Revelation of John 22

ἔδειξέν] ς WH

ἔδειξέ] Byzποταμὸν] ‭א A al WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ποταμὸν καθαρὸν] Byz

καθαρὸν ποταμὸν] ς ND Dioκρύσταλλον] ‭א A Byz ς WH

κρύσταλον] pcἀρνίου 2 ... αὐτῆς·] WH NM

ἀρνίου. 2 ... αὐτῆς] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nvἀρνίου 2 ... αὐτῆς·] WH NM

ἀρνίου. 2 ... αὐτῆς] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nvἐκεῖθεν] A Byz2005 WH

ἐντεῦθεν] 051supp 2030 2050 2377 Byz syrph ς

ἐκεῖ] 2062 pcἕκαστον] ‭א Byz WH

ἕνα ἕκαστον] ς

ἕκαστος] pcἀποδιδοῦν] A 1006 1841 2030 2053 2062 2329 pc ς WH

ἀποδιδοὺς] ‭א 046 051supp 1611supp 1854 2050 Byz

ἀποδιδὸν] pcκατάθεμα] Byz WH

κατανάθεμα] ςἔτι] A Byz2005 ς WH

ἐκεῖ] 051supp 2329 Byz syrph

omit] ‭אλατρεύσουσιν] ‭א A Byz ς WH

λατρεύουσιν] pcἔτι] ‭א A P 1006 1841 2030 2050 2053 2062 2329 2377* pc itar itgig itt vg syrh copsa copbo WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ἐκεῖ] 051supp 2377v.r. Byz syrph ς Dio

omit] 1611supp 1854 pcοὐκ ἔχουσιν χρείαν] ‭א (A) al WH

χρείαν οὐκ ἔχουσιν] (Byz ἔχουσι) ς

οὐ χρεία] alφωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου] WH NR CEI ND Riv (TILC) Nv NM

φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου] ‭א (A) pc NA

φῶς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου] pc

λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου] Byz ς Dio

λύχνου καὶ φῶς ἡλίου] al

λύχνου καὶ φωτὸς] 1611supp 1854 al

φωτὸς ἡλίου] pcφωτίσει] A P 181 1006 1841 2050 2329 pc WH

φωτίει] ‭א 61 69 1611supp 1854 Byz

φωτίζει] 792 pm itgig ςἐπ'] [WH]

omit] 051supp Byz it vg syrph syrh ςεἶπέν] ‭א A pm ς WH

λέγει] 1611supp 1854 Byzὁ κύριος] WH

κύριος] Byz ςπνευμάτων τῶν] ‭א A Byz WH NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

ἁγίων] al ς ND

πνευμάτων τῶν ἁγίων] pcἀπέστειλεν] ς WH

ἀπέστειλε] Byzκαὶ] ‭א A Byzpt Byz2005 WH NM

omit] Byzpt ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvκἀγὼ] ‭א A Byz WH

καὶ ἐγὼ] pm ςἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα] A Byz WH NR Riv Dio TILC Nv NM

βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα] ‭א pm

βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων] pc ς CEI NDἔβλεψα] ‭א Byz ς WH

ἔβλεπον] A pc

ὅτε εἶδον] al

εἶδον] pcἔπεσα] ‭א A pc ς WH

ἔπεσον] Byzδεικνύοντός] (A) Byz ς WH

δεικνύντός] (‭א) alσού] Byz WH

σού γὰρ] ςεἰμι καὶ] ‭א A Byz ς WH

εἰμι] alὁ καιρὸς γὰρ] ‭א A Byzpt Byz2005 WH

ὁ γὰρ καιρὸς] al

ὁ καιρὸς] Byzpt

ὅτι ὁ καιρὸς] al ςῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω] Byz

ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω] WH NA

ῥυπῶν ῥυπωσάτω] ςδικαιοσύνην ποιησάτω] Byz WH

δικαιωθήτω] ςἰδοὺ] Byz WH NR CEI Riv Dio Nv NM

καὶ ἰδοὺ] ς ND

omit] TILCὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ] ‭א A WH

ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ] Byz

ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἔσται] al ς

κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ] pcἐγὼ] Byz WH

ἐγὼ εἰμὶ] ςἌλφα] ‭א A Byz WH

Α] al ςὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος] ‭א Byz WH NR CEI Riv TILC Nv NM

πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος] A

ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος] pm ς ND Dio

ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος] pcπλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν] ‭א A 1006 1841 2020 (2050 πλύναντες) 2053 2062 pc itar itc itdem itdiv ithaf vg copsa eth Ambrose Apringius Fulgentius Ps-Athanasiusmss (Primasius) Haymo WH TILC CEI Riv TILC Nv NM

πλατύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν] Ps-Athanasius

ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ] 046 94 205 209 1611supp 1854 1859 2030 2042 2065 2073 2138 2329 2377 2432 2814 Byz itgig syrph syrh copbo (arm τεροῦντες τὰς) Tertullian Cyprian Tyconius (Caesarius) Andrew (Beatus) Arethas ς ND Dio

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἔξω] Byz WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἔξω δὲ] ςφιλῶν καὶ ποιῶν] A Byz WH

ποιῶν καὶ φιλῶν] ‭א

ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν] pm ς

ὁ ποιῶν καὶ φιλῶν] al

ὁ ποιῶν καὶ ὁ φιλῶν] pcΔαυίδ]

Δαυείδ] WH

Δαδ] Byz

τοῦ Δαβίδ] ςὁ ἀστὴρ] ‭א A Byz ς WH

καὶ ὁ ἀστὴρ] alὁ πρωϊνός] Byz WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

καὶ ὀρθρινός] ς Dioἔρχου... ἔρχου] Byz WH

ἐλθέ... ἐλθέ] 57 141 171supp ςἐρχέσθω] Byz WH

ἐλθέτω καὶ] ςλαβέτω] Byz WH

λαμβανέτω τὸ] ςμαρτυρῶ ἐγὼ] Byz WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

συμμαρτυροῦμαι γὰρ] ςτῷ ἀκούοντι] ‭א A Byz WH

ἀκούοντι] pc ςἐπιθῇ ἐπ' αὐτά] ‭א A Byz WH NR CEI Riv TILC Nv

ἐπιτίθῇ πρὸς ταῦτά] ς ND Dio NMἐπιθήσει] ‭א A al ς WH

ἐπιθήσαι] Byz

ἐπιθήση] pc

ἐπιθήσεται] pcὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν] Byz ς WH

ὁ θεὸς αὐτῷ] pc

ἐπ' αὐτὸν ὁ θεὸς] ‭א al

ὁ θεὸς] Aπληγὰς] ‭א A Byzpt Byz2005 ς WH

ἑπτὰ πληγὰς] Byzptτῷ βιβλίῳ] Byz WH

βιβλίῳ] ςἀφέλῃ] Byz WH

ἀφαιρῇ] ςτοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης] A Byz WH

βίβλου τῆς προφητείας ταύτης] ς

τούτων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης] ‭א

τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου] alἀφελεῖ] A 046 051 1611 1841 2074 2329 al WH

ἀφελοῖ] 82 627 1862 Byz

ἀφελαῖ] pc

ἀφελῖ] ‭א

ἀφαιρήσει] ςτοῦ ξύλου] Byz WH NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

βίβλου] 296 2049 2067mg it vg copbo Ambrose Primasius Haymo Ps-Augustine ς NDἁγίας] Byz WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἁγίας καὶ] ς ND Dioτῷ] Byz WH

omit] ςἔρχου] ‭א A Byz WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ναί ἔρχου] 051supp 1854 2030 2050 2377 pm Primasius ς ND DioἸησοῦ] Byz ς WH

Ἰησοῦ Χριστέ] pmκυρίου Ἰησοῦ] ‭א A 1611supp 2053 2062 pc NR CEI Riv TILC Nv

κυρίου] 1859

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ] 046 051supp 94 209 1006 1841 1854 2020 2030 2042 2050 2065 2073 2138 2329vid 2377 2432 Byz syrh Andrew (WH [Χριστοῦ]) ND Dio NM

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ] 205 254 2067 pc itar itc itdem itdiv itgig ithaf vg (vgms copsa omit Χριστοῦ) syrph arm eth Ps-Ambrose Beatus ς

omit ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ] 2329

εἰς ἁγίους πάντας εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν instead of verse 21] copbo

omit verse 21] Apringius Primasius

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsμετὰ πάντων] A 2066 (itar cum omnibus hominibus) vgst (vgww Tyconius Ambrose Beatus1/2 add ἀμήν) Beatus1/2 NR Riv

μετὰ πάντων ἡμῶν. ἀμήν] 2049 2050

μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν] (see 2Corinthians 13:13; 2Thessalonians 3:18) 296 itc itdem itdiv ithaf vgcl eth Fulgentius Ps-Ambrose ς CEI ND Dio TILC

μετὰ τῶν ἁγίων. ἀμήν] ‭א (itgig WH NM omit ἀμήν)

μετὰ τῶν ἁγίων σου. ἀμήν] 2329

μετὰ πάντων τῶν ἁγίων. ἀμήν] 046 051supp 94 205 209 (1006 1841 2065text 2432 1611supp 1854 1859 2020 2042 2053 2062 2065comm 2073 2138 2377 Byz syrh copsa arm Andrew Arethas omit ἀμήν) Nv

μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν] 2030 syrph

εἰς ἁγίους πάντας εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν instead of verse 21] copbo

omit verse 21] Apringius Primasius

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsCopyright information for VarApp