2 John 1

Yone nopa Keraisuno ali atoa yopiku agome uku.

Kamo koni atoa Akolaliyo takoa motane atoa neeke ni neke mati-kitikeka i pipia wini wiane wetekakilepa nimini peku noane tekene kiwike wene mekoane mekene tuku. Kiwike wene mekoa mekilepa noanu odene mena. Nimini peku naki peya kiwike wene mekoa meki.
Copyright information for `WIU