1 Timothy 4

Kapene Tikisa Ali-kitike Pubu Akenemo

Epetane Yominiyo eya wa keleyo wene takakome oko. Naniko pade-kitame Akolalinele takoake wakala toi. Nitiketepa keke takuta kakene ipono-kitame oa yotokanemoka Setanuno poane yatename olaukanemoka yakoa toi. Kini eni yakoa tokoimopa ali pade-kiti kini tepe kolotini toe kabunume keneya kelianeya meou toa mekete poaneleka epetaneleka takoa enamoa olaukoi. Niminimo akene tetepo takoa oake kapene agale oatekoi yene keku. Nitoa olaukakilepa ali yatene tiobali kawa atoa moamato wa oa padeya padeya nee kekaneya latikoa wawa noamato wa olaukoi. Yesunomo yakoa moa pine to̱a wene tokoi-kitame onepala ke wa ootokoa moa nomotoa-kama Akolaliyo latia pikaneyake nitoi. One latia pikaneya peya epetaneya-kama latianeyano, odeneka kekaneya latikakile toameamene. Eniya peya onepala ke wa ootokoa namele toko. Ni edoa-mo. Akolaline agale piko toa ke wa kowitiketepa nipa eya kuya nee peya moa namele toko.

Keraisunole Wedoa Takako Ago

I agale i i wane oane neeke wetekaku toado Yesuno ali atoa olaukakepa nipa Keraisu Yesunole wedoa takake too. Oneke wene tugoa meke toatekamo onekemo olaukakounakamota eni epetane peku lawetekolu noa tokana toa pa toomoa poke olaukakepa nipa toa epetekake too. Pade-kitame Akolali ko wamekete la agale oa pamo oa tikino, titi takoa yakameamene. Nitameneya Akolalinele takateko kotu kakoa enekala tamene. Ni edoa-mo. Tone tigini kamotoa olaukanele teketepa tone wa auapeatekole eni toko. Akolalinele takaketepa nipa tone wa wedoa auapeatekole eni toko. Nipa itonoke pa mekokaka a tibuke pote mea kakokaka mea epetekama poo. Niminimo okala tanemo ukuno, peyame yakoa mootapeamene. 10 Onekele takateko kotu kakoa toa enoai toa kakilepa mea kama poko Akolaliyo wipitikome toatekole nepia-kala mekete tekete ni toko. Einagome ali atoa peya toane moadiya wa yopikoa mekome oneke wene tugoa meki peya toa mokala toko.

11 Wini oane wetekaku toa toe toe wa neke oya-mikiti olaukoa tamene. 12 Panagome-kiti i ago nepa pa tuali kake toko wa paya tetepo takakayano, pademo pademo oa ele kule toa tikilepa Yesunomo yakoa motane yene mekete toatikile adeka pia tamene. Nipa yete pade ali atoake wene mekoa mea ni Keraisunole wedoa takama poke ni poane wene takoa koikatapeneya mea tamene. 13 Nopa wida wete noameneyake wini ali atoa kakakoa Akolaline agale oi motokoa ni onekemo i i wa mo wia kawa pine to̱a olaukoa tamene-ye. 14 Yesuno ali atoa yopikoi ali-kitame kini yono neke mataike pikoli Akolaliyo onekele takateka tele lukakana. One eina tele lukakana wene kayapeamoa onekele wedoa takama yamene. 15 Ina okouna wene kibutukoa mea tokala tamene. Wene kibutukoa mea tikilepa nipa neke namolo toma yakanakale moa patukoa wedoa toomoa yamene. Peyame enemotono, nitamene. 16 Nepa mea potokoa pata pamo olaukoa takayano, wedetekoa mea olaukoa tamene. Mea epetekoa olaukakilepa nipa Akolaliyo neeka neke agale yakoa motokoi yeneka toa momotoa teke too.

Copyright information for `WIU