1 John 1

Ihi' sura toi mpotompo'wiwi Lolita to mpowai' katuwua'. To mpowai' katuwua' toei, ria ami' -imi ngkai lomo' -na. Ki'epe-imi, kihilo-i hante mata-kai moto-mi. Kihilo mpu'u-imi, kiganga-imi-kaina hante pale-kai. To mpowai' katuwua' toei, mehupa' -imi hi dunia' toi, pai' kihilo-imi-kaina. Toe pai' kipakanoto-kokoi kahema-nai, pai' mposabii' Kahi'a-na to mpowai' katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Ngkai lomo' -na, ria ami' -imi dohe Alata'ala to Tuama, pai' mehupa' -imi hi kai'. Napa to oti kihilo pai' to ki'epe, toe-mi to kiparata-kokoi, bona hintuwu' -koi hangkaa-ngkania hante kai'. Pai' kahintuwua' -ta tohe'i-e, kahintuwua' hante Alata'ala to Tuama pai' Yesus Kristus Ana' -na. Ki'uki' -kokoi tohe'i, bona gana-mi kagoea' -ta.

Toi-mi kareba to ki'epe ngkai Yesus pai' kiparata-kokoi: Alata'ala, Hi'a-mi baja, uma ria hangkedia' kabengia-na hi Hi'a. Ane ta'uli' hintuwu' -ta hante Alata'ala, pai' momako' moto-ta hi rala kabengia-na, moboa' -tamo pai' uma tatuku' tudui' to makono. Ane momako' -ta hi rala kabajaa-na, hewa Alata'ala ria hi rala kabajaa-na, hintuwu' -tamo hadua pai' hadua, pai' nabohoi' -ta ngkai hawe'ea jeko' -ta sabana raa' Yesus Ana' -na to mate jadi' tolo' woto-ta.

Ane ta'uli' uma ria jeko' -ta, mpobagiu woto-ta moto-tamo, pai' uma tapoinono tudui' to makono. Ane tapangaku' jeko' -ta, Alata'ala mpopadupa' janci-na hi kita', pai' nababehi napa to monoa': na'ampungi jeko' -ta pai' nabohoi' -tamo ngkai hawe'ea kasalaa' -ta. 10 Ane ta'uli' uma-ta mojeko', mpakiboa' Alata'ala lau-tamo, pai' uma tapoinono lolita-na.

Copyright information for Uma