Hebrews 8

οὐκ] p46 ‭א* B D 33 1739 pc Eusebius WH (TILC) Nv

καὶ οὐκ] ‭א2 A Ψ Byz it vg syr ς NR CEI ND Riv Dio NMοὖν] p46 ‭א A B D* D2 P 33 81 1739 1881 2464 pc it vg copbo WH Nv

γὰρ] D1 Ψ Byz syrh ςτῶν προσφερόντων] p46 ‭א A B D* P 6 33 81 365 629 1739 1881 2464 pc it vg cop WH NR CEI Riv Nv NM

τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων] D1 (Ψ ἱερέων ἑτέρων) Byz syr ς ND Dio TILCνόμον] p46 ‭א* A B 33 1881 2495 pc WH

τὸν νόμον] ‭א2 D Ψ Byz ς(οἵτινες... ὄρει)·] WH

οἵτινες... ὄρει·] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMΜωϋσῆς] WH

Μωσῆς] Byz ςποιήσεις] Byz WH

ποιήσῃς] ς Dioνυνὶ] p46c ‭א A D2 Ψ Byz ς (NA [νυνὶ])

νυν] p46* B D* WHτέτυχεν] p46 ‭א A D* K L 81 1241 2464 Byz WH

τέτευχεν] B D2 365 945 1175 pm ς

τέτυχηκεν] P Ψ 6 33 104 326 629 630 1739 1881 2495 alαὐτοὺς] ‭א* A D* I K P Ψ 0150 33 81 88 256 263 326 365 436 1319 1573 1912 2127 2464 2495 itar itb itc itcomp itd itdem itdiv ite itf itx itz vg copsa copbo copfay arm eth geo slav Cyril Euthalius Theodoretlem WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

αὐτοῖς] p46 ‭א2 B D2 L 075 6 104 181 330 424 451 459 614 629 630 1241 1739 1852 1877 1881 1962 1984 1985 2200 2492 Byz Lect Origen Chrysostom John-Damascus ς

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπολίτην] (see Jeremiah 38:34 LXX) p46 ‭א A B D K L 075 0150 6 33 81 181 256 263 330 424 451 614 1241 1319 1573 1739 1852 1877 1881 1984vid 1962 2127 2492 2495 Byz Lect itd ite syrp syrh copsa copbo copfay arm geo Theodoret John-Damascus WH NR CEI Riv (TILC) Nv NM

πλησίον] P 075v.r. 81 104 365 436 459 629 630 1912 1985 2200 2464 l590 l592 l593 l596 l884 l1159 itar itb itc itcomp itdem itdiv itf itz vg syrh(mg) eth slav Chrysostom Cyril Euthalius Theophylact ς ND Dio

πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πολίτην and omit ἕκαστος before τὸν ἀδελφὸν] 326

omit πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν] itx

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsμικροῦ] p46 ‭א A B D* K P 33 81 104 1739 1881 2464 al it vg Clement WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

μικροῦ αὐτῶν] D1 Byz syr cop ςἁμαρτιῶν αὐτῶν] p46 ‭א* B 33 81 629 1739 1881 pc it vg syrp cop Clement WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν] (see Hebrews 10:17) ‭א2 A D Byz vgms syrh ς ND DioCopyright information for VarApp