3 John 1

1Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật tình yêu.
Copyright information for Viet