1 Corinthians 13

Eko Ali Atoake Wene Mekakete Toatekomo

Ali-kitame yakoa iki agalekeka edelo ali-kitame yakoa iki agalekeka emo kumo agale muno pewe kakoane amele tokolo ikilepa tekeneke eko ali atoakedo wene mekameneya meane tadekolupa nipa wagome-kiti do̱u do̱u oko toane ni tue kabeke loko pianeya loko lapa oko toane tekene pata pamo eni ekene tou. Akolaline agale to̱aweane akateku peku noane ni one papete kaukoa mema nekenemoka pademo pademotaka wene tootapeane ni oneke wedoane wene tugakouya tekene tono-kiti padeka to̱a kapomotoane toane enika enilepa tekeneke wa eko ali atoakedo wene mekameneya meane tadekolupa nipa paya ago mekene pata pale eni tekene tou. Ponopeneya-kiti auapekene anukuya peya tatitapeane ni Yesunole wedoane takama yakilepa no-pala poi te̱iane yename no toele wia pitikamotoane toane enika enilepa tekeneke wa eko ali atoakedo wene mekameneya mekene tadekolupa nipa ipe yolo enadene keneya enipa pata pale tekene tou.

Eko ali atoake wene mekoa meateko kotu kakoa wene mekoa mekagomepa nipa eya toomoa poko. Ete-kitame meteki tetepa ete topo takameneya poti mokoa kawa ni eko ali atoa mama moa auapea kinikiya tepi moamoa ni mate agale wamoa pinali one wa kei piamoa toko. Edikoa mekomepa ya tanele toamoa onekele-kama toamoa toko. Ni mekamotokome pitakome kotimi yoamoa ni ete yename one-pala poanele tikileke oi moameneya po letu mekamoa toko. Ni ete yename padele padele koiga koiga tikile enekome wediamokome ni ete-kitame ele kule ki̱yo akenele tikili enekome wedia meko. Ni ete-kitame one-pala padele poanele tikilipa kini tanemo i i wa wete to̱awea wamoa pa luaneya meko. Naniko epetekoa tiki patuno nepiane enou wa ke enekakolo meake poapeneya kako.

Eko ali atoake wene mekoa meateko kotu kakoa wene mekoa meketepa nipa wene mekoa mea wawamoko. A tibukeka nitima poo. Opi papete Akolaline agale to̱awea akateko peku noa ikilepa tokoyake a tibuke to̱awea akateko toa mena. Opi agopa tane agaleke oateko peku noa ikilepa tokoyake naniko a tibuke agopa tane agaleke pademoka wamoo. Opi emo kumota wene toateko peku nakoyake naniko a tibuke enika enimo wene toateko toa mena. Opi totome Akolaline agale to̱awea akakilepa one agalepa nami deya yakou toa yakoa to̱awea akako. Emo kumo wene tikilepa nika pa nami deya wene toko. 10 Nipa Akolaliyo one papete wene topikanakale taatekoa toa togatapekalepa namolo peku nootokoa tekei tokoonakale totome wa pade toamoo. 11 No dee mati deya mekene agale oane ni ile tou wane wene piane ni ele kule toatekou wene kibutukoane meane tikilepa anu yagono mati-kitame tokoile-kama tokou. Opi wetini ago kakene tekene no de mati deya mekene toma yakounakale tewitikoane wawane wa toamuku. 12 Opi Akolaliyo tokolepa ue mineke yomini takane tetepo tokolo tokome totome keleyo enamokoyake naniko tone leneme pogakoa enetapeoo. Opi onekemopa pademo-kiti katekoane wene toamukuyake naniko wene tootapeou. Nipa no toma yakumo-kama oneme wene tootapeko toane nitou.

13 Eya tebololepa a tibuke pote meketeka pa toma-kala poo. Akolalike wene tugoa mea ni one peku noane tagatapeada wa nepia mea ni ete oto wa wene mekanali yoa too. Eni tebolole a tibukeka pa toma peketepa ete oto wa wene mekanali yoma pikile tobou kakoa too.

Copyright information for `WIU