Revelation of John 8

Kanabongka-na Ana' Bima saa' kapitu-na, hangaa molino-mi hi suruga nte hantanga' jaa. Kuhilo pitu mala'eka to mokore hi nyanyoa Alata'ala. Mala'eka to pitu toera rawai' pitu sangkakala. Ngkai ree, ria hadua mala'eka to ntani' -na tumai mokore hi meja' pontunua pepue'. Mala'eka toei mpokeni hameha' tubu' pontunua dupa' ngkai bulawa, pai' rawai' -i wori' dupa' bona natunu hangkaa-ngkania hante posampaya hawe'ea tauna to napobagia-mi Alata'ala. Dupa' pai' posampaya toe natunu hi lolo meja' pontunua dupa' to ngkai bulawa to hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala. Kanatunu-na dupa' toe, ulo' -mi rangahu-na hangkaa-ngkania hante posampaya tauna to napobagia-mi Alata'ala, pai' na'enga' -mi Alata'ala. Oti toe, mala'eka toei mpo'ala' tubu' pontunua dupa' toe, na'ihii' hante rea' apu ngkai meja' pontunua pepue', pai' napetadi hilou hi dunia'. Ngkai ree, paguru-mi kuna pai' kila' momehalau', pai' linua-mi. Mala'eka to pitu toera we'i, rodo-ramo mpokamu sangkakala-ra bona ratuwui'.

Mala'eka to lomo' -na mpotuwui' sangkakala-na, hangaa monawu' -mi ngkai langi' uda wua' pai' apu mogalo hante raa' dungku hi dunia'. Hampobagia tolu ngkai dunia' mampu, duu' rata hi hampobagia tolu wana' pai' hawe'ea kowo' to mata'. Mala'eka karodua-na mpotuwui' sangkakala-na, ria to hewa hameha' bulu' to bohe, wewo' hante apu. Bulu' toe rapetadi hi rala tahi'. Hampobagia tolu ngkai ue tahi' mobali' jadi' raa'. Hampobagia tolu ngkai anu tuwu' to hi rala tahi' mate, pai' hampobagia tolu ngkai kapal hi lolo tahi' matala. 10 Mala'eka katolu-na mpotuwui' sangkakala-na, hangaa monawu' ngkai langi' hameha' betue' to bohe, jela' hewa hulu'. Betue' toe mponawuhi hampobagia tolu ngkai halu' pai' ulu ue. 11 Hanga' betue' toei, Mopai'. Hampobagia tolu ngkai hawe'ea halu' jadi' mopai' ue-na, pai' wori' tauna mate apa' nginu ue to mopai' toe. 12 Mala'eka ka'opo' -na mpotuwui' sangkakala-na, hangaa ria to mpoleru hampobagia tolu ngkai eo, wula pai' betue', alaa-na hampobagia tolu ngkai pehini-ra uma-pi mehini. Jadi', rata-mi tempo-na uma mehini eo mpo'eo. Wae wo'o ngkabengia rata-mi tempo-na wula pai' betue' uma mehini. 13 Ngkai ree kuhilo, ria hama'a danci pada ngkalimoko hi lolo raoa. Ku'epe moni danci toe, napesukui mpo'uli': "Silaka! Silaka! Silaka-ramo mpai' tauna to dada'a to mo'oha' hi dunia', apa' ane tolu mala'eka to ka'omea-na mpotuwui' sangkakala-ra, ria-pi tolu nyala pesesa' to mporumpa' -ra."

Copyright information for Uma