a7:1Jer 49:36; Dan 7:2
b7:3Ezk 9:4, 6; Hem 9:4
f7:14Dan 12:1; Mat 24:21
g7:16Isa 49:10
h7:17Psa 23:2; Isa 25:8; Hem 21:4

Revelation of John 7

NeHalang Nena Sach Nenge Nauele Nena Hana Mur

1 a  Iok, ure lochloch ngana nei te lohot ke het pe e naue angkelo henel nge temes nga ich ana haro mur nge iri henel ke tehuu ele tuttula matana mur. Tehuu ele ke tuttula tue ruach pe tua nga ich huna pe tua teu nga ae mur ero ol. 2Ol pe e naue angkelo e nge nanas haka at nga tapa. Ana non lohaka atat nga kileng hilina ele nenga chaia haka ngana pe at luluch nga NeHalang nenge tuke koko nena sach. Pe alngana hot ke kerkereng toto lange angkelo henel nenge te mene kerkerenga nenge lape te heporeke ich pe ruach ke teke, 3 b  “A heporeke tangaia ich pe ruach pe ae mur ero. A kulkulala pol pe motal heke ara Soke NeHalang nena sach nga nena hana mur nenge te umume nge I ramaria mukam.” 4 c  Pe iri nenge tetal haka sach nge iri neu te lohot nga mata analoch pe nai (12) nenge Israel. Pe angkelo e hele at nge iau ke teke,

“Hana nemur, iri ana non kina lime iri analoch iri ana non kina lime pe ana non kina lime iri analoch iri ana non kina nai pe ana non kina lime iri analoch iri henel (144,000).
5Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Iuta tetal haka sach nge iri.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Rupen.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Ket.
6Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Asa.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Naptali.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Manase.
7Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Simion.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Liuai.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Isaka.
8Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Sepulun.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Iosep.
Pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri analoch pe ana non kina lime iri analoch iri nai (12,000)
te lohot nga mata nenge Pensamin.”

Hulua Nge Palpal Lelemo Temes Nga Lut Nga Tapa

9Ol pe enau pe e esia hulua nge mele pele nakuna nge sisele iri ero. Hulua nemur te lohot nga tuele kina papalauna mur pe nga kaleu ramana mur pe nga helenga kuena ngana mur pe hehei pe hana lochloch ngana nga ich. Pe te heronia hengeron hussu ngana mur pe te rahite akau perperna mur pe temes nga kilanga seina ngana pe Sipsip Tuna mataria. 10 d  Pe te makul ke palaungana toto ke te teke,

“Ara Soke NeHalang
nenge are nga nena kilanga seina ngana
iri nai Sipsip Tuna
te mene mule ita ke ulolo.”
11Pe angkelo mur lochloch nenge temes ke te heliliu hite kilanga seina ngana neu pe ure maulul ngana henel neu pe almasinga ana hana nemur, iri lochloch ke te tualou sio nga kilanga seina ngana matana pe te heto hekeke NeHalang 12 e  ke te teke,

“Manmanna!
Ta hele urana lange ara Soke NeHalang
pe tatal haka tote I nga letena matana urana ngana mur
pe nga kikina ngana.
Pe ta iech ele tote I pe ta heto heke I ke koko.
Oe, Manmanna Toto!”
13Ol pe almasinga ana hana nemur elle nge iri onteia iau ke teke, “Kole, onau ke itei hel nenge te heronia hengeron hussu ngana nemur mau? Pe iri mam teat langai mau?”

14 f  Pe e tuacholia ke e teke, “Kole, iong lape o eteia pe iau e eteia ero i.”

Ol pe hele at nge iau ke teke, “Iri nemur, ngana laka iri nenge te ratoto ke te takisia aria melmelenga nenge poreke toto, nenge reria ngarang mur te poia lala nge iri. Pe te lome reria hengeron mur ke hussu toto nga Sipsip Tuna eina.
15Ke pomalam,

“Lape temes ke kokoes mana
nga NeHalang nena kilanga seina ngana matana,
pe tepoi tunginga lala nge NeHalang,
nga nena tunginga ana pele nga sinanga
pe nga miliko ke kokoes mana pule.
Pe i nenge are nga kilanga seina ngana nem,
lape lau teua iri pe nek hite iri.
16 g  Pe lape te metearia ero
pe te meteune ech mule ero ol.
Pe chaia milang ngana lape hemilangia iri ero pule.
17 h  Iange Sipsip Tuna nenge mes nga tunangana
nga kilanga seina ngana nem matana
lape nek hit tote iri ol.
Pe lape mene iri ke tela nga ech
nenge tunge maulinga pach haka ngana.
Pe NeHalang lape taun lele mataria eina
nga mataria ke het toto sapele.”
Copyright information for `UVL