information for `UVL