a(Isa 6:9-10)

Mark 4

Dowa tapuna da tapuna ana a'wanai.

(Mat 13:1-9, Luk 8:4-8)

Yesu, viharaharamana ivi karena meyei Galili topana au gerahana. Ma rava maghamaghauhi hi ne'i da hita rau-tanighanei. Patara i magha guratana, aubaina tauna au waga i geru, i tughura ma waga hivo dudu-hopune'i au topa ma patara au geraha hi ma'ae. Ghoha maghamaghauhi awana'ine'i ivi haraharamanihi. Tauna awana'ine'i i riwehi ipa, “Ona rau-tanighana! Tauvao ana vaovao i ghohai ma pehi i ravi-hawari. Pehi ghehauhi au eta hi pe'u ma kiu i ne'i da i anihi. Ma pehi ghehauhi dowa au vigha'igha'imana hi pe'u mepa dowa i habuhaburuyana ma mara tagogi hi gogo. Ma marainana madegha i rararana, mara tagogi tauhi he po'ipo'i, we'i aubaina waramihi egha hita rui guratana dowa au horana. Pehi ghehauhi dowa au modumoduna ma vividonadonana i ravihawari. Pehihi hi gogo ma donadona i yavanihi da egha hita rau-ano. Ma pehi ghehauhi dowa au ahi'ahina i ravi-hauwarihi ma hi gogo kauwa ma hi rau-ano da ghehauhi 30, ghehauhi 60 ma ghehauhi 100.”

Yesu i riwa ipa, “Tanighami, ina ma'ama'ae yamna ona rau-tanighana.”

Aiwa'i aubaina Yesu awana'inei e dedede.

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Maranaina Yesu tau avana i ma'ama'ae, ana tauvotaghotagho ma rava ghehauhi hi ne'i da hivi baghai da awanaina dededena anona itavi heghehi.

11 Ma Yesu i pari-beyehi ipa, “God ana vibadana dededena, taumi marina avivi heghemi. Ma rava au uputa maemaehi, nonora maghamaghauhi awana'inei he nononora. 12 Yamna aubaina:

‘Tauhi he inainana ma he inainana ma egha hita inainana'i.
Tauhi he rau-rautanighana ma he rau-rautanighana ma egha hita haraharamanei.
Tauhi hita inana'i ma hita haramane'i, apo hita amvereyana meyehi God awarina ma tauna ahi ghoha'apoapoe ita nota-tawanei.’”  a 

Yesu doa tapuna da tapuna ana awanaina ivi heghai

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Yesu i rau-bayadehi, “Moina, we'i awana'inana egha ota haramanei? Awanaina ghehauhi apo me ona haramanei? 14 Tauvao, God riwana e pahepahewi. 15 Rava ghehauhi yana me etanai ma pehi au tepahi e raviravihauwarihi. Riwa he nonori, wateSatan e tamatamavivirihi. 16 Rava ghehauhi horahi, yana we nana'arena, tauvao dowa au vikirakirana pehi e raviravihawari. Marainana riwa he nononori, yamna riwana he teretereriyei ma hevivi nuwa'ahiahi. 17 Tagogi na'i riwana egha au horahi ita maemae-nonowa. Marainana rava vivitumaghanaeghahi he rau-ivi'apoapoeyehi, yamna yaghiyaghina ava he deghadegha. 18 Rava ghehauhi horahi, yamna me pehi, modu au vidonadonahi he raviravihauwarihi. Tauhi riwa he nonori, 19 wate we'i dobuna ana yawahana nuwaboyana, ana viguyau morumoruna ma ana raughoghara maghamaghauhi riwana evivi tapiai da egha ita raurauano. 20 Wate rava ghehauhi horahi, yamna me pehi, dowa au ahi'ahina he raviravihauwarihi. Tauhi yamna, riwa he nonori ma he vaivaini da he raurauano: ghehauhi 30, ghehauhi 60 ma ghehauhi 100.”

21 Yesu i am dabi ipa, “Aiya'i ravana, rampa e ruiruiyei da au gaba'ura bo au rauraugovaghana e tereterei? E'egha da ana au anitake evivi hanai. 22 Aiwa'i riwana rauraugovaghana, yamna ina rau-ghe'eghe'etei ma aiwa'i riwana humahumana, yamna ina wana-tawatawanei. 23 Ina pa ona rau-tanighana vaimahi, yamna ona nota tuhaghai.”

24 Tauna maiteni i riwehi, ipa, “Aiwa'i o nononoriya, ona nota-vaimahiei. Am nota-vaimaiha ruvanei inavi kahaim ma ina rau-tepani. 25 Tauhi aiwa'i auwarihi, yamna ghehauhi ina rau-tepani. Ma tauhi egha aiwa'i auwarihi, yamna aiwa'i haburuna hi vaivainiya ina vaina-tawanana pahiyei.”

Pehi me e gogogone'i ana awanaina

26 Yesu i amdabi ipa, “We'i dededena, yamnaGod ana vibadana ghohana inanana, me nana'arena. Oroto, witi pehina ana au vaovao i pahewi. 27 Tauna waguvara e'enoeno ma madeghai ana ghohaghohana ghehauhi e ghohaghohahi ma ana pehina yamna mara nonowa e gogogo. Tauna egha ita haramanei me pehina e gogogonei. 28 Tano tau avana e ghohai da e gogogo ma anona e tereterei. Au naona e rau-pairei, muriyai borina e teretere'i. Anina ma e roverove da e rau-ano. 29 Marainana anona e magumagura, yamna oroto e am'am-tu'aruta.”

Gaga porana awanaina

(Mat 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)

30 Yesu i rau-bayada, “God ana vibadana inanana me nana'arena? Aiwa'i dededenei apo tana parivai-eta'etai? 31 Eyagi pehina, yamna me gaga porana muhomuhohi; ma rava he vaghovaghoi. 32 Marainana e gogo, yamna e ra'ara'ata da ragharaghana e tereterei. Ma kiu ragharaghana au gho'una he rau-rau numa.”

33 Yesu, awanaina maghamaghauna ana au dede i rau-guguyei da tauhi hita nota-tuhaghai, ahi nota au ruvana. 34 Tauhi, awana'ine'i ava auwarihi ivi haraharamana ma marainana tauna, ana tauvotaghotagho maitehi tauhi ava, yamna awanaina ano ohohina e ririwehi.

Yesu mara'apoe ivo vaihubai.

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Madeghana tagogina au bigaina, Yesu ana tauvotaghotagho i riwehi ipa, “Tana damana Galili topana au tupoghehauna.” 36 Tauna au waga i ma'ama'ae ma tauhi hi geru da maiteni hi nae. Tauhi, rava boruhi hivo terehi ma hi damana, waga ghehauhi maitehi kampa. 37 Hive ghaeghaena i towa, yaghina waga i raviravi ma niu waga i howahowai. 38 Yesu, unu'ununa au unutana i terei ma waga au murina i enoeno. Ana tauvotaghotagho hi ravi-dagudagui ma hipa, “Tauviharaharamana, tauta tana hiraghe ma tam aiwa'i e notanota'i?”

39 Tauna ivo mahiri ma hive i riwei ipa, “Ma rautautau!” Ma yaghina i riwei ipa, “Ma genuwana!” Hive i wanautuini ma daumora i eno. 40 Yesu i riwehi ipa, “Aiwa'i aubaina o rovorovo? Aiwa'i aubaina egha otavi tumaghana?”

41 Tauhi hi bahe'i ma hivi tarapiri vivira, “Tauna aiya'i da hive ma yaghina maitehi hivi ponavowehi?”

Copyright information for `WEDTOPURA