3 John 1

Yone nopa Keraisuno ali atoa yopiku agome uku.

I pipia i i wane wiane mekakenepa anu kolotini ago Gaiasi nepala uku-ye.
Copyright information for `WIU