a9:3Exo 32:32
b9:4Exo 4:22; Lev 1–10; Psa 147:19; Rom 15:8; Hip 9:5
c9:7Gen 21:12
e9:9Gen 18:14
f9:12Gen 25:23
g9:13Mal 1:2-3
h9:15Exo 33:19
j9:17Exo 9:16
k9:20Isa 29:16; 45:9
l9:21Jer 18:6
m9:25Hos 2:23
n9:26Hos 1:10
o9:27-28Isa 10:22-23
p9:29Isa 1:9
q9:32Isa 8:14
r9:33Isa 28:16; 1Pi 2:6

Romans 9

NeHalang Hesilei Hote Nena Hana Mur Nge Israel

1Iau Kristus nena non toto koi iau. Pe e hele ke manmanna pe e pallaklaka ero koi. Pe e etei ngak nga utar nenge urana pe utar nenge poreke, Opepengpeng heleia at nge iau ke teke e hele ke manmanna pe e pallaklaka ero. 2Iau letek meena toto pe letek kolkol ke kokoes mana. 3 a  Iange lemek ke e teke NeHalang ulo heke letena inin ngana nge iau toro mana pe rir hote iau ke Kristus nena non iau ero ol. Pe e teke mene mule Israel mur, alok mur pengpeng. 4 b  Iri Israel mur pe NeHalang nena hana mur nenge poia iri ke te lohot ke tutuna mur ia iri pe NeHalang hemallaha hote nena hemalmalinga lange iri. Pe te takisia NeHalang ke i luluch nge iri pe te mene nena hotonga mur pe te etei tote poinga nenge te heto heke NeHalang pe NeHalang poia tomunga hel ana helenga luluch nge iri. 5Pe rette Apraham pe Isak pe Iakop reria tete mur ia iri pe Kristus lohot nge iri hana ana mata nem. Kristus i NeHalang nenge nauele ure lochloch pe ta heto hekeke i ke koko! Manmanna toto.

6Hehei pe hana halang nge Israel te lohot ke NeHalang nena hana mur ia iri ero iange leteria manmanna nge Kristus ero. Pe tomunga hel ana helenga nenge NeHalang poia lange Apraham nge nike, NeHalang poia ke lohot ke manmanna. 7 c  Pe iri nenge Apraham nena tete mur ia iri, iri lochloch te lohot ke NeHalang tutuna mur ia iri ero. Iange NeHalang hele lange Apraham ke teke, “Ne Isak nena tete mur lape te poi hote lem tete mur nenge e heleia lange iong nem.” 8 d  Nenge nei luna mai koi: Hehei pe hana nenge te lohot mana nga poinga nenga leinga nenge hehei te hohoe iri, iri nemur Apraham nena tete mur toto ia iri ero. Apraham nena tete mur toto laka iri nenge te lohot ke pomanga NeHalang nena tomunga hel ana helenga heleia. Ke iri nemur lape te lohot ke NeHalang tutuna mur ia iri toto. 9 e  Iange NeHalang nena tomunga hel ana helenga nem hele ke mai koi: “Nga hesinga nenge atat nem, teio iri rahtele henel het pe eat mule. Pe he Sara lape hoe tum tamane ngana e.”

10Pe nem mana ero. He Repeka hoe tutuna mur nai nge iri tatamanna nge non elle mana nem. Nge rette palaungana ne Isak. 11 f  Aina nai neu taria hoe iri ero kura pe NeHalang hesilei hote elle nge iri ke ulolo ke poi nena ume ana non ia. Pe NeHalang hele lange he Repeka ke teke, “Tum nenge i palaungana lape ume mule nge tum nenge kino.” Ke NeHalang iua kol nem iange hesilei hote i pe hesilei hote i nga nena ume e nenge poia ero. Iange iri nai te poia ume e nge urana ma poreke ero kura. 13 g  Ke NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Iau letek tutu nge Iakop pe e hesilei hote i pe Iso ero.”

14Ke lape ta hele ke pomerei mai? Lape ta hele ke ta teke NeHalang poia poinga nge pengpeng ero kai? Ero toto! 15 h  Iange NeHalang hele lange Moses ke teke,

“Lape letek ia mele nenge letek urana ia
pe epoi ke nek lange mele nenge e teke e halaua i.”
16 i  Ke NeHalang hesilei hote ita iange letena ia ita. Pe hesilei hote ita nga rera ume urana ngana mur ero pe nga ita sipora lemera ngara ero. 17 j  Iange NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele lange ne Parao ke teke, “E hemes heke iong ke iong naungaala ana non nge Ekipto, iange e teke e poia iong ke o hemallaha hote lek kerkerenga. Nga poinga nem lape hulua lochloch ngana nga ich te hesongia ek.” 18Ke pomalam NeHalang letena ia mele nenge teke letena urana ia pe poia mele ke longo ole nga lemene ngana.

NeHalang Letena Inin Ngana Pe Letena Urana Ngana

19Iok, amoe onteia iau ol, “Nenge teke pomam, iok, pomerei toto nenge NeHalang hele ke teke ta popoi poinga poreke ngana kura? Pe ara tei toto lape hul mule NeHalang lemene ngana?” 20 k  Ia kole iong itei toto nenge o teke o hepallele mulmule onteinga lala nge NeHalang malam? Tuninga nenge mele pip hote nga ich pilpile ngana, ontei mule mele nenge pip hote i ke pomai ero, “Pomerei nenge o umeia iau ke pomai?” 21 l  Nenge teke mele nem lemene ume hot ke ure nai nga ich pilpile ngana nenge pip hot tuninga nem ia. Elle nenge ma ke tatalo elele etue papalauna mur pe elle nenge te poipoi reria ume ana ia nga etue lochloch.

22Pe NeHalang poi ke pomalam pule ke teke hemallaha hote kikina ngana pe letena inin ngana. Pe ero. Maluch ole mene iri nenge lape ulo heke letena inin ngana nge iri. Ngana laka iri nenge NeHalang tatalo ala ke teke heporeke iri. 23NeHalang maluch ole iri iange teke hemallaha hote nena hemalmalinga palaungana lange iri nenge letena ia iri. Ngana laka iri nenge NeHalang tataloele tele iri nike ke teke te mene nena hemalmalinga. 24Pe ita laka nenge NeHalang iua ita nem. Pe NeHalang mene hote nena hana mur nge Iuta mana ero, mene hote nena hana mur nge hana lomonmona ngana mur pule. 25 m  Ke NeHalang nena alalaha nenge hetatalonga Hosea has sue ke ulolo, hele ke teke,

“Hana nenge lek hana mur ia iri ero,
Lape e hetue iri ke ‘lek hana mur ia iri.’
Pe tuele kina nemur nenge mutek taua iri ero,
lape e hele ia iri ke, ‘Mutek tau tote iri.’”
26 n  Pe pule,

“Nga kileng lochloch ngana nenge E hele lange iri ke e teke,
‘Imo lek hana mur imo ero.’
Hulua lape te hetue iri ke
‘NeHalang nenge tu ke maulul tutuna mur ia iri.’”
27 o  Pe hetatalonga Isaias hele urume hana nenge Israel ke pomai:

“Hehei pe hana nenge Israel iri halang toto
ke pomanga peipei nenga ruach ilina,
pe NeHalang lape mene mule ellechle mana nge iri
ke te mene maulinga ke koko.
28Iange Non Soke lape tom choro mene
ana etue ke choro mana
pe poia melmelenga ke lohot nge hehei pe hana lochloch nga ich
pe lape poia ke ueiuei toto.”
29 p  Ke pomanga hetatalonga Isaias hele ngana ia ke ulolo, nenge hele ke teke,

“Nenge teke Non Soke nenge kikina toto
longele matara alona hel ke tetu ero
lape ita lochloch ngana tahet
ke pomange iri nenge Sotom pe Komora.”

Israel Mur Leteria Manmanna Nge Kristus Ero

30Ke lape ta hele ke pomerei ol? Israel mur tepur kikiria toto ke te tango rere kue ke te lohot ke te pengpeng nga NeHalang matana. Pe te hottaua ero iange te teke te poia nga kue nenge te nanas tau tote hotonga mur. Pe hana lomonmona ngana mur tepur kikiria ero mana pe te lohot ke te pengpeng nga NeHalang matana iange nga leteria manmanna ngana mana. 32 q  Ia pomerei nge Israel mur te mene ero? Te mene ero iange iri leteria manmanna nge Kristus ero. Pe te teke reria ume urana ngana mur mana lape poia iri ke te pengpeng nga NeHalang matana. Ke pomalam te singsingo nga “um nenge poia hehei pe hana ke te sisingo ia”. 33 r  Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke,

“Anau, e talue um e nga kileng nenge Sion.
Um nenge lape poia hehei pe hana ke te singsingo pe te losio ia.
Pe mele nenge letena manmanna nge I lape e hile hote i ero.”
Copyright information for `UVL