Isaiah 42:5


5 Đức Chúa Trời, Chúa Hằng Hữu là Đấng sáng tạo và trải các tầng trời ra,
Ngài tạo dựng trái đất và mọi thứ trong đó.
Ngài ban hơi thở cho vạn vật,
truyền sinh khí cho dân cư đi trên đất.
Và Ngài phán:
Copyright information for VieKTHD