Matthew 4

ὁ] Byz ς [WH]

omit] B Δ 700 pcεἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου] p101vid B C D L W 0233 f1 f13 33vid Byz it vg syrh copsa ς WH

ὑπὸ τοῦ πνεύματος εἰς τὴν ἔρημον πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου] ‭א K 892 1424 pc syrs (syrc syrp)

εἰς τὴν ἔρημον πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ πνεύματος] 713ἡμέρας τεσσεράκοντα] Byz ς WH

τεσσεράκοντα ἡμέρας] p101καὶ νύκτας τεσσεράκοντα] B C L W 0233 f13 33 Byz syrh ς WH

καὶ τεσσεράκοντα νύκτας] p101vid ‭א D 892

omit] (see parallel passage) f1 pc syrc Irenaeusὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ] p101vid ‭א B W f1 f13 33 700 892vid al itaur itff1 itl vg syrp copmae copbo

αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν] C L 0233 Byz itf (itk) syrh ς

αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ] (D it πειράζων καὶ) syrs syrc copsa?ὁ ἄνθρωπος] WH

ἄνθρωπος] Byz ςἐκπορευομένῳ διὰ στόματος] Byz ς WH

omit] D ita itb itd itg1 Clement Tertullian Titus-Bostra Augustineεἶπεν] ‭א B C D Z f13 33 pc

λέγει] L W Θ 0233 f1 Byz ςσοι πάντα] WH

πάντασοι] Byz ςυπαγε] ‭א B C*vid K P S V W Δ Σ 0233 f1 f13 22 565 579* 700 892* 1079 1546 2680 2737 l253 itf itk itl(c) vg syrp syrh syrpal copsa(mss) copmae copbo geo1 geoA slavmss Diatessaronarm Ignatius Irenaeus Tertullian Origen Peter-Alexandria Asteriusmss Hilary Ps-Ignatius Chromatius Jerome

ὕπαγε ὀπίσω μου] (see Matthew 16:23; Mark 8:33) C2 D E L Z 28 33 118supp 157 180 205 209 597c 892c 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1365 1424 1505 1582c 1646 2148 2174 Byz Lectm l76 itb itd ith itl* vgms syrc syrh* (syrs σου) copsa(mss) copbo(mss) arm eth geoB slavmss Diatessaronsyr Justin Peter-Alexandria Liber Graduum Asterius Athanasius Ephraem (Ambrose) Ps-Vigilius Chrysostom (Augustine) Nestorius (mss)

vade retro] ita itaur itc itff1 itg1δὲ] ‭א B C*vid D Z 33 700 1010 1241 pc itff1 itk vgst syrs copsa copmae copbo(pt) NM

δὲ ὁ Ἰησοῦς] C2 L W Θ 0233 f1 f13 Byz it vgcl syrc syrp syrh copbo(pt) ς NR CEI ND Riv Dio TILC NvΝαζαρὰ] ‭א1 B* Z 33 itk copmae Origenpt WH

Ναζαρὲθ] ‭א* D E K W Θ 0233 f1 f13 28 579 pm Byz vg copsa? copbo? Origenpt Eusebius

Ναζαρὲτ] Bc L Γ 22 209 565 700 892 1010 1241 1424 al itaur Epiphanius ς

Ναζαραθ] C P Δ pcΚαφαρναοὺμ] ‭א B D W* Z 0233 33 pc vg cop

Καπερναοὺμ] C L Wc (Θ Καπαρναοὺμ) f1 f13 Byz Eusebius ςΝεφθαλίμ] WH

Νεφθαλείμ] Byz ςΝεφθαλίμ] WH

Νεφθαλείμ] Byz ςἐθνῶν,] ς NR ND Riv

ἐθνῶν·] CEI Dio TILC

ἐθνῶν.] (Nv NM)σκοτίᾳ] ‭א1 B D W Origenpt WH

σκότει] ‭א* C L Θ f1 f13 Byz ς NAφῶς εἶδεν] WH

εἶδενφῶς] Byz ςμετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ] (see Matthew 3:2) ‭א B C D E K L P W Δ Θvid Σ 0233 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lectm l76 l211 ita itaur itb itc itd itf itff1 itg1 ith itl vg syrp syrh syrpal(mss) copsa(mss) copmae copbo arm eth geo slav Origen Basil Ambrose Didymus Chrysostom Chromatius Severian Jerome Marcus Eremita Augustine Cyril Hesychius Theodoret

ἤγγικεν] itk syrc syrs (Justin) Clement (Eusebius) Victor-Antioch mss(dub)according to Origen WHmg

μετανοεῖτε, ἤγγικεν] syrpal(ms) copsa(ms) copbo(ms)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsδὲ] Byz CEI Riv NM

δὲ ὁ Ἰησοῦς] ς NR ND Dio TILC Nvἁλιεῖς. 19 ... ἁλιεῖς] ‭אc Bc D E K W Π 1 13 28 565 Byz ς

ἁλεεῖς. 19 ... ἁλεεῖς] B* C WH

ἁλεεῖς. 19 ... ἁλιεῖς] ‭א*

ἁλιεῖς. 19 ... ἁληεῖς] Lἁλιεῖς. 19 ... ἁλιεῖς] ‭אc Bc D E K W Π 1 13 28 565 Byz ς

ἁλεεῖς. 19 ... ἁλεεῖς] B* C WH

ἁλεεῖς. 19 ... ἁλιεῖς] ‭א*

ἁλιεῖς. 19 ... ἁληεῖς] Lἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ] B l20 l1043 (itk) syrc copsa copmae WH

ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ ὁ Ἰησοῦς] C

ὁ Ἰησοῦςἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ] (‭א* omit ὅλῃ) C* 279 syrs syrp syrh syrpal copbo arm eth

ὁ Ἰησοῦςὅλην τὴν Γαλιλαίαν] ‭א2 D f1 33 157 346 892 1424 1582 2148 2786 pc Lect l950pt l1761pt (l1642 omit ὅλην) ita itaur itb itc itd itf itff1 itg1 ith itl vg geo? Eusebius

ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς] E K W Δ Π f13 28 565 700 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1546 1646 2174 Byz l185 l211 l333 l547 l950pt l1761pt ς

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsσυνεχομένους] WH

συνεχομένους καὶ] Byz ς (NA [καὶ])καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς] Byz ς WH

καὶ παντὰς ἐθεράπευσεν] D it syrs syrc

omit] itkCopyright information for VarApp