2 Corinthians 9

Keraisuno Ali Atoa Auapea Toatekomo

Akolaline yene Yudea take ponopeneya meki-kiti auapea kue eya koukoa toatikile kiwi olaukateku toa mena. Kime enile toadete niko niko toa kakoino wene tokouya tekene Masedonia yene-pala eya wane okou. Tone Geriki take meki oya-lawe kime eni toatekoile yena malike titikete tokoi wane mate agale ou toane kiwi kei pikou. Nimo yatekete tekete Masedonia yene peya matiyame kimeka tou wa tokoi. Nipa wini Geriki take meki-kiti kime ponopene Yu yenane kue koukoa pikadete tiki wane kiwi kei pikoumopa pata pamo neme akedeko wa padame nopala akaya tokolo eya tuku. Geriki yename kue koukoa pikamotono poe wane tone eni oyali-mene wida moane wetekaku. Kiwi wini mekita Masedonia yene no-pala opia nekete enekoli Geriki yene kime eni kue wete koukoa pikameadekolipa nipa Geriki yene kiwi kei pata pamo akedeku wane yaame tuou. Korine yene kiwika yaame tuei. Nitikaya tokolo anu i oyali-mene kiwike wini moane wetekaku. Nipa Geriki yene kinikiya keda takoa koukoa pikapioo wa papete oa lutukoina toa toa pegetetapemotono, kiwi namolo takoa poe wane wini moane wetekaku-ye. Nipa kue memotoane tika tika tukuya mena. Pa kini weneme keda takoa memotoane tekene ni tuku.

Eya wene taneya meamene. Ipe pinagome-kiti one ipe ludu nee lene natetekoa matakopa nipa wipitikome one ipe kakoya nee natetekoa noa meoo. Wa panagome-kiti one ipe ludu nee lene wedoa matakopa nipa wipitikome one ipe kakoya nee tubeya noa meoo. Nipa kinikiyapa iya meou wa kini wene toopikala tokoina toa metekilepa eya tamene. Panagome tika tika tokolo tuku wa meamoa ni koteme tukuyake tuku wa meamoa tamene. Wedia mekete tamene. Wedia meteko agopa Akolaline kolotini ago eni. Akolaliyo kiwi pewe witikome eya kuya ako-kama meamele toko. Nitamele tokono, ta pataka abuna kini mamina nee enika eniya ako-kama motekete tekete padeya-kiti moke toa ponopene yene auapea meamele toko. Enikepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya pikono, yakamene.

Onekeya-kiti moke toa ponopene yene keda takoa mekala toko. One ki̱yo akenele pa pia kawademe toko wa panagome wia mekaneya.
10 Akolaliyo ipe pinago nee lene matatekoya mea ni tone noateko nee mea tokome eyaka too. Ku̱ tuou toa kinikiya ako-kama moke toa epetekoa mema pomotoa tokome kini metekoina luku pupitini kakoa mekala too. 11 Nipa kinikiya eya kuya moke toa keda takoa mekala tomotoa tokome kamo takou toa one eni toatekoi peku lawetekala too. Nitikalepa toto Aposelo ali-kitame kinikiya moa ponopene ali atoa mekoika aua potokoa metekolo tekete kainya matiyame Akolali-pala ke wa oi. 12 Kinikiya edikoa moke toa meteketepa nipa Akolaline ali atoa padeya-kiti toameneya pa mekoli auapekala toi. Nika ali atoa peya matiyame Akolali-pala ke wa omotoa toi. 13 Edikakolipa kime auapekoi-kitame eya wa oa toi. Kime Keraisunomo yakoane motokou wa ikilepa nimini akediki. Onekeleka wedoa takama yakino, kinikiya keda takoa moke toa metekilepa kiwi Yerusaleme take ponopeneya meko-kiti ete yeneka mama motekete ni tadiki wa Akolali kei pikala toi. 14 Eya waka oa toi. Akolaliyo kiwi pewe wia tagatapeneya mekete ni tadiki wa kiwike-kama wene piitikaneya mekete kini kowitikama poi. 15 Akolaliyo toto auapekome Keraisu moa wetekaneyano, totome ke wa ikilepa edemo wamoo.

Copyright information for `WIU