1 Timothy 2

Losule Wedetekoa Tekete Toatekomo

Eya tobou kakoa tamene wane uku-ye. Ali atoa peyane kowitikakilepa i ago i atoa auapeano ta, ke wa kowitikakala tamene. Tone ako tobou ali-kitaneka ni kiwike lokoa ta yopia meki peyaneka kowitikatoane uku. Nipa Akolalinele takoa tonekele uutukoa toa tikilepa tepe kolotini kilikoa pimotoa poti mea toadete tobou yenane kowitikato wane uku-ye. Edikoa kowitiketepa epetanele tekete toko. Nitikolo yatekome toto toa motoko ago Akolaliyo epetanele eni tiki wa wene epetaneya meko. Nipa ali atoa peyame one nimini agale yakoa momotoane ukuno, toane mou wa wene epetaneya meko. Tone Akolali wa oateko agopa odene ago meko. Ni ali atoame Akolaline yono moa lipumotoa ka patu kakago odene ago meko. Einago Keraisu Yesuyo toto peya oto toa moademe ali latia nome tuaneya. Akolaliyo papete wene toopiane toa eni taatekoa tikilepa eni toateka oi ponoka-pete nitaneya. One eni tanemo mo wiane to̱aweane omotoa Akolaliyo nopa one Aposelo ago takoa moa kakaka. Enipa nimini uku. Kapene wakamuku. Nipa e ku pa yatene Yesuke wene tugoa memotono, kini pitikika onekemo niminimo olaukama yamene wa no moa kakaka.

Ta piko peya pitiki yene nate wene pianeya mea yono ate pitikoa kowitikilepa kotimi luane wene wawa neno wamoa toa kowitimotoane uku.

Atoa yatenepa kini mamina kakilepa kaloa wedoa tukoa kawamoa poti wene pia tamene. Kini pine puputua pitikoa padeya padeya pine munoke tukoa kini kabeke padeya-kiti kaloa pia enika eniyake wene piitikaneya meameamene. 10 Nipa Akolalike wene tugoane meku wa iki atoame toatiki toa yete pade ali atoa mama moa epetanele tamene. 11 Panagome-kiti pademo olaukoa kakaka agale waametekoa poti witimoa yakakoa meamene. 12 Nipa kini losu yapu oboa mekoika atoa yatename ali yatene Akolalinemo olaukoa talo toa tomotoane wamuku. Agale waametekoa poti memotoane uku. Ni edoa-mo. 13 Akolaliyo namolo takoa ali pade Adam wa ibini oa latia mekoa wa naniko atoa pade Ipi latia mekoa taneya. 14 Nitaneyake Setanuyo ali Adam oa yotokamoa atoa Ipi oa yotokaneya. Nitikale einatoame Akolaline totono tetekakome poanele eni taneya. 15 Nitaneyake atoa yatename mati opikoli-kama Akolaliyo mama moa auapekala too. Nipa onekele takama yawa yete pade ali atoake wene mekoa mea epetanele toa poti utanele toa tokolipa nitoo.

Copyright information for `WIU