2 John 1

Sura toi ngkai aku' Totu'a, kupakatu tilou hi totina to napelihi Alata'ala, pai' hi hawe'ea ana' -nu to kupoka'ahi' mpu'u. Uma muntu' aku' to mpoka'ahi' -koi, hawe'ea tauna to mpo'inca tudui' to makono, hira' wo'o mpoka'ahi' -koi.
Copyright information for Uma