Romans 1

1 a  Iau Paulus, pe Iau non nenge e umume nge Iesus Kristus. Pe NeHalang iua iau ke iau hekulkulonga. Pe henonou hote iau nga ume nenge e haliu hote nena helenga urana toto ngana. 2 b  Helenga urana toto ngana nem, i NeHalang nena helenga manmanna ngana nenge tunge lange nena hetatalonga mur ke tehas sue nga nena alalaha tapuna ngana mur. 3Pe helenga urana toto ngana nem heleleia Tuna nenge lohot ke i non pe lohot nga mata nenge ne Teuit. 4Pe Ope nenga poinga nge pengpeng henonou hote ke ara Non Soke Iesus Kristus, i NeHalang Tuna nenge kikina ngana halang iange maul haka mule nga metenga. 5 c  Pe NeHalang letena urana ia imem pe henonou hote imem ke imem hekulkulonga ana hana mur iange huna nge Iesus. Ke NeHalang kulosia imem ke mo iua hehei pe hana nga kileng lochloch ke leteria manmanna pe te nanasia nena helenga. 6Pe imo pule a longe iunga nem ke ulolo, nenge NeHalang iua imo ke a lohot ke Iesus Kristus nena hana mur imo.

7 d  Ke alalaha nei ehas ia ke lange imo hehei pe hana lochloch nge Rom. Imo NeHalang mutena taua imo pe iua imo ke nena hana mur nge pengpeng.

E hetalaulau amo ke Temere NeHalang pe ara Non Soke Iesus Kristus leteria ia imo pe te poia letemo ke ma ke nek.

Paulus Teke La Ke Nau Toto Hehei Pe Hana Nge Rom

8Iok, e teke e talun tele lek helenga ke mai: Hehei pe hana nga kileng lochloch ngana nga ich te nenene imo nge letemo manmanna. Nem poia iau ke e hele urana toto lange ak Soke NeHalang. Pe Iesus Kristus i sipona poia ure nem ke lohot ke pomam. 9Iau e tung teu tote iau ke e ume nge NeHalang ke e haliu hotote helenga urana toto ngana nenge Tuna, pe letek metene imo ke kokoes. E hele ke pomai pe NeHalang eteia ke helenga nei manmanna. 10 e  Nga etue lochloch e hetalaulau amo pe pule e hetalaulau ke e teke lek kue urana kela e lohot nge imo, pe nenge teke NeHalang lemene, poia ke lohot ke pomam.

11Iange iau e teke ela ke e lohot toto nge imo ke e tunge Opepengpeng nena tunginga hel lange imo ke hekerkereng ia imo. 12Lek helenga luna mai koi: E teke ta hekerkereng hel nga letera manmanna ngana mur. Ke imo letemo manmanna ngana hekerkereng ia iau pe iau letek manmanna ngana hekerkereng ia imo. 13 f  Titik mur pe liliuk mur, e teke a eteia ke nek. Iau e heninin ia lek inga mur ke kokoes lo ke e teke ela nge imo, ke e heole tele hana hel nge imo ke te nanasia Kristus ke pomanga nenge e poia lange hana lomonmona ngana mur. (Pe ero, ute koi nenge poi elele iau ke atat nei kura.)

14Iange iau ak ume laka nenge e halaua hehei pe hana lochloch. Hehei pe hana nenge iri Krik pe nenge iri Krik ero. Pe nge iri nenge te etei ngaria ele haka toto pe iri nenge te etei ngaria unne sune mana. 15Ke ngana laka nenge letek haka toto ke e teke e haliu hote helenga urana toto ngana lange imo nenge Rom pule.

Helenga Urana Toto Ngana Kikina Ngana

16 g  Iau e palut haka tote Helenga Urana Toto Ngana iange NeHalang kikina ngana laka helenga nem. Pe I longala teua iri lochloch nenge leteria manmanna nga helenga nem mana. Iri nenge NeHalang mene tele iri, laka Iuta mur. Ke het pe lape longala teua hana lomonmona ngana mur pule. 17 h  Pe helenga urana toto ngana nem, hele urume kue nenge NeHalang hetue ita ke ita hehei pe hana nge pengpeng. Kue elle mana. Ngana laka letera manmanna ngana. Iange NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Mele nenge letena manmanna pe NeHalang hetue i ke i non nge pengpeng, lape tu ke maulul.”

Hehei Pe Hana Tehul Rumeria Ia NeHalang

18NeHalang tu nga tapa pe henonou hote letena inin ngana ke teke tuachol ia poinga poreke ngana nenge hehei pe hana te popoia, pe nga nenge tehul rumeria ia poinga nenge NeHalang mutena taua. Iange poinga nemur te hepiriu ele helenga manmanna toto ngana nge iri. 19 i  NeHalang henonou hote letena inin ngana lange iri iange ure lochloch ngana nenge hemallaha hote i ke hehei pe hana te eteia I, i sipona hemallaha hote lange iri ke ulolo. 20 j  Pe ute hel nge NeHalang, hehei pe hana nakuria ero toto nge te naue nga mataria. Ure nenge pomanga; Nena kerkerenga nenge tu ke koko pe nena ure talkomkome ngana mur. Pe nga etue nenge NeHalang ala hote ich, ure nemur te lohot ke mallaha mana ke at heueu nei pe te eteia iri ke ulolo. Ke pomalam hehei pe hana tesau hote helenga nenge pomai ke te hele ala aria nga ure poreke ngana mur nenge te popoia ero: Nenge te hele ke teke, “Ah! Imem mo eteia ero i!”

21 k  Iri te eteia ke NeHalang tu pe te heto heke i ero pe te hele urana lange i ero pule. Leteria matana ngana mete sio pe leteria au ala mana. 22 l  Iri siporia te hele ke te teke leteria matana pe ero, aria hauaua toto 23 m  iange te heto heke NeHalang nenge tu ke koko ero pe te heto haka koukoua aetapuna nenge te umeia ke nakuna manga ure nemur nga ich. Nenge nakuria pomange hehei pe hana pe ngie mur pe huros mur pe ilimo mur.

24Ke pomalam NeHalang poia hehei pe hana nemur ke te nanasia leteria tuanin ngana poreke ngana mur, nenge poi hote meinga nga salaunga ana poinga nenge tepoi helelia nga singiria. 25Iri tesau sue NeHalang nena helenga manmanna ngana pe te hetaua nga helenga pallaklaka ngana nenge te nanasia. NeHalang ala hote ure lochloch pe hehei pe hana tehul rumeria ia i pe te heto heke pe te nanasia ure nemur nenge ala hote iri. Ta heto heke NeHalang ke koko. Manmanna!

26Ke nga poinga nem NeHalang poia meinga ana poinga mur ke lohot nge iri. Nenge hehei tema luluch mulmule nge hehei pe te nanasia leinga ana poinga ero. 27 n  Pe hana pule ke pomalam. Tema luluch nge hehei ero pe tela tau mulmule hana. Hana tepoi hel mule ia meinga ana poinga nge iri. Pe nga reria poinga poreke ngana nem, te longia tuangachol poreke ngana lange iri ke ulolo.

28Pe pule hehei pe hana lemeria ero nge leteria metene ure manmanna ngana mur nge NeHalang. Ke pomalam NeHalang poia leteria tuanin ngana poreke ngana mur ke heporeke tote iri, ke te poia poinga poreke ngana mur nenge urana ero toto nge te poia. 29Pe te muta toto nga poinga poreke ngana mur pe te teke reria ure pule ke pomange mele hel, pe tepoi poreke mele hel pe saria kekeke ke te hunun hana, pe te palpal pe te pallaklaka, pe leteria poreke tau tote mele hel. Pe te ngunngunu 30pe te hele porekreke mele hel, pe tehul rumeria ia NeHalang pe te helete ininin ia mele hel, pe nga leteria nge teu tetal heke iri pe te palut lekleke iri, pe leteria matana hote poinga poreke ngana ana kue halang pe te longo taua tetemeria mur pe tataria mur ero. 31Pe leteria matana nga poinga mur nenge urana ero pe tetal hite reria helenga mur ero, pe te poia poinga urana ngana lange mele ero pe leteria ia mele ero. 32Iri te eteia ke NeHalang nena hotonga hele ke teke, mele hel nenge te popoi ke mai lape te mete. Pe ero, tepur hit mene poinga nemur pe te ngai heke iri hel ke te poia poinga nemur pule.

Copyright information for `UVL