1 Corinthians 2

Keraisu Yesu Yomo Lekaneyake Tuanemo

Kiwi mekoika wida none mekene Akolalinemo i i wane oane metekounapa wene muno meane ago keneya wamoane agale muno pewe kakoane wamoane tokouna. Nipa wida kipala opiane mekenepa Keraisu Yesunomo one yomo lekaneyake tuanemo-kama oane meouno wene piane nekene okouna. Onekemo oane meatekou tele meameneya taba tekene tokome pitime kolu kolu nokale pa poti mekene okouna. Enimopa mo wiane kakene ikilepa agale muno pewe kakoane taba po pitikoane tekene okouna mena. Nitamekene anu ukumopa nimini eni akedeku wa kime wene tomotoane Epetane Yominine tele patu kautakoane kakene okouna. Nipa kime Keraisunole takama yakilepa kini kauane peku patu kautakoa kakete tomotoane wamokou. Akolaline tele patu kautakoa kakete tomotoane okouna.

Akolaline Peku

Nimo ukuyake Keraisunole takatiki kotu kakoa tiki-kiti olaukakilepa agale muno pewe kakoane tuku. Nipa itono peku noa tiki yene ni kini tobou meki yene enika eni yename agale muno pewe kakoa olaukakina toane wamuku. Eni yename kinikile tikilepa etepea pata pale toma yaki. Noanu agale muno kakoane olaukakumopa Akolaliyo itono wete latia piameneyake dikou wa wene toopia kaukoa mema nekenemo uku. Ali atoa one keneya pa̱ teleta tootapeneya meemoa pomotoa tokome one peku lawetou wa wene toopianemoke uku. Enimopa ipete tobou meki ali-kiti padameka wene toamokoi. Eni wene toi tokapa nipa Ali Muno etene Akolali pa̱ tootapeneya mekome peku lawetane ago yomo lekaneyake wia dekamoi toka. Eni yename Akolaliyo papete wene toopianemo wene toameneyake one bokuke eya wa wia mekaneya piko.

Akolaliyo oneke wene mekoa meki-kitane padeya padeya nodokoa pikaneya. Nipa kini leneme enamoa kaleme yakamoa tokoinakeya ni kini namolo wene toamokoinakeya nodokoa pikaneya wa panagome wia mekaneya.
10 Akolaliyo one eni wene toopikana toapa i i wa totome wene tomotoa tokome one Epetane Yomini totoke moa wetekaka. Ali atoa-pala kaukoa meaneya peyapa one eni Yominiyo tetoa enekala toko. Nipa Akolaliyo toto-pala kaukoa meaneya one tepene pianeyaka tetoa enamele toko. 11 Panagome-kiti eko agono tepene piko toa lekoa enamele toamokoyake pinaline yominime one tepene piko toa tetoa enamele toko. Eina toa Akolaline tepene piko toa one Epetane Yominiyo odene tetoa enamele toko. 12 Akolaliyo one eni Epetane Yomini totoke moa wetekakilepa nipa toto pewe witikome laweteko pekupa i i wa wene toa noa tomotoa tokome toka. Eni pekupa tone kaua-mikitame lawetane peku mena.

13 Nitaneya tokome totome mane mane ikilepa tone kaua-mikitame peku lawetekoina toa wamoko. Epetane Yominiyo i i wa wene taka taka toko toa oko. Nipa Epetane Yomini awitaneya meki-kiti totome takoa mane mane oko. 14 Nitikoyake Epetane Yomini awiameneya meko agomepa one wene takako toa yakoa moamademe wako. One wene takakomopa pamo tetepo takakome ni toko. Nipa one wene takako toa pine to̱a tetoa enemotoa toko Epetane Yomini einagoke nome awinamokolo tokome oyake yakoa moamele toamoko. 15 Epetane Yomini awitaneya meko agomepa padele padele tanele peya takoa enamele toko. Nitikoyake Epetane Yomini awitaneya meko agono tepene piko toa padameka i i wa takoa enoa akamele toamoko. 16 Enikepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.

Ali Muno ago ete wa olaukademepa teyo Ali Munono tepene piko toa tetoa enemotoa-pe.
Nimo wa wia mekaneya pikoyake anu oya-lawe totomepa Keraisuno wene pikole wene taneya meko.

Copyright information for `WIU